Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  RODO /Klauzule/
  Klauzule informacyjne


  Nowa strona 1

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze (przetwarzanie w zwi膮zku z ustaw膮 z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustaw膮 z dnia 17 pa藕dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  TO呕SAMO艢膯 ADMINISTRATORA

  Administratorami s膮:

  1.   Minister Cyfryzacji, maj膮cy siedzib臋 w Warszawie (00-060) przy ul. Kr贸lewskiej 27 ? odpowiada za utrzymanie i rozw贸j rejestru,

  2.   Minister Spraw Wewn臋trznych i Administracji, maj膮cy siedzib臋 w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 ? odpowiada za kszta艂towanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urz臋dzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego w Sko艂yszynie

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem ? Ministrem Cyfryzacji mo偶na si臋 skontaktowa膰 poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem ? Ministrem Spraw Wewn臋trznych i Administracji mo偶na si臋 skontaktowa膰 pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem ? Kierownikiem Urz臋du Stanu Cywilnego w Sko艂yszynie mo偶na si臋 skontaktowa膰 przez e-mail: usc@skolyszyn.pl

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator ? Minister Cyfryzacji wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶e si臋 Pani / Pan skontaktowa膰 poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator ? Minister Spraw Wewn臋trznych i Administracji wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶e si臋 Pani / Pan skontaktowa膰 poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator ? Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego w Sko艂yszynie wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶e si臋 Pani / Pan skontaktowa膰 poprzez iod@skolyszyn.pl

  Z inspektorem ochrony danych mo偶na si臋 kontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych.

  CELE

  PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mog膮 by膰 przetwarzane w celu:

  ?     sporz膮dzenia aktu urodzenia dziecka

  ?     sporz膮dzenia aktu ma艂偶e艅stwa

  ?     sporz膮dzenia aktu zgonu

  ?     przyj臋cia o艣wiadcze艅 o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego uznanie ojcostwa

  ?     przyj臋cia o艣wiadczenia rozwiedzionego ma艂偶onka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ma艂偶e艅stwa

  ?      przyj臋cia o艣wiadcze艅 o nazwisku pierwszego dziecka ma艂偶onk贸w przy sporz膮dzaniu aktu urodzenia

  ?     przyj臋cia o艣wiadcze艅 ma艂偶onk贸w, 偶e dziecko jednego z ma艂偶onk贸w b臋dzie nosi艂o takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosi艂oby ich wsp贸lne dziecko

  ?     przyj臋cia o艣wiadcze艅 o zmianie imienia lub imion

  ?     wydania za艣wiadczenia o stanie cywilnym

  ?     wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  ?     wydania za艣wiadczenia do zawarcia ma艂偶e艅stwa za granic膮

  ?    wydania za艣wiadczenia o zagini臋ciu lub zniszczeniu ksi膮g stanu

  cywilnego/wydania za艣wiadczenia o nieposiadaniu ksi臋gi stanu cywilnego

  ?    sprostowania, uzupe艂nienia, uniewa偶nienia aktu stanu cywilnego

   

   

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  na podstawie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze

  (przetwarzanie w zwi膮zku z ustaw膮 z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo

  o aktach stanu cywilnego i ustaw膮 z dnia 17 pa藕dziernika 2008 r. o

  zmianie imienia i nazwiska)

   

  ? realizacji wniosku o sporz膮dzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych urodzenie/ma艂偶e艅stwo/zgon za granic膮

  ? realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie ma艂偶e艅stwa przed

  up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opieku艅czy

  ? realizacji wniosku o wydanie za艣wiadczenia o przyj臋tych sakramentach

  ? realizacji wniosku o zmian臋 imienia lub nazwiska.

  ? do艂膮czenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub

  zamieszczenia przypisku przy akcie

  ? wydania dokument贸w z akt zbiorowych

  ? zameldowania

  ? nadania numeru PESEL.

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowi膮 podstaw臋 wpis贸w w rejestrze PESEL

  Pani/ Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane na podstawie przepis贸w ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepis贸w ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  ODBIORCY DANYCH

  Kierownik urz臋du stanu cywilnego udost臋pnia dane z rejestru stanu cywilnego

  wydaj膮c uprawnionym podmiotom dokumenty okre艣lone w ustawie ? Prawo o aktach stanu cywilnego. Dost臋p do danych maj膮 tak偶e s艂u偶by.

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowi膮 podstaw臋 wpis贸w w rejestrze PESEL.

  PRZEKAZANIE

  DANYCH

  OSOBOWYCH DO

  PA艃STWA

  TRZECIEGO LUB

  ORGANIZACJI

  MI臉DZYNARODOWEJ

  Dane dotycz膮ce urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w mog膮 by膰 przekazywane do

  pa艅stw trzecich na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych, kt贸rych stron膮 jest

  Rzeczpospolita Polska.

  OKRES

  PRZECHOWYWANIA

  DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urz臋du stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat ? akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotycz膮ce aktu urodzenia;

  2) 80 lat ? akty ma艂偶e艅stwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotycz膮ce aktu ma艂偶e艅stwa i aktu zgonu.

  PRAWA PODMIOT脫W DANYCH

  Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do Pani/Pana danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, a tak偶e danych os贸b, nad kt贸rymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przys艂uguje Pani/Panu r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych w pa艅stwie cz艂onkowskim Pani / Pana zwyk艂ego pobytu, miejsca pracy lub miejsca pope艂nienia domniemanego naruszenia.

  殴R脫D艁O POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane s膮 przez nast臋puj膮ce organy:

  -   kierownik urz臋du stanu cywilnego sporz膮dzaj膮cy akt urodzenia, ma艂偶e艅stwa i zgonu oraz wprowadzaj膮cy do nich zmiany;

  -     kierownik urz臋du stanu cywilnego wydaj膮cy decyzj臋 o zmianie imienia lub
  nazwiska.

  INFORMACJA O DOWOLNO艢CI LUB OBOWI膭ZKU PODANIA DANYCH

  Obowi膮zek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.  Rejestr zmian odwiedzin: 621
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.091 sekund