Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich uj臋膰 wody pitnej zarz膮dzanych przez GZGK w Sko艂yszynie zlokalizowanych na terenie gm. Sko艂yszyn, niezb臋dnych do ustanowienia stref ochronnych dla ka偶dego z tych uj臋膰 wraz ze sporz膮dzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmuj膮cych teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej/
  Informacja o uniewa偶nieniu postepowania


  Nowa strona 2

  Gmina Sko艂yszyn ? Gminny Zak艂ad

   Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax 13 4491733

   

  Sko艂yszyn, 2018-11-07

  znak sprawy: GZGK.26.260.4.2018

   

  INFORMACJE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

   dotyczy zapytania ofertowego  pn.:

   

  ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich uj臋膰 wody pitnej zarz膮dzanych przez GZGK w Sko艂yszynie zlokalizowanych na terenie gm. Sko艂yszyn niezb臋dnych do ustanowienia stref ochronnych dla ka偶dego z tych uj臋膰 wraz ze sporz膮dzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmuj膮cych teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej?

   

  Zamawiaj膮cy informuje, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione ze wzgl臋du na to, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

   W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty w kolejno艣ci jak poni偶ej:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Ocena oferty

  1.

  Przedsi臋biorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

  ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

  28 290,00

  Oferta kpl.

  2.

  Pracownia Analiz 艢rodowiskowych Ekoventus ? Szyma艅czyk i W臋clewski sp.j, 65-155 Zielona G贸ra, ul. Dekoracyjna 3

  23 862,00

  Oferta kpl.

  3.

  Konsorcjum firm: Arkadiusz Neczy艅ski, ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna i Geos Karolina Neczy艅ska, ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna

  27 000,00

  Oferta kpl.

  4.

  HYDROEL Zak艂ad Wiertniczo ? Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumia艂, 38-333 Zag贸rzany 679

  36 900,00

  Oferta kpl.

  5.

  Arcadis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142, 02 ? 305 Warszawa

  79 950,00

  Nie spe艂nia wymog贸w post臋powania oferowany termin wykonania  31.01.2019r.

   

   

   

  Kierownik Gminnego

   Zak艂adu Gospodarki Komunalnej

  Krzysztof Kozio艂  Rejestr zmian odwiedzin: 1063
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Sko艂yszyn, 29.10.2018

  GZGK.26.260.4.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich uj臋膰 wody pitnej zarz膮dzanych przez GZGK w Sko艂yszynie zlokalizowanych na terenie gm. Sko艂yszyn, niezb臋dnych do ustanowienia stref ochronnych dla ka偶dego z tych uj臋膰 wraz ze sporz膮dzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmuj膮cych teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej?.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1. Opracowanie analizy ryzyka dla uj臋cia wody zlokalizowanego na dzia艂ce nr ewid. 1107/2 w 艢wi臋canach, niezb臋dnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporz膮dzenie wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia strefy ochronnej obejmuj膮cej teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej

  2. Opracowanie analizy ryzyka dla uj臋膰 wody zlokalizowanych na dzia艂kach nr ewid. 697/3,669/9, 689/1, 26/6, 26/5, 28/7, 28/9, 29/3, 43/8 w Sko艂yszynie, niezb臋dnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporz膮dzenie wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia strefy ochronnej obejmuj膮cej teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej

  3. Opracowanie analizy ryzyka dla uj臋膰 wody zlokalizowanych na dzia艂kach nr ewid. 458/1, 430/1 w Przysiekach, niezb臋dnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporz膮dzenie wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia strefy ochronnej obejmuj膮cej teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej

  Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie posiada na wszystkie uj臋cia wody aktualne pozwolenia wodnoprawne oraz wszelk膮 dokumentacj臋 techniczn膮 i hydrogeologiczn膮 dla ka偶dej ze studni wchodz膮cej w sk艂ad uj臋cia wody, kt贸r膮 udost臋pni Wykonawcy w ramach wykonywanego zadania.

  Przedmiot zam贸wienia nale偶y opracowa膰 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawnymi dotycz膮cymi przedmiotu zam贸wienia, przepisami wykonawczymi oraz stosownymi wytycznymi i normami

  Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zam贸wienia:

  Pan Krzysztof Kozio艂 ? Kierownik GZGK w Sko艂yszynie tel: 602 599 106

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego. W ofercie nale偶y poda膰 koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 05 listopada 2018 r.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie w godzinach pracy Zak艂adu. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: gzgk@skolyszyn.pl W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz projektu umowy (za艂. Nr 2).

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania wszystkich dokumentacji obj臋tych zam贸wieniem.

  Termin wykonania dokumentacji:

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz ze sporz膮dzonym wnioskiem ws. ustanowienia strefy ochronnej obejmuj膮cej teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej dla uj臋膰 wody: do 14 grudnia 2018 r.

  Odrzucenie oferty, uniewa偶nienie post臋powania:

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty w nast臋puj膮cych przypadkach:

  1. Je偶eli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczeg贸lno艣ci nie zosta艂a z艂o偶ona na formularzu ofertowym lub brakuje wype艂nionego i zaparafowanego projektu umowy.

  2. Je偶eli oferta zosta艂a z艂o偶ona przez Wykonawc臋, kt贸ry w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania nie wykona艂 w terminie, lub wykona艂 nienale偶ycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiaj膮cego.

  3. W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).  Kierownik Gminnego

  Zak艂adu Gospodarki Komunalnej

  Krzysztof Kozio艂

  1. Formularz ofertowy

  2. Projekt umowy uj臋cia wody  Rejestr zmian odwiedzin: 1423
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.098 sekund