Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Sprzeda偶聽 nieruchomo艣ci zabudowanej /budynek pi臋trowy, murowany, kryty blach膮, wyposa偶ony w instalacj臋: wodoci膮gow膮, kanalizacyjn膮, gazow膮 i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. u偶ytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Sko艂yszyna, oznac


  Nowa strona 4

                                                              Sko艂yszyn, dnia  25 maja 2011 r.

   GPIR.g.72241- 14/10

   

   O G 艁 O S Z E N I E

   

   

             Dzia艂aj膮c na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm../, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 7, 搂 9,           搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy  Sko艂yszyn  o g 艂 a s z a:

   

   III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci zabudowanej /budynek pi臋trowy, murowany, kryty blach膮, wyposa偶ony w instalacj臋: wodoci膮gow膮, kanalizacyjn膮, gazow膮 i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. u偶ytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Sko艂yszyna, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 399/2  o pow. 0.0672 ha, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej  w ksi臋dze wieczystej  KW. numer:  74.501 S膮du Rejonowego  w Ja艣le.

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶  nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  399/2  o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, przeprowadzony w dniu 19 pa聼dziernika 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 MNU dla kt贸rego w tek艣cie planu ustalono:

  1.      Tereny pod zabudow臋 mieszkaniow膮, us艂ugow膮 i dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Nie dopuszcza si臋 lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko dla kt贸rych sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko jest lub mo偶e by膰 wymagalne w rozumieniu przepis贸w odr臋bny, za wyj膮tkiem dr贸g, parking贸w oraz sieci   i urz膮dze艅 infrastruktury technicznej.

  2.      W  terenach oznaczonych symbolem 2 MNU dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮  i wielorodzinn膮.

  3.      W  terenach oznaczonych symbolem 2MNU o kt贸rych mowa   w ust. 1 dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮 i zagrodow膮. Nie dopuszcza si臋 zabudowy wielorodzinnej.

  4.      W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kszta艂towania nowych dzia艂ek budowlanych oraz zabudowy  szczeg贸艂owe warunki okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sko艂yszyn.

  Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu, wg. decyzji administracyjnych okre艣lonych  w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Szczeg贸艂owe warunki zagospodarowania okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci: 177.557,25 z艂 /s艂ownie: sto siedemdziesi膮t siedem tysi臋cy pi臋膰set pi臋膰dziesi膮t siedem z艂otych 25/100 groszy/, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  399/2    o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, odb臋dzie si臋 w dniu  12 lipca 2011 r.    /tj. wtorek/,   o godz. 1100  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

    

   

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/   w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci w kwocie: 35.511,45 z艂 /s艂ownie: trzydzie艣ci pi臋膰 tysi臋cy pi臋膰set jedena艣cie z艂otych 45/100 groszy/  w kasie Urz臋du Gminy  w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy    w Bieczu Oddzia艂  w Sko艂yszynie   76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  - najp贸聼niej w dniu   7 lipca 2011 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci             co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie :

  -        zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -        zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba uczestnicz膮ca w przetargu oraz reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮  winna si臋 okaza膰 dowodem to偶samo艣ci oraz stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji     o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu  i  regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/ 449 - 17 -  31/.

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2547
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.100 sekund