Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2013 rok - od nr 111 do >>>


  < Nowa strona 2
  Nr z dnia w sprawie zapisz
  111/2013 12.09.2013

  zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.

  112/2013 16.09.2013

  wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

  113/2013 24.09.2013

  powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zdniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Przysieki - etap II"

  114/2013 30.09.2013

  zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.

  115/2013 30.09.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  116/2013 30.09.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.;
  117/2013 09.10.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
  118/2013 17.10.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  119/2013 22.10.2013 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  120/2013 22.10.2013 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy z terenu wsi Harklowa
  121/2013 30.10.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  122/2013 30.10.2013 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  123/2013 30.10.2013 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  124/2013 04.11.2013 powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z wykonaniem zada艅, pn. "Odbudowa drogi gminnej "Potera" dz. nr ew. 456/8, 998, 994, 407/2, 409/7, 409/9, w miejscowo艣ci Sko艂yszyn w km 0+000-0+500"
  125/2013 12.11.2013 projektu uchwa艂y bud偶etowej na 2014 r.
  126/2013 12.11.2013 okre艣lenia inkasenta podatku rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci oraz od posiadanych ps贸w w so艂ectwie B膮czal Dolny
  127/2013 12.11.2013 projektu uchwa艂y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2014 - 2018
  128/2013 19.11.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  129/2013 15.11.2013 powo艂ania Zespo艂u Opiniuj膮cego oferty na us艂ugi opieku艅cze
  w 2014 roku
  130/2013 19.11.2013 zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 88/2013 W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia 31.07.2013 r., w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, na rzecz Gminy Sko艂yszyn.
  131/2013 19.11.2013 zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 30/2013 W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 kwietnia 2013 r., w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  132/2013 19.11.2013

  powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.: 聞Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Sko艂yszynie o cz臋艣膰 rehabilitacyjn膮 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮聰

  133/2013 19.11.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  134/2013 19.11.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  135/2013 21.11.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  136/2013 26.11.2013 powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.: 聞Wykonanie przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej do zabudowa艅 w miejscowo艣ci Przysieki 聳 etap I聰
  137/2013 26.11.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  138/2013 26.11.2013 zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 122/2013 W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia 30 pa聼dziernika 2013 r., w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  139/2013 29.11.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  140/2013 2.12.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  141/2013 2.12.2013 powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.: Wykonanie zewn臋trznej platformy hydraulicznej dla os贸b niepe艂nosprawnych w budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  142/2013 17.12.2013 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  143/2013 18.12.2013 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu znajduj膮cego si臋 w budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  144/2013 18.12.2013 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie znajduj膮cego si臋 w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym.
  145/2013 18.12.2013 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie znajduj膮cego si臋 w budynku Domu Ludowego w 艢wi臋canach
  146/2013 18.12.2013 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu w budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie.
  147/2013 30.12.2013 og艂oszenia przetargu pisemnego na sprzeda偶 samochodu specjalnego po偶arniczego Star 660M1 o numerze rejestracyjnym KSJ239D
  148/2013 30.12.2013 powo艂ania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzeda偶 samochodu specjalnego po偶arniczego marki Star M1, o numerze rejestracyjnym KSJ239D
  149/2013 31.12.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  150/2013 31.12.2013 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2013 r.
  151/2013 31.12.2013 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Stowarzyszenia "T臋cza" na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych Sko艂yszyn 222" znajduj膮cego si臋 w budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie.
  152/2013 31.12.2013 zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przyj臋tych zasad rachunkowo艣ci w Gminie Sko艂yszyn
  153/2013 31.12.2013 ustalenia wysoko艣ci op艂at za udost臋pnienie informacji publicznej


  Rejestr zmian odwiedzin: 1127
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.060 sekund