Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Moja sprawa /Podatki i op艂aty lokalne/
  Podatki i op艂aty lokalne - informacje podstawowe, terminy p艂atno艣ci.


  Informacje

  Podatek rolny
  Podatek od nieruchomo艣ci
  Podatek le艣ny
  Podatek od 艣rodk贸w transportowych

  Podatek rolny:

  terminy p艂atno艣ci dla os贸b fizycznych to:

  I rata - 15 marca,
  II rata - 15 maja,
  III rata - 15 wrze艣nia,
  IV rata - 15 listopada.

  Wp艂aty mo偶na dokona膰 u so艂tysa wsi, w kasie urz臋du gminy (poniedzia艂ek - pi膮tek, w godz. od 8:00 do 13:00), lub na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

  Z艂o偶enie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego

  Zgodnie z art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie lub wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego osoba fizyczna zobowi膮zana jest do z艂o偶enia odpowiedniej informacji w organie podatkowym

  Informacja w sprawie podatku rolnego druk IPR-1

  osoby prawne i jednostki organizacyjne:
  - do 15 stycznia nale偶y z艂o偶y膰 deklaracj臋 na 2018 r. i wp艂aca膰 w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi膮zku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze艣nia i 15 listopada. Podatek nale偶y wp艂aca膰 na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001


  Z艂o偶enie deklaracji dla os贸b prawnych w sprawie podatku rolnego

  Z艂o偶enie deklaracji dla os贸b prawnych w sprawie podatku rolnego polega na wype艂nieniu odpowiedniego formularza deklaracji (DR-1). Wysoko艣膰 podatku rolnego ustala si臋 wed艂ug 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres 11 kwarta艂贸w b臋d膮cej podstaw膮 do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

  Stawki podatk贸w i op艂at lokalnych
  Deklaracja w sprawie podatku rolnego - druk DR-1

  Dane o nieruchomo艣ciach rolnych - druk ZR-1/A
  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - druk ZR-1/B

  Podatek od nieruchomo艣ci:

  terminy p艂atno艣ci dla os贸b fizycznych to:

  I rata - 15 marca,
  II rata - 15 maja,
  III rata - 15 wrze艣nia,
  IV rata - 15 listopada.

  Wp艂aty mo偶na dokona膰 u so艂tysa wsi, w kasie urz臋du gminy (poniedzia艂ek - pi膮tek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

  Z艂o偶enie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomo艣ci

  Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie albo wyga艣ni臋cie obowi膮zku w podatku od nieruchomo艣ci, lub zaistnienie zmian, o kt贸rych mowa w art. 6 ust. 3. zobowi膮zuje osoby fizyczne do z艂o偶enia informacji o posiadanych nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych. Z艂o偶enie informacji polega na wype艂nieniu odpowiedniego formularza informacji IPN-1

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci - druk IPN -1

  osoby prawne i jednostki organizacyjne
  - do 31 stycznia nale偶y z艂o偶y膰 deklaracj臋 na 2018 r. i do 15 dnia ka偶dego miesi膮ca nale偶y wp艂aca膰 obliczony w deklaracji podatek za dany miesi膮c, a za stycze艅 do dnia 31 stycznia. Podatek nale偶y wp艂aca膰 na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001


  Z艂o偶enie deklaracji przez osoby prawne w sprawie podatku od nieruchomo艣ci

  Formularz deklaracji przeznaczony jest dla os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych w tym sp贸艂ek nie maj膮cych osobowo艣ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa a tak偶e jednostek organizacyjnych Las贸w Pa艅stwowych, ponadto nin. formularz dotyczy os贸b fizycznych oraz os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym sp贸艂ek, nieposiadaj膮cych osobowo艣ci kt贸re s膮 wsp贸艂w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci.
  Z艂o偶enie deklaracji dla os贸b prawnych w sprawie podatku od nieruchomo艣ci polega na wype艂nieniu odpowiedniego formularza deklaracji DN-1. Wysoko艣膰 podatku od nieruchomo艣ci ustala si臋 na podstawie uchwa艂y rady gminy w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci i sposobu jego poboru.

