Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2011 rok - od nr 1 do 30


  Nowa strona 2
  Nr z dnia w sprawie zapisz
  1/2011 02.01.2011 w sprawie obni偶enia stawki amortyzacyjnej dla kolektora 艣ciek贸w Sko艂yszyn 聳 Przysieki, oczyszczalni 艣ciek贸w, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni b臋d膮cych 艣rodkiem trwa艂ym

  2/2011 14.01.2011 w sprawie ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi lis贸w, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  3/2011 18.01.2011 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi B膮czal Dolny, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  4/2011 18.01.2011 W sprawie powo艂ania komisji ds. ustalania szk贸d i szacowania strat powsta艂ych w skutek odwil偶y po艂膮czonych z opadami deszczu i sp艂ywu w贸d
  5/2011 26.01.2011 w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn w drodze bezprzetargowej
  6/2011 26.01.2011 w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn w drodze bezprzetargowej
  7/2011 26.01.2011 w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn w drodze bezprzetargowej
  8/2011 26.01.2011 w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn w drodze bezprzetargowej
  9/2011 31.01.2011 w sprawie sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Lis贸w
  10/2011 01.02.2011 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie
  10a/2011 01.02.2011 wskazania systemu wykonywania czynno艣ci kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynno艣ci kancelaryjnych
  11/2011 01.02.2011 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  12/2011 14.02.2011 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru do u偶ytkowania strony internetowej, kt贸ra powsta艂a w ramach projektu: 聞Rozbudzi膰 ciekawo艣膰 turysty 聳 przygotowanie strony internetowej oraz filmu promuj膮cego walory turystyczne Gminy Sko艂yszyn i najbli偶szej okolicy聰
  13/2011 14.02.2011 w sprawie ustalenia podstawowych za艂o偶e艅 i kierunk贸w dzia艂ania w zakresie bezpiecze艅stwa, zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Sko艂yszyn w 2011
  14/2011 14.02.2011 zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  15/2011 14.02.2011 w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  16/2011 18.02.2011 W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  17/2011 21.02.2011 w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zada艅 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku oraz powo艂ania Komisji Oceniaj膮cej
  18/2011 25.02.2011 w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  19/2011 25.02.2011 W sprawie og艂oszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  20/2011 07.03.2011 w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn
  20a/2011 07.03.2011 uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na trenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  21/2011 08.03.2011 w sprawie okre艣lenia planu finansowego Urz臋du Gminy Sko艂yszyn na 2011
  22/2011 08.03.2011 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2011
  23/2011 09.03.2011 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  24/2011 10.03.2011 w sprawie og艂oszenia konkursu i powo艂ania Komisji Konkursowej dla wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Harklowej
  25/2011 11.03.2011 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  26/2011 24.03.2011

  przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za 2010 r.

  27/2011 30.03.2011 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  28/2011 30.03.2011 ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  29/2011 30.03.2011 ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  30/2011 30.03.2011 sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1656
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.050 sekund