Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Odpowiedzi na zapytania II


  Nowa strona 8

  Warszawa, dnia 16.06.2014 r.

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego

  New Power Sp. z o.o.

  ul. Kresowa 9 A

  04-206 Warszawa

  Reprezentuj膮cy

  Gmin臋 Sko艂yszyn

  Sko艂yszyn 12

  38 聳 242 Sko艂yszyn

   

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWC脫W

   

                  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego - Gminy Sko艂yszyn prowadz膮c post臋powanie o udzieleniu zam贸wienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizacj臋 zadania : 聞 Zakup energii elektrycznej聰  przesy艂a niniejszym pismem tre艣膰 zapyta艅 Wykonawcy, kt贸re drog膮 mailow膮 w dniu 13.06.2014 r.  wp艂yn臋艂y do Pe艂nomocnika Zamawiaj膮cego,  dotycz膮cych przedmiotowego post臋powania wraz z odpowiedziami, w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych og艂oszenia L-183-2014, nr og艂oszenia BZP 195592 聳 2014.

   

  Pytanie 1

  W Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 1 oraz w Projekcie Umowy 搂 5 ust. 3 Z uwagi na mo偶liwo艣膰 zmiany  w okresie obowi膮zywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkuj膮cymi wprowadzeniem dodatkowych obowi膮zk贸w zwi膮zanych z zakupem praw maj膮tkowych lub certyfikat贸w, Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o modyfikacj臋 搂 5 ust. 3 do tre艣ci: 聞 Cena okre艣lona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zamiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym  lub innych zmian og贸lnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a w szczeg贸lno艣ci zmiany ustawy prawo energetyczne lub akt贸w wykonawczych do tej ustawy wprowadzaj膮cych dodatkowe obowi膮zki zwi膮zane z zakupem praw maj膮tkowych lub certyfikat贸w dotycz膮cych efektywno艣ci energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostan膮 powi臋kszone o kwot臋 wynikaj膮c膮 z obowi膮zk贸w na艂o偶onych w艂a艣ciwymi przepisami, od ich wej艣cia w 偶ycie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.聰 Jednocze艣nie zwracamy si臋 z pro艣b膮 o uwzgl臋dnienie powy偶szej zmiany w Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 1

  Odpowied聼 na pytanie 1

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, i偶 dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmiany ceny jednostkowej w dw贸ch przypadkach:

  a) zmiany podatku akcyzowego na energi臋 elektryczn膮

  b) zmiany podatku VAT na energi臋 elektryczn膮.

  W zwi膮zku z powy偶szym, zapisy pozostaj膮 bez zmian.

   

  Pytanie 2

  W Projekcie Umowy 搂 2 ust. 3 lit. d) Uprzejmie informujemy, 偶e systemy bilingowe nie pozwalaj膮 na

  automatyczne wysy艂anie danych pomiarowo-rozliczeniowych Zamawiaj膮cemu. W zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮 o usuni臋cie przedmiotowego zapisu, jednocze艣nie Wykonawca informuje, i偶 faktury VAT b臋d膮 wysy艂ane listem zwyk艂ym.

  Odpowied聼 na pytanie 2

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego nie wyra偶a zgody na usuni臋cie zapis贸w Projektu Umowy 搂 2 ust. 3 lit. d). Zamawiaj膮cy wymaga przesy艂ania danych pomiarowych w wersji elektronicznej w dowolnym formacie na wskazany w umowie adres.

   

  Pytanie 3

  Sekcji  IV ust. IV.3 pkt 2 oraz w Projekcie Umowy w 搂 11 ust. 9 Wykonawca zwraca si臋 z pro艣b膮 o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o nast臋puj膮ce zdanie: 聞 Zwi臋kszenie punkt贸w poboru mo偶liwe jest jedynie w obr臋bie grup taryfowych, kt贸re zosta艂y uj臋te w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.聰

  Odpowied聼 na pytanie 3

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego domniema, 偶e Wykonawcy chodzi o Zwi臋kszenie punkt贸w poboru jedynie w obr臋bie grup taryfowych, kt贸re zosta艂y uj臋te w Szczeg贸艂owym Opisie Przedmiotu Zam贸wienia, zgodnie z Ustaw膮 Pzp w przetargu w trybie licytacji nie ma zastosowania SIWZ oraz formularz ofertowy.

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy zdaje sobie spraw臋, i偶 zwi臋kszenia ilo艣ci punkt贸w poboru, mo偶na dokona膰 jedynie w obr臋bie taryf uj臋tych w Szczeg贸艂owym opisie przedmiotu zam贸wienia.

   

  Pytanie 4

  W Projekcie Umowy w 搂 6 ust. 9 Uprzejmie informujemy, 偶e faktury VAT za zu偶yt膮 energi臋 wysy艂ane s膮 listem zwyk艂ym, w zwi膮zku z powy偶szym Wykonawca nie jest w stanie przewidzie膰 terminu otrzymania faktury przez Zamawiaj膮cego. W zwi膮zku z powy偶szym Wykonawca zwraca si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮  o modyfikacj臋 przedmiotowego zapisu do tre艣ci: 聞  Strony ustalaj膮 nast臋puj膮cy spos贸b rozlicze艅 w kt贸rym Wykonawca wystawia Zamawiaj膮cemu na koniec okresu rozliczeniowego faktur臋 rozliczeniow膮, z terminem p艂atno艣ci okre艣lonym na 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawc臋, przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku otrzymania faktury VAT, kt贸rej termin p艂atno艣ci up艂yn膮艂, Odbiorca zobowi膮zany jest do jej zap艂aty  w terminie 7 dni od otrzymania.聰

   

  Jednocze艣nie informujemy, 偶e faktury rozliczeniowe wystawiane s膮 przez Wykonawc臋 na podstawie odczyt贸w licznik贸w pomiarowych otrzymanych od OSD, w zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 z uprzejm膮 pro艣ba o dodanie zapisu w 搂 6 ust. 9 o nast臋puj膮cej tre艣ci :聞 Faktury rozliczeniowe wystawiane b臋d膮 na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawc臋 odczyt贸w licznik贸w pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.聰

  Z uwagi na powy偶sze obowi膮zek zap艂aty kar umownych  w sytuacji  braku uzyskania  danych pomiarowych od OSD jest dyskryminuj膮cy w stosunku do Wykonawcy.  W zwi膮zku z powy偶szym zwracamy si臋 z uprzejm膮 pro艣ba o usuni臋cie zapisu dot. kar za op贸聼nienie  w wystawianiu faktur VAT.

              

  Jednocze艣nie zwracamy si臋 z pro艣ba o usuni臋cie 搂11 ust.11

  Odpowied聼 na pytanie 4

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e nie wyra偶a zgody na modyfikacj臋 zapisu 搂 6 ust. 9.

   

  OSD ma obowi膮zek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem kt贸ry reguluje te obowi膮zki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na kt贸r膮 Wykonawca mo偶e si臋 powo艂a膰 w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemo偶liwo艣ci ich uzyskania od OSD ma mo偶liwo艣膰 wystawienia faktur szacunkowych.

   

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e nie wyra偶a zgody na modyfikacj臋 zapisu 搂11 ust.11

   

  Pytanie 5

  W Projekcie Umowy 搂 8 ust. 1 Maj膮c na uwadze zapis art. 6b ust. 2 Prawa Energetycznego: 聞Przedsi臋biorstwo energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie przesy艂ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na 偶膮danie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrze偶eniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, je偶eli odbiorca zwleka z zap艂at膮 za 艣wiadczone us艂ugi lub za pobrane paliwo gazowe lub energi臋, co najmniej przez okres 30 dni po up艂ywie terminu p艂atno艣ci.聰 Wykonawca zwraca si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮 o dostosowanie 搂8 ust.1 do powy偶szego zapisu.

