Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2011 r. 31 do 65


  Nr
  Nr data w sprawie
  VI/31/2011 10.05.2011

  przyst膮pienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. 聞Instalacje system贸w energii odnawialnej w budynkach u偶yteczno艣ci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki聰

  VII/32/11 22.06.2011

  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2010 r.

  VII/33/11 22.06.2011 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn za 2010 rok.
  VII/34/11 22.06.2011 zmian bud偶etu gminy na 2011 rok.
  VII/35/11 22.06.2011

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2011r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy w tym zakresie.

  VII/36 /11 22.06.2011 okre艣lenia zakresu i formy informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sko艂yszyn za I p贸艂rocze
  VII /37/11 22.06.2011 ustalenia op艂at za niekt贸re 艣wiadczenia publicznego przedszkola wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  VII/38/2011 22.06.2011 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Sko艂yszyn
  VII/39/2011 22.06.2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za 2010 r.
  VII/40/11 22.06.2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  VII/41/11 22.06.2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za 2010 r.
  VII/42/11 22.06.2011 rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  VII/43/11 22.06.2011 wyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej w Krakowie 聳 Zarz膮du Zlewni Wis艂oki i Wis艂oka, 35-311 Rzesz贸w, ul. Kwiatkowskiego 2 o nieodp艂atny pob贸r 偶wiru z odsypisk na rzece Ropie w obr臋bie Gminy Sko艂yszyn, wie艣 Pusta Wola.
  VII/44/2011 22.06.2011 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2011 聳 2018
  VIII/45/2011 22.06.2011 wyznaczenia miejsca poboru 偶wiru z rzeki Ropy w miejscowo艣ci Pusta Wola w ramach powszechnego korzystania z w贸d
  IX/46/2011 24.08.2011 zmian bud偶etu gminy na 2011 rok
  IX/47/2011 24.08.2011 ustalenia op艂at za niekt贸re 艣wiadczenia publicznego przedszkola wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  IX/48/11 24.08.2011 okre艣lania zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata
  IX/49/11 24.08.2011 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Jab艂onica, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  IX/50/11 23.08.2011 wyra偶enia opinii do 聞Programu usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Sko艂yszyn na lata 2011-2032聰
  X/51/11 26.09.2011 zmian bud偶etu gminy na 2011 rok
  X/52/2011 26.09.2011 uchwalenia zmiany Nr 1 聞A聰 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowo艣ci Sko艂yszyn
  X/53/11 7.11.2011

  okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku

  X/54/11 7.11.2011 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XI/55/11 7.11.2011 obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XI/56/11 7.11.2011 zmiany Statutu Gminy Sko艂yszyn
  XI/57/11 7.11.2011 艢rodowiskowego Domu Samopomocy
  XI/58/11 7.11.2011

  rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych na rok 2012.

  XI/59/11 7.11.2011

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2011r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy

  XI/60/11 7.11.2011 zmian bud偶etu gminy na 2011 rok
  XII/61/11 2.12.2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XII/61/11 2.12.2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XII/62/11 2.12.2011 dop艂aty do 1 m3 wody, do 1 m 3 艣ciek贸w w 2012 r.
  XII/63/11 2.12.2011 ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
  XII/64/11 2.12.2011

  ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie w 2012 r.

  XII/65/11 2.12.2011 wyznaczania jednostki organizacyjnej do wykonywania na terenie Gminy Sko艂yszyn zada艅 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej


  Rejestr zmian odwiedzin: 2083
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.062 sekund