Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Moja sprawa /Usuwanie drzew i krzew贸w/
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew贸w. Zg艂oszenie o zamiarze usuniecia drzew.


  Nowa strona 2

  WNIOSEK

  O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNI臉CIE DRZEW LUB KRZEW脫W.

  ZG艁OSZENIE

  O ZAMIARZE USUNI臉CIA DRZEW*

  Na podstawie Art. 83f ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2016r., poz. 2134, t.j. z p贸藕n zm.)
  - nie wymagane jest zezwolenie na usuni臋cie drzew i krzew贸w mi臋dzy innymi w przypadku:

  - krzewu albo krzew贸w rosn膮cych w skupisku, o powierzchni do 25m2,
  - krzew贸w pe艂ni膮cych funkcje ozdobne, z wy艂膮czeniem krzew贸w w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w oraz na terenach zieleni,
  - drzew, kt贸rych obw贸d pnia na wysoko艣ci 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm ? w przypadku pozosta艂ych gatunk贸w drzew;
  - drzew i krzew贸w, kt贸re rosn膮 na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i s膮 usuwane na cele niezwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  - drzew lub krzew贸w usuwanych w celu przywr贸cenia grunt贸w nieu偶ytkowych do u偶ytkowania rolniczego,
  - drzew lub krzew贸w na plantacjach lub w lasach, w rozumieniu ustawy z dnia 28 wrze艣nia 1991r. o lasach,
  - drzew lub krzew贸w owocowych, z wy艂膮czeniem rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w lub na terenach zieleni.
  - drzew lub krzew贸w stanowi膮cych z艂om lub wywrot, po przeprowadzeniu ogl臋dzin przez organ w艂a艣ciwy do wydania zezwolenia, potwierdzaj膮cych 偶e drzewa lub krzewy stanowi膮 z艂om lub wywrot.
  - wyj膮tek od obowi膮zku uzyskania zezwolenia na usuni臋cie drzew i krzew贸w, dot. miedzy innymi drzew, kt贸re rosn膮 na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i s膮 usuwane na cele niezwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, o kt贸rym mowa w art. 83f. ust. 1 pkt 3a wymienionej wy偶ej Ustawy, jednak偶e w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany dokona膰 zg艂oszenia do organu, zamiaru usuni臋cia drzewa, je偶eli obw贸d pnia drzewa mierzonego na wysoko艣ci 5 cm przekracza:
  80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  50 cm ? w przypadku pozosta艂ych gatunk贸w drzew.
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn, jako organ do kt贸rego wp艂yn臋艂o ZG艁OSZENIE w terminie 21 dni od dnia dor臋czenia zg艂oszenia dokonuje ogl臋dzin zg艂oszonych do usuni臋cia drzew.

  Po dokonaniu ogl臋dzin organ, o kt贸rym mowa w art. 83a ust. 1, wymienionej wy偶ej ustawy w terminie 14 dni od dnia ogl臋dzin mo偶e, w drodze decyzji administracyjnej, wnie艣膰 sprzeciw. Usuni臋cie drzewa mo偶e nast膮pi膰, je偶eli organ nie wni贸s艂 sprzeciwu w tym terminie.
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn, mo偶e przed up艂ywem terminu wyda膰 za艣wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie za艣wiadczenia wy艂膮cza mo偶liwo艣膰 wniesienia sprzeciwu, o kt贸rym wy偶ej mowa.
  Organ, o kt贸rym wy偶ej mowa, wnosi sprzeciw, je偶eli zg艂oszenie dotyczy usuni臋cia drzewa obj臋tego obowi膮zkiem uzyskania zezwolenia na usuni臋cie.
  W przypadku nieusuni臋cia drzewa przed up艂ywem 6 miesi臋cy od przeprowadzonych ogl臋dzin usuni臋cie drzewa mo偶e nast膮pi膰 po dokonaniu ponownego zg艂oszenia.
  Je偶eli w terminie 5 lat od dokonania ogl臋dzin ZG艁ASZAJ膭CY wyst膮pi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budow臋 na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane, a budowa ta ma zwi膮zek z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej i b臋dzie realizowana na cz臋艣ci nieruchomo艣ci, na kt贸rej ros艂o usuni臋te drzewo, organ uwzgl臋dniaj膮c dane ustalone na podstawie ogl臋dzin, nak艂ada na w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, w drodze decyzji administracyjnej, obowi膮zek uiszczenia op艂aty za usuni臋cie drzewa.

  Na podstawie Art. 86 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2016r., poz. 2134, t.j. z p贸藕n zm.)
  nie nalicza si臋 op艂at za usuni臋cie:
  1) drzew lub krzew贸w, na kt贸rych usuni臋cie nie jest wymagane zezwolenie,
  2) (uchylony),
  3) drzew lub krzew贸w, je偶eli usuni臋cie jest zwi膮zane z odnow膮 i piel臋gnacj膮 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w,
  4) drzew lub krzew贸w, kt贸re zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu ludzi lub mienia w istniej膮cych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urz膮dze艅 o kt贸rych mowa w art. 49 搂 1 Kodeksu cywilnego,
  5) drzew lub krzew贸w, kt贸re zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpiecze艅stwu 偶eglugi,
  6) drzew lub krzew贸w w zwi膮zku z przebudow膮 dr贸g publicznych lub linii kolejowych,
  7) drzew, kt贸rych obw贸d pnia mierzony na wysoko艣ci 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm ? w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 80 cm ? w przypadku pozosta艂ych gatunk贸w drzew
  - w celu przywr贸cenia grunt贸w nieu偶ytkowanych do u偶ytkowania innego ni偶 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre艣lonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  8) krzewu lub krzew贸w rosn膮cych w skupiskach, pokrywaj膮cych grunt o powierzchni do 50 m2 w celu przywr贸cenia grunt贸w nieu偶ytkowanych do u偶ytkowania innego ni偶 rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre艣lonym w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  9) drzew lub krzew贸w w zwi膮zku z zabiegami piel臋gnacyjnymi drzew lub krzew贸w na terenach zieleni,
  10) drzew lub krzew贸w, kt贸re obumar艂y lub nie rokuj膮 szansy na prze偶ycie, z przyczyn niezale偶nych od posiadacza nieruchomo艣ci,
  11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysoko艣ci 130 cm wynosz膮cym powy偶ej 100 cm, nienale偶膮cych do gatunk贸w rodzimych, je偶eli zostan膮 zast膮pione w najbli偶szym sezonie wegetacyjnym, drzewami innych gatunk贸w,
  12) drzew lub krzew贸w, je偶eli usuni臋cie wynika z potrzeb ochrony zwierz膮t i grzyb贸w obj臋tych ochron膮 gatunkow膮 lub ochron膮 siedlisk przyrodniczych,
  13) drzew lub krzew贸w z grobli staw贸w rybnych,
  14) drzew lub krzew贸w, je偶eli usuni臋cie jest zwi膮zane z regulacj膮 i utrzymaniem koryt ciek贸w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urz膮dze艅 wodnych s艂u偶膮cych kszta艂towaniu zasob贸w wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezb臋dnym do wykonania i utrzymania tych urz膮dze艅,
  15) drzew lub krzew贸w usuwanych z terenu poligon贸w lub plac贸


  Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew贸w. Zg艂oszenie o zamiarze usuni臋cia drzew.pdf

  Za艂膮cznik nr 1
  Za艂膮cznik nr 2  Rejestr zmian odwiedzin: 1314
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund