Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Sekretarz Gminy - mgr Izabela Jankowska-Zawada


  Nowa strona 7

  1.       Kierowanie Urz臋dem podczas nieobecno艣ci W贸jta,

  2.      Organizacja pracy Urz臋du poprzez prawid艂owe funkcjonowanie poszczeg贸lnych kom贸rek Urz臋du wraz z zapewnieniem zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa wydawanych decyzji i dzia艂a艅 podejmowanych przez Urz膮d,

  3.      Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urz臋dzie, w tym nadz贸r nad prawid艂ow膮 i terminow膮 obs艂ug膮 interesant贸w przez pracownik贸w Urz臋du,

  4.      Prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z naborem na wolne stanowiska kierownicze i urz臋dnicze,

  5.      Prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w i nadz贸r nad ich rozpatrywaniem,

  6.      Podejmowanie decyzji w wyznaczonych przez W贸jta Gminy sprawach z zakresu administracyjnej dzia艂alno艣ci Urz臋du oraz realizacja zada艅 wynikaj膮cych z podj臋tych decyzji, zarz膮dze艅 W贸jta Gminy i uchwa艂 Rady Gminy,

  7.      Prowadzenie kontroli wewn臋trznych poszczeg贸lnych stanowisk pracy i dyscypliny pracy w Urz臋dzie,

  8.      Zapewnienie zgodno艣ci z prawem projekt贸w rozstrzygni臋膰 w og贸lnych i indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  9.      Nadz贸r nad wdra偶aniem uchwa艂 Rady, realizacja uchwa艂, interpelacji i wniosk贸w, odpowiedzialno艣膰 za w艂a艣ciwe i terminowe przygotowanie materia艂贸w pod obrady Rady i Komisji,

  10.  Ustalanie na podstawie Regulaminu i przepis贸w szczeg贸艂owych propozycji zakres贸w zada艅 referat贸w ( kom贸rek r贸wnorz臋dnych) oraz zakres贸w czynno艣ci poszczeg贸lnych pracownik贸w,

  11.  Opracowywanie materia艂贸w dla potrzeb 艣rodk贸w masowego przekazu w zakresie okre艣lonym przez W贸jta oraz reprezentowanie W贸jta w tych, 偶e 艣rodkach po uzgodnieniu stanowiska z W贸jtem,

  12.  Nadz贸r i zapewnienie w艂a艣ciwej obs艂ugi interesant贸w, a tak偶e rzetelnego terminowego za艂atwiania spraw obywateli,

  13.  Nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji w sprawach osobowych pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,

  14.  Zapewnienie przestrzegania w Urz臋dzie przepis贸w wynikaj膮cych z ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz dotycz膮cych porz膮dku i dyscypliny pracy. Dba艂o艣膰 o wygl膮d budynku Urz臋du i jego otoczenie,

  15.  Nadzorowanie przestrzegania w Urz臋dzie wewn臋trznych przepis贸w i instrukcji kancelaryjnej, specjalistycznych itp.,

  16.  Inicjowanie i tworzenie warunk贸w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

  17.  Wyst臋powanie do W贸jta w sprawach zatrudniania pracownik贸w ich wynagradzania i awansowania oraz dokonywania okresowych ocen ich pracy dla potrzeb W贸jta oraz Rady Gminy,

  18.  Wydawanie za艣wiadcze艅 i po艣wiadcze艅 urz臋dowych 艂膮cz膮cych si臋 z funkcjonowaniem gminy,

  19.  Przyjmowanie ustnych o艣wiadcze艅 ostatniej woli spadkodawcy ( spisywanie testament贸w),

  20.  Wsp贸艂dzia艂anie z innymi gminami w ramach wymiany do艣wiadcze艅 oraz zleconych przez W贸jta,

  21.  Zapewnienie zaopatrzenia Urz臋du w niezb臋dny sprz臋t, a tak偶e wykonywanie wszystkich funkcji kierownika administracyjnego urz臋du,

  22.  Organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Urz臋du dla omawiania realizacji zada艅 i ustalenia kierunk贸w, metod i form dzia艂ania Urz臋du,

  23.  Kierowanie Referatem Organizacyjno-Administracyjnym,

  24.  Pe艂nienie pe艂nego nadzoru nad funkcjonowaniem Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,

  25.  Nadz贸r nad opracowaniem i przekazywaniem przez pracownik贸w kompletnych materia艂贸w oraz bie偶膮c膮 aktualizacj膮 Biuletynu Informacji Publicznych,

  26.  Wykonywanie zada艅 powierzonych dora藕nie przez W贸jta, bezpo艣rednio przez Rad臋 Gminy oraz wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸lnych,

  27.  Prowadzenie spraw zwi膮zanych z organizacj膮 praktyk studenckich i uczniowskich,

  28.  Opracowywanie projekt贸w regulamin贸w obowi膮zuj膮cych w Urz臋dzie,

  29.  Wsp贸艂praca w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych ? opieka merytoryczna nad so艂tysami; organizacja, udzia艂 i obs艂uga zebra艅 wiejskich oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie; nadzorowanie realizacji wniosk贸w z zebra艅 wiejskich dot. Urz臋du Gminy,

  30.  Koordynowanie dzia艂a艅 pracownik贸w zwi膮zanych z pozyskiwaniem 艣rodk贸w zewn臋trznych.  Rejestr zmian odwiedzin: 1253
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.041 sekund