Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Podinspektor ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolnictwa i le艣nictwa - mg Klaudia Mitoraj


  Nowa strona 4

  1.      W zakresie dzia艂alno艣ci gospodarczej:

  1)      przyjmowanie wniosk贸w CEIDG-1 dotycz膮cych wpis贸w do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, zmian, wykre艣lenia, zawieszenia i wznowienia dzia艂alno艣ci gospodarczej,

  2)      sprawdzanie wniosk贸w pod wzgl臋dem poprawno艣ci wype艂niania,

  3)      wprowadzanie danych z wniosku do centralnej ewidencji,

  4)      uzupe艂niania brakuj膮cych danych we wpisach ju偶 istniej膮cych,

  5)      weryfikacja wniosku wprowadzonego do CEIDG,

  6)      elektroniczne podpisywanie wniosku i jego przes艂anie,

  7)      wydruk potwierdzenia wys艂ania wniosku,

  8)      wydruk potwierdzenia dokonania wpisu, zmiany, wykre艣lenia, zawieszenia, wznowienia dzia艂alno艣ci.

  2.      Sprawy z zakresu rolnictwa:

  1)      inicjowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wzrostu produkcji rolnej, nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiew贸w lub nasadze艅 nieodpowiedniej zdrowotno艣ci,

  2)      przyjmowanie informacji o pojawianiu si臋 chor贸b, szkodnik贸w i chwast贸w oraz wzywanie do wykonywania w tym zakresie okre艣lonych czynno艣ci lub wykonanie zast臋pcze,

  3)      nakazywanie w艂a艣cicielom grunt贸w sprz膮tanie plon贸w w oznaczonym terminie z teren贸w zmeliorowanych w urz膮dzenia nawadniaj膮ce,

  4)      wydawanie za艣wiadcze艅 o kwalifikacjach rolnych przy nabywaniu grunt贸w rolnych,

  5)      wsp贸艂dzia艂anie z Agencj膮 Nieruchomo艣ci Rolnych Skarbu Pa艅stwa,

  6)      wsp贸艂dzia艂anie z Okr臋gowa Stacj膮 Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie,

  7)      organizacja bada艅 gleb w gminie,

  8)      udzia艂 w pracach Komisji dotycz膮cych zakresu ilo艣ciowego, szacowania strat powsta艂ych w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych.

  3.      Sprawowanie administracji w zakresie 艂owiectwa:

  1)      wsp贸艂dzia艂anie z dzier偶awc膮 lub zarz膮dc膮 obwodu 艂owieckiego w zagospodarowaniu 艂owieckich obszar贸w gminy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie ochrony zwierzyny bytuj膮cej na jej terenie,

  2)      przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzier偶awnego za obw贸d 艂owiecki na cele spo艂eczne gminy oraz na hodowle i ochron臋 zwierz膮t,

  3)      prowadzenie rejestru sp贸艂ek le艣nych,

  4)      koordynacja dzia艂a艅 w zakresie opracowania i realizacji plan贸w urz膮dze艅 las贸w niepa艅stwowych, 

  5)      wsp贸艂dzia艂anie ze specjalist膮 ds. las贸w niepa艅stwowych,

  6)      przyjmowanie poda艅 na pozyskiwanie drewna w lasach celem uzyskania zezwolenia na wyr膮b drewna.

  4.      Wsp贸艂praca z Rejonowym Zwi膮zkiem Sp贸艂ek Wodnych.

  5.      Przyjmowanie i przekazywanie zg艂osze艅 o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierz膮t na chorob臋 zara藕liw膮, a w przypadku wa艂臋sania si臋 psa chorego lub podejrzanego o w艣cieklizn臋, podj臋cie stara艅 maj膮cych na celu jego schwytanie, a w razie niemo偶liwo艣ci dokonania tego ? powiadomienie s膮siednich gmin i najbli偶szego komisariatu policji.

  6.      Wyznaczanie bieg艂ych do wyceniania zwierz膮t zabijanych lub pad艂ych w zwi膮zku z wyst臋powaniem choroby zaka藕nej,

  7.      Podawanie do wiadomo艣ci os贸b zainteresowanych lub do wiadomo艣ci publicznej o zarz膮dzonych przez pa艅stwowego lekarza weterynarii tymczasowych 艣rodk贸w w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.

  8.      Likwidacja wa艂臋saj膮cych bezdomnych zwierz膮t, umieszczanie ich w schroniskach,

  9.      Organizowanie odbioru pad艂ych zwierz膮t na terenie gminy zgodnie z zawartymi umowami w tej sprawie.  Rejestr zmian odwiedzin: 1338
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.043 sekund