Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Sko艂yszyn, dn. 2014-02-26

  GPIR.271.z.m.2.2014

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2014.聰

  Zakres zam贸wienia obejmuje sukcesywn膮 sprzeda偶 Zamawiaj膮cemu kruszywa kruszonego o frakcji od 0 do 63 mm, zwanego dalej kruszywem. Kruszywo powinno by膰 wolne od zanieczyszcze艅 obcych i spe艂nia膰 kryteria okre艣lone aktualnymi normami. Minimalny stopie艅 przekruszenia kruszywa: 50%. 聽

  艁膮czna ilo艣膰 zamawianego kruszywa: 1000 t. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 nie wykorzystania zak艂adanej ilo艣ci zamawianego kruszywa.

  Warunki sprzeda偶y kruszywa:

  Wykonawca musi zapewni膰 lokalizacj臋 sprzeda偶y, odbioru zamawianego kruszywa na terenie gminy Sko艂yszyn zapewniaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 zmagazynowania co najmniej 200 t kruszywa oraz zwa偶enia i swobodnego za艂adunku samochodu ci臋偶arowego w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy. Sprzeda偶 kruszywa b臋dzie nast臋powa膰 sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiaj膮cego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawc臋 w terminie do 3 dni od zlecenia. Wykonawca jest zobowi膮zany dokona膰 za艂adunku zamawianej ilo艣ci kruszywa na podstawiony przez Zamawiaj膮cego 艣rodek transportu, dokona膰 dok艂adnego zwa偶enia za艂adowanego kruszywa i przekaza膰 dow贸d (kwit) z wa偶enia kierowcy podstawionego pojazdu.

  Termin wykonania zam贸wienia: 聽

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: od podpisania umowy do dnia 15 grudzie艅 2014 r.

  Wykonawca jest zobowi膮zany dokona膰 sprzeda偶y kruszywa sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiaj膮cego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawc臋 w terminie do 3 dni od otrzymania zlecenia.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 聽na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. W ofercie nale偶y poda膰 艂膮czny koszt netto i brutto zakupu i za艂adunku 1000 t kruszywa oraz koszt brutto zakupu i za艂adunki 1 t kruszywa.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,聽 do dnia: 聽5 marzec 2014 r.do godz. 15:00.聽 Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej 聽kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt zakupu kruszywa.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania 聽podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn



  Rejestr zmian odwiedzin: 1851
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy




  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.055 sekund