  Stawki podatk贸w i op艂at lokalnych
  Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci - druk DN-1

  Podatek le艣ny:

  terminy p艂atno艣ci dla os贸b fizycznych to:

  I rata - 15 marca,
  II rata - 15 maja,
  III rata - 15 wrze艣nia,
  IV rata - 15 listopada.

  Wp艂aty mo偶na dokona膰 u so艂tysa wsi, w kasie urz臋du gminy (poniedzia艂ek - pi膮tek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

  Z艂o偶enie informacji przez osoby fizycznew sprawie podatku le艣nego

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 pa藕dziernika 2002 r. o podatku le艣nym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie lub wyga艣ni臋cie obowi膮zku podatkowego osoba fizyczna zobowi膮zana jest do z艂o偶enia odpowiedniej informacji w organie podatkowym

  Informacja w sprawie podatku le艣nego - druk IDL-1

  osoby prawne i jednostki organizacyjne:
  - do 15 stycznia nale偶y z艂o偶y膰 deklaracj臋 na 2018 r. i do 15 dnia ka偶dego miesi膮ca nale偶y wp艂aca膰 obliczony w deklaracji podatek za dany miesi膮c. Podatek nale偶y wp艂aca膰 na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

  Z艂o偶enie deklaracji dla os贸b prawnych w sprawie podatku le艣nego

  Z艂o偶enie deklaracji dla os贸b prawnych w sprawie podatku le艣nego polega na wype艂nieniu odpowiedniego formularza deklaracji DL-1. Podatek le艣ny od 1 ha za rok podatkowy wynosi r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 0,220 m3 drewna, obliczon膮 wg 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna tartacznego uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y roku poprzedzaj膮cego rok podatkowy.

  Stawki podatk贸w i op艂at lokalnych
  Deklaracja w sprawie podatku le艣nego - druk DL-1

  Dane o nieruchomo艣ciach le艣nych - druk ZL-1/A
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku le艣nym - druk ZL-1/B

  Podatek od 艣rodk贸w transportowych


  Terminy p艂atno艣ci:
  I rata - 15 marca
  II rata - 15 wrzesie艅

  Wp艂aty mo偶na dokona膰 u so艂tysa wsi, w kasie urz臋du gminy (poniedzia艂ek - pi膮tek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu Oddzia艂 Sko艂yszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

  Z艂o偶enia deklaracji w sprawie podatku od 艣rodk贸w transportowych

  Na podstawie art.9 ust 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr.9,.poz.84 z p贸聼n.zm.) w艂a艣ciciele 艣rodk贸w transportowych podlegaj膮cych opodatkowaniu podatkiem od 艣rodk贸w transportowych s膮 zobowi膮zani sk艂ada膰 w terminie do 15 lutego deklaracj臋 na dany rok podatkowy wg ustalonego wzoru - w 2005 r. deklaracja druk DT - 1 i za艂膮cznik DT-1/A, a je偶eli obowi膮zek podatkowy powsta艂 po tym dniu - to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych powstanie tego obowi膮zku.
  Na podst.art.2 ust 4, 4a, 5 ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz.U.z 2002r Nr 9 z p贸偶n.zm.), obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym 艣rodek transportowy zosta艂 zarejestrowany, a tak偶e od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym 艣rodek transportowy zosta艂 dopuszczony ponownie do ruchu po up艂ywie okresu na jaki zosta艂a wydana decyzja organu rejestruj膮cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
  Obowi膮zek podatkowy wygasa z ko艅cem miesi膮ca, w kt贸rym 艣rodek transportowy zosta艂 wyrejestrowany lub wydana zosta艂a decyzja organu rejestruj膮cego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (wynika to z ustawy z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustwy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz.U .z dnia 30.04.2004 r).

  Informuje si臋, 偶e stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2005 r nie uleg艂y zmianie. Uchwa艂膮 obowi膮zuj膮c膮 jest Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie Nr XI/80/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku.

  Stawki podatk贸w i op艂at lokalnych
  Druk deklaracji DT-1
  Za艂膮cznikiem DT-1/A  Rejestr zmian odwiedzin: 13588
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund