Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2019 /Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋 realizowanego w ramach projektu pn.:Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I/
  Informacje o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2019-02-18

  znak sprawy: GPIR.271.1.2.2019

   

   

   

   

  INFORMACJE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

  dotyczy post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋? realizowanego w ramach projektu pn.: ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap??

   

   

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p贸藕n.zm.) - informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione ze wzgl臋du na to, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

   

   

  Bogus艂aw Kr臋cisz

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 352
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja z otwarcia ofert


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2019-02-08

  znak sprawy: GPIR.271.1.2.2019

   

   

   

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

   

  z艂o偶onych w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  ?Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋? realizowanego w ramach projektu pn.:?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap I?

   

   

  1)       Kwota jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia:  1 612 920,00 z艂.

  2)       Wykaz z艂o偶onych ofert:

  ?            Oferta Nr 1: Konsorcjum: KORWIN Sp. z o.o. 38-242 Sko艂yszyn 105 & Us艂ugowy Zak艂ad Instalacji Wod.Kan.CO i Gaz Gawe艂 Miros艂aw Palik贸wka 199 36-073 Stra偶贸w. Cena oferty brutto: 3 825 300,00 z艂. Okres gwarancji: 48 m-cy. Termin p艂atno艣ci faktury: 30 dni.

                 

  Informacje udost臋pniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p贸藕n.zm.).

   

   

  Bogus艂aw Kr臋cisz

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 482
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2019-02-01

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  GPIR.271.1.2.2019

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu
  i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋 - realizowanego w ramach projektu pn.:

  "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I-


  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p贸藕n.zm.) Zamawiaj膮cy przesy艂a odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawc贸w dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:聽

  I. Odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawc贸w:

  Pytanie 1:

  Czy nale偶y przewidzie膰 jedn膮 lini臋 technologiczn膮 o wydajno艣ci o wydajno艣ci 7,5 m3/h i zabezpieczy膰 warunki do wybudowania w drugim etapie drugiej linii o wydajno艣ci 7,5 m3/h -

  Odpowied藕 Zamawiaj膮cego:

  Zgodnie z zapisami SIWZ nale偶y zaprojektowa膰 uk艂ad technologiczny o wydajno艣ci 330 m3/ dob臋
  z podzia艂em na dwie linie technologiczne, a w pierwszym etapie nale偶y wykona膰 tylko jedn膮 lini臋 technologiczn膮 o wydajno艣ci 165 m3 / dob臋, z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy uk艂adu w drugim etapie o drug膮 lini臋 technologiczn膮 o wydajno艣ci 165 m3 / dob臋. Zamawiaj膮cy przyj膮艂, 偶e uk艂ad b臋dzie pracowa艂 20 godzin w ci膮gu 1 doby uwzgl臋dniaj膮c niezb臋dny czas na wykonanie p艂ukania filtr贸w.

  Pytanie 2:

  Czy nale偶y przewidzie膰 zbiornik retencyjny o poj. 200 m3 dwukomorowy prefabrykowany - Czy ma to by膰 zbiornik cz臋艣ciowo zag艂臋biony w gruncie - Jaka jest maksymalna wysoko艣膰 zbiornika preferowana przez Zamawiaj膮cego -

  Odpowied藕 Zamawiaj膮cego:

  Nale偶y przewidzie膰 zbiornik retencyjny dwukomorowy o poj. min. 200 m3 dwukomorowy, cz臋艣ciowo zag艂臋biony w gruncie. Wysoko艣膰 zbiornika nie powinna przekracza膰 4 m nad poziomem terenu.

  Pytanie 3:

  Czy nale偶y przewidzie膰 zag艂臋bienie technologiczne na zestaw pompowy, aby zapewni膰 odpowiedni膮 wysoko艣膰 nap艂ywu dla pomp zestawu -

  Odpowied藕 Zamawiaj膮cego:

  Lokalizacj臋 zestawu pompowego nale偶y dostosowa膰 do zaprojektowanego uk艂adu technologicznego.

  W przypadku konieczno艣ci zag艂臋bienia zestawu nale偶y umo偶liwi膰 swobodny dost臋p w budynku do zestawu w celu wykonania jego konserwacji lub naprawy.

  Pytanie 4:

  Jaka jest r贸偶nica rz臋dnych pomi臋dzy najni偶szym i najwy偶szym punktem sieci zasilanej przez planowany zestaw pompowy -

  Odpowied藕 Zamawiaj膮cego:

  Planowana sie膰 wodoci膮gowa ma by膰 sieci膮 rozdzielcz膮, kt贸ra w przysz艂o艣ci ma umo偶liwi膰 dalsz膮 jej rozbudow臋.

  Charakterystyczne punkty wysoko艣ciowe na projektowanej sieci wynosz膮:

  聽-聽聽聽聽聽 Studnia S-7, S-8, dz. nr 208 (miejsce lokalizacji SUW):聽 317,63, 318,19;

  -聽聽聽聽聽聽 Studnia S-5, dz. nr 38/2: 317,98;

  - 聽聽聽聽聽 Studnia S-6, dz. nr 293:聽 270,36;

  -聽聽聽聽聽聽聽 dz. nr 391 w Kunowej (najwy偶szy przewidywany punkt sieci w I etapie): 329,50

  Dlatego przy projektowaniu nale偶y za艂o偶y膰 podzia艂 wodoci膮gu na strefy.

