Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie


  GPIR.g.6840.1.2013聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sko艂yszyn, dnia 25 luty 2014 r.

  聽聽O G 艁 O S Z E N I E

  聽Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1,聽 art. 40 ust. 1, pkt. 1,聽art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2聽 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.聽 o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, 搂聽 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 聽搂 6 ust. 1, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. 聽w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U.聽 Nr 207, poz. 2108聽 z p贸聼n. zm./聽 - W贸jt Gminy Sko艂yszyn聽 og艂asza:

  II聽 PRZETARG聽 USTNY NIEOGRANICZONY

  聽聽

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 聽240 o pow. 1.4177 ha, 聽po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KS1J /00037806/0 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Na nieruchomo艣ci znajduje si臋: budynek Domu Sportowca /powierzchnia zabudowy - 226 m2, powierzchnia u偶ytkowa 聳 248 m2/ wolnostoj膮cy, murowany, dwukondygnacyjny, cz臋艣ciowo podpiwniczony kryty stropodachem i ogrodzenie: z siatki stalowej na s艂upkach stalowych, osadzonych na cokoliku betonowym, cz臋艣ciowo zniszczone i nie odremontowane. Boiska oraz bie偶nia od d艂u偶szego czasu nie s膮 eksploatowane i nie remontowane. Dojazd z drogi krajowej drog膮 biegn膮c膮聽 przez tereny kolejowe, a nast臋pnie gruntami Skarbu Pa艅stwa i Gminy Sko艂yszyn.

  Brak prawnie ustanowionego dojazdu do dzia艂ki, boiska oraz bie偶nia.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi聽w ksi臋dze wieczystej 聽jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰聽 znajduje si臋:

  W I Strefie Osadnictwa w terenie 聞Us艂ugi Turystyczne,聽 Sport i Rekreacja ISTN.POTEN聰 聽wg. Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonego Uchwa艂膮 Nr IV/31/01 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia聽30 sierpnia 2001 r.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straci艂 wa偶no艣膰聽 z dniem 31 grudnia 2003 r.

  Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych okre艣lonych聽w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci:聽 266.480,00 z艂, brutto /dwie艣cie sze艣膰dziesi膮t sze艣膰 tysi臋cy czterysta osiemdziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica 聽odb臋dzie si臋 w dniu聽31 marca 2014 r. /tj. poniedzia艂ek/聽 o godz. 900. w Urz臋dzie Gminy 聽Sko艂yszyn, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej聽 nieruchomo艣ci, w kwocie:聽 53.296,00 z艂 /s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t trzy tysi膮ce dwie艣cie dziewi臋膰dziesi膮t sze艣膰 z艂otych 00/100/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 聽76 8627 1037 2003 5000 0459 0001聽 w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona najp贸聼niej 聽w dniu 聽25 marca 2014 r.

  聽聽

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie:

  -聽聽聽聽聽聽聽 zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -聽聽聽聽聽聽聽 zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub cudzoziemca聽 winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia聽w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,聽 organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Og艂oszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie聽 na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn, publikacji na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Sko艂yszyn oraz w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w danej miejscowo艣ci, a tak偶e w Dzienniku 聞Super Nowo艣ci聰.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu聽i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy 聽Sko艂yszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu 聽/13 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.  Rejestr zmian odwiedzin: 1575
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Zarz膮dzenie Nr 18/2014
  Zarz膮dzenie Nr 19/2014
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.083 sekund