Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Inspektor ds. windykacji nale偶no艣ci, handlu i profilaktyki alkoholowej - mgr Krzysztof S艂owik


  Nowa strona 9

  1.  Prowadzenie rachunkowo艣ci 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego ? prawid艂owa  ewidencja przypis贸w, odpis贸w wp艂at zwrot贸w i zalicze艅 nadp艂at z tytu艂u podatk贸w os贸b fizycznych we wszystkich miejscowo艣ciach gminy,

  2.  Prowadzenie rachunkowo艣ci w zakresie podatk贸w i op艂at jednostek prawnych,

  3.  Sprawdzanie terminowo艣ci wp艂at nale偶no艣ci przez podatnik贸w,

  4.  Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do zastosowania 艣rodk贸w egzekucyjnych   - upomnienia, tytu艂y wykonawcze,

  5.  Dokonywanie rozlicze艅 podatnik贸w z tytu艂u wp艂at, nadp艂at i zaleg艂o艣ci,

  6.  Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo ? ksi臋gowego inkasent贸w wsi: Harklowa, Jab艂onica, Kunowa, Lis贸w, Pusta Wola, 艢wi臋cany,

  7.  Obliczanie wynagrodzenia dla inkasent贸w ( so艂tys贸w),

  8.  Analiza realizacji wp艂yw贸w,

  9.  Przygotowywanie i sporz膮dzanie sprawozda艅 w tym zakresie,

  10.Wydawanie za艣wiadcze艅 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj膮cych  zaleg艂o艣膰.

  11. Wystawianie faktur VAT,

  12. Prowadzenie ewidencji podatku VAT w zakresie zakupu i sprzeda偶y,

  13. Sporz膮dzanie deklaracji VAT oraz rozlicze艅 z Urz臋dem Skarbowym,

  14. Sporz膮dzanie wniosk贸w o interpretacje indywidualne w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

  1.       W zakresie handlu:

  1/   przygotowanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy dot. ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych powy偶ej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y i w miejscu sprzeda偶y,

  2/   przygotowanie projekt贸w uchwa艂 w sprawie okre艣lenia zasad usytuowania na  terenie gminy, miejsc sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych, warunk贸w sprzeda偶y  tych napoj贸w i zasad cofania zezwole艅 na ich sprzeda偶,

  3/   wydawanie i cofanie zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych.

  2.       W zakresie profilaktyki alkoholowej:

  1)     przygotowanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii,

  2)     przygotowanie zarz膮dze艅 w sprawie powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Gminnej Komisji do spraw rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych i pe艂nomocnika W贸jta Gminy,

  3)     Z zakresu ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂ania alkoholizmowi:

              a/  prowadzenie wywiad贸w spo艂ecznych dotycz膮cych sytuacji materialnej,

              b/  prowadzenie rozm贸w z osobami nadu偶ywaj膮cymi napoj贸w alkoholowych,

              c/  kierowanie do lekarza bieg艂ego celem wykonania badania,

              d/  wnioski do S膮du Rejonowego dotycz膮ce sposobu leczenia,

              e/  zastosowanie leczenia odwykowego zamkni臋tego lub otwartego,

              f/  przeprowadzenie kontroli plac贸wek prowadz膮cych sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,

              g/  pobieranie op艂at od wydawanych zezwole艅,

              h/  pobieranie op艂at od obrotu napojami alkoholowymi w danym roku kalendarzowym,

              i/   sporz膮dzenie sprawozda艅 z zakresu handlu napojami alkoholowymi,

              j/   utrzymywanie sta艂ego kontaktu z Urz臋dem Skarbowym,

              k/  organizowanie narad, spotka艅 z osobami prowadz膮cymi sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych,

              l/   utrzymywanie sta艂ego kontaktu z S膮dem Rejonowym oraz Poradni膮 Odwykow膮,  Rejestr zmian odwiedzin: 1127
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.056 sekund