  II. Modyfikacja SIWZ dotyczy:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu - okre艣lenia sposobu przeliczania podanych w wykazach rob贸t w walutach obcych. W Rozdziale VII SIWZ po pkt 3.7 dodaje si臋 pkt 3.8 o brzmieniu:

  -3.8聽聽聽 W przypadku podania w wykazach warto艣ci rob贸t, us艂ugi w walucie obcej, Zamawiaj膮cy dokona przeliczenia tej warto艣ci na warto艣膰 w z艂otych polskich wed艂ug 艣redniego kursu NBP dla danej waluty z dnia ukazania si臋 og艂oszenia o zam贸wieniu w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych. Je偶eli w dniu ukazania si臋 og艂oszenia NBP nie opublikuje informacji o 艣rednim kursie walut, Zamawiaj膮cy dokona odpowiednich przelicze艅 wed艂ug 艣redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w kt贸rym NBP opublikuje w/w informacje.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 W zwi膮zku z modyfikacj膮 SIWZ Zamawiaj膮cy zmienia termin sk艂adania i otwarcia ofert na dzie艅:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Termin sk艂adania ofert:聽 8 luty 2019 r. godz. 9:30;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Termin otwarcia ofert:聽 8 luty 2019 r. godz. 10:00.

  W zwi膮zku z dokonan膮 modyfikacj膮 zmianie ulega og艂oszenie o zam贸wieniu.

  Pozosta艂e zapisy SIWZ nie ulegaj膮 zmianie.

  Za艂膮czniki:

  聽Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

  Bogus艂aw Kr臋cisz

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 567
  Wersja do druku Wersja do druku  Modyfikacja SIWZ


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2019-01-24

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  GPIR.271.1.2.2019

  MODYFIKACJA SIWZ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋" realizowanego w ramach projektu pn.:

  "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I-


  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p贸藕n.zm.) Zamawiaj膮cy dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia oraz za艂膮cznika Nr 1a, Nr 2, Nr 6 i Nr 7 do SIWZ.

  Modyfikacja dotyczy:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 SIWZ oraz za艂膮cznik Nr 6 i Nr 7 - zmiana warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Za艂膮cznik贸w Nr 1a oraz 2 - zmiany sposobu podzia艂u zadania na etapy oraz wykonania odbior贸w i p艂atno艣ci cz臋艣ciowych.

  W zwi膮zku z dokonan膮 modyfikacj膮 zmianie ulega og艂oszenie o zam贸wieniu.

  Pozosta艂e zapisy SIWZ nie ulegaj膮 zmianie.

  Bogus艂aw Kr臋cisz

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
  SIWZ -ZiW zaopatrz. w wod臋 Kunowa, Harklowa.. -zbiornik, SUW, wodoci膮g-modyfikacja.
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen-wodoci膮g modyfikacja
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy - modyfikacja
  Za艂.Nr 6 do SIWZ-Wykaz rob贸t - modyfikacja
  Za艂.Nr 7 do SIWZ-Wykaz os贸b - modyfikacja  Rejestr zmian odwiedzin: 649
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 10

  Og艂oszenie nr 505369-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

   

  Gmina Sko艂yszyn: Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodoci膮gowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wod臋? realizowanego w ramach projektu pn.:?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Sko艂yszyn ? etap I
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe

  Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego

  Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

  Tak
  Nazwa projektu lub programu
  Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddzia艂ania: ?Wsparcie inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow膮 wszystkich rodzaj贸w ma艂ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi臋 odnawialn膮 i w oszcz臋dzanie energii

  O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych

  Nie
  Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

  Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy

  Nie

  Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych

  Nie
  Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:
  Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej ? maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Sko艂yszyn  12 , 38242   Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, pa艅stwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

  I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):

  Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia

  Tak
  www.bip.skolyszyn.pl
  Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
  Elektronicznie

  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Nie
  Inny spos贸b:
  Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
  Tak
  Inny spos贸b:
  Sk艂adanie oferty odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca
  Adres:
  38-242 Sko艂yszyn 12 - siedziba Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz.: poniedzia艂ek: od 7:30 do 17:00, wtorek - czwartek: od 7:30 do 15:30, pi膮tek: od 7:30 do 14:00
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne

  Nie
  Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

   

  wi臋cej...

   

  SIWZ -ZiW zaopatrz. w wod臋 Kunowa, Harklowa.. -zbiornik, SUW, wodoci膮g
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen-wodoci膮g
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 2a do SIWZ - Karta gwarancyjna
  Za艂.nr 3.1 do SIWZ - Opinia hydrogeologiczna
  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - PFU - cz臋艣膰 opisowa
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - PFU cz臋艣膰 graficzna
  Za艂.Nr 3.4. do SIWZ Dokumentacja uj臋膰 wody
  Za艂.Nr 4 do SIWZ-O艣w. o spe艂. warunk贸w
  Za艂.Nr 5 do SIWZ-O艣w. o wykl.

  Za艂.Nr 6 do SIWZ-Wykaz rob贸t
  Za艂.Nr 7 do SIWZ-Wykaz os贸b
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - O艣wiadczenie o dysponowaniu
  Za艂.Nr 9 do SIWZ - O艣wiadczenie grupa kapita艂owa

     Rejestr zmian odwiedzin: 735
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.193 sekund