  Odpowied聼 na pytanie 5

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e zapis 搂 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

   

  Pytanie 6

  Wykonawca zwraca si臋 z uprzejm膮 pro艣ba o okre艣lenie czy dla wszystkich  PPE okre艣lonych w Za艂膮czniku nr 1 Wykonawca posiada zawarte umowy o 艣wiadczenie us艂ug  dystrybucyjnych?  W przypadku um贸w zawartych na czas oznaczony czy termin ich obowi膮zywania  pozwala na realizacje  um贸w sprzeda偶y zgodnie z terminem okre艣lonym w przedmiocie zam贸wienia?

  Odpowied聼 na pytanie 6

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e w przypadku jednego punktu (1.14 Szczeg贸艂owego opisu przedmiotu zam贸wienia) Zmiana Sprzedawcy odbywa膰 si臋 b臋dzie po raz pierwszy. Dla tego punktu Zamawiaj膮cy nie posiada rozdzielonych um贸w. Pozosta艂e punkty poboru posiadaj膮 zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokre艣lony.

   

  Pytanie 7

  W  Projekcie Umowy 搂11 ust. 3 W celu terminowego rozpocz臋cia sprzeda偶y zgodnie z postanowieniami 

  搂 9 ust. 1 Konieczne jest aby  dniu podpisania umowy przez strony Zamawiaj膮cy przekaza艂 niezb臋dne  dokumenty i informacje w celu przeprowadzenia  procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiaj膮cy jako strona dotychczasowych um贸w sprzeda偶y, kompleksowej  oraz umowy o 艣wiadczenie us艂ug dystrybucyjnych  posiada wszystkie niezb臋dne dokumenty i informacje w powy偶szym zakresie.  W zwi膮zku z tym Wykonawca zwraca si臋 z zapytaniem czy Zamawiaj膮cy przeka偶e niezb臋dne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezw艂ocznie po podpisaniu umowy?

  Wy艂oniony Wykonawca b臋dzie potrzebowa艂 nast臋puj膮cych danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla ka偶dego punktu poboru:

   

  - nazwa i adres firmy;

  - opis punktu poboru;

  - adres punktu poboru (miejscowo艣膰, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

  - grupa taryfowa (obecna i nowa);

  - moc umowna;

  - planowane roczne zu偶ycie energii;

  - numer licznika;

  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

  - numer aktualnie obowi膮zuj膮cej umowy

  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

  - numer ewidencyjny PPE

  Jednocze艣nie informujemy , 偶e OSD mo偶e odrzuci膰 zg艂oszenia um贸w sprzeda偶y zawieraj膮ce b艂臋dne dane skutkiem czego mo偶e by膰 konieczno艣膰 zakupu energii przez Zamawiaj膮cego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o kt贸rym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne .

  Odpowied聼 na pytanie 7

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e przeka偶e Wykonawcy poni偶sze dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezw艂ocznie po podpisaniu umowy:

  - nazwa i adres firmy;

  - opis punktu poboru;

  - adres punktu poboru (miejscowo艣膰, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

  - grupa taryfowa (obecna i nowa);

  - moc umowna;

  - planowane roczne zu偶ycie energii;

  - numer licznika;

  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

  - okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

  - numer ewidencyjny PPE

   

  Pytanie 8

  Dot. Pe艂nomocnictwa Wykonawca zwraca si臋 z pro艣ba czy Zamawiaj膮cy dopu艣ci mo偶liwo艣膰 udzielania wykonawcy pe艂nomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawc臋 stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszych zapyta艅.

  Odpowied聼 na pytanie 8

  Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego informuje, 偶e Zamawiaj膮cy udzieli Wykonawcy pe艂nomocnictwa zgodnego z Za艂膮cznikiem nr 2 do projektu umowy 聳 Pe艂nomocnictwo.

                                                                                                                                     

   

   

   

  /-/ Ewa Pacek

        Pe艂nomocnik Zamawiaj膮cego  Rejestr zmian odwiedzin: 4295
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.056 sekund