Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y z 2004 r.


  Uchwa艂a Nr z dnia w sprawie Waga Zapisz
  Rady Gminy XII/91/2004 26.02.2004

  uchwalenia bud偶etu gminy na 2004 r.

  73 KB
  Rady Gminy XIII/92/2004 26.02.2004

  wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn - na rzecz Gminy Sko艂yszyn

  122 KB
  Rady Gminy XIII/93/2004 26.02.2004

  wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Powiatu Jasielskiego

  130 KB
  Rady Gminy XIII/94/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa B膮czal Dolny

  75,6 KB
  Rady Gminy XIII/95/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa B膮czal G贸rny

  86,5 KB
  Rady Gminy XIII/96/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Harklowa

  86,5 KB
  Rady Gminy XIII/97/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Jab艂onica

  79,1 KB
  Rady Gminy XIII/98/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Kunowa

  84,5 KB
  Rady Gminy XIII/99/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Lis贸w

  71,9 KB
  Rady Gminy XIII/100/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Lipnica G贸rna

  85,7 KB
  Rady Gminy XIII/101/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Przysieki

  102 KB
  Rady Gminy XIII/102/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Pusta Wola

  82,3 KB
  Rady Gminy XIII/103/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Siedliska S艂aw臋ci艅skie

  74,4 KB
  Rady Gminy XIII/104/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa S艂aw臋cin

  85,4 KB
  Rady Gminy XIII/105/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Siepietnica

  82,4 KB
  Rady Gminy XIII/106/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa Sko艂yszyn

  82,9 KB
  Rady Gminy XIII/107/2004 26.02.2004

  uchwalenia Statutu So艂ectwa 艢wi臋cany

  79,1 KB
  Rady Gminy XIII/108/2004 26.02.2004

  zmiany wysoko艣ci zrycza艂towanej diety przys艂uguj膮cej Przewodnicz膮cemu Rady Gminy oraz wysoko艣ci diety dla radnych

  93,6 KB
  Rady Gminy XIII/109/2004 26.02.2004

  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2004 r.

  134 KB
  Rady Gminy XIII/110/2004 26.02.2004

  wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn - na rzecz Gminy Sko艂yszyn

  124 KB
  Rady Gminy XIV/111/2004 31.03.2004

  przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2003 r.

  121 KB
  Rady Gminy XIV/112/2004 31.03.2004

  udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn

  88,8 KB
  Rady Gminy XIV/113/2004 31.03.2004

  wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2004 rok w toku jego wykonania

  225 KB
  Rady Gminy XIV/114/2004 31.03.2004

  trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Sko艂yszyn podmiotom niezaliczonym do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cym w celu osi膮gania zysku na realizacj臋 zada艅 gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zada艅

  525 KB
  Rady Gminy XIV/115/2004 31.03.2004

  zwi臋kszenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu (z wyj膮tkiem piwa) przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda偶y

  149 KB
  Rady Gminy XIV/116/2004 31.03.2004

  zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych w so艂ectwie Lis贸w.

  133 KB
  Rady Gminy XIV/117/2004 31.03.2004

  upowa偶nienia pracownika socjalnego Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do za艂atwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy spo艂ecznej w okresie uzasadnionej absencji w pracy Kierownika tego o艣rodka

  198 KB
  Rady Gminy XIV/118/2004 31.03.2004

  przyj臋cia stanowiska Rady Gminy odno艣nie wprowadzenia do programu budowy autostrady A4 nowego w臋z艂a autostradowego

  148 KB
  Rady Gminy XIV/119/2004 31.03.2004

  ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

  99,1 KB
  Rady Gminy XIV/119/2004 31.03.2004

  zmiany Statutu Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki

  156 KB
  Rady Gminy XIV/121/2004 31.03.2004

  ustalenia wysoko艣ci diet oraz koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych przys艂uguj膮cych so艂tysom wsi w zwi膮zku z uczestnictwem w naradach so艂tys贸w

  105 KB
  Rady Gminy XV/122/2004 30.04.2004

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach

  160 KB
  Rady Gminy XIV/123/2004 30.04.2004

  zaci膮gni臋cia po偶yczki w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budow臋 kanalizacji w S艂aw臋cinie

  100 KB
  Rady Gminy XV/124/2004 30.04.2004

  zaci膮gni臋cia po偶yczki w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zmian臋 c.o. z w臋glowego na gazowe w Gminnym Przedszkolu w Sko艂yszynie

  120 KB
  Rady Gminy XV/125/2004 30.04.2004

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za rok 2003

  115 KB
  Rady Gminy XV/126/2004 30.04.2004

  przyst膮pienia do stowarzyszenia o nazwie Zwi膮zek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

  111 KB
  Rady Gminy XV/127/2004 30.04.2004

  przyst膮pienia do sporz膮dzania miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

  120 KB
  Rady Gminy XV/128/2004 30.04.2004

  uchwa艂a zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wynagrodze艅 nauczycieli, ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia.

  214 KB
  Rady Gminy XV/129/2004 30.04.2004

  przyznania nagrody dla W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

  77 KB
  Rady Gminy XVI/131/2004 22.06.2004

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach

  115 KB
  Rady Gminy XVI/132/2004 22.06.2004

  wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Jab艂onica - na rzecz Gminy Sko艂yszyn

  133 KB
  Rady Gminy XVI/133/2004 22.06.2004

  utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Sko艂yszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem w latach 2004 - 2009

  133 KB
  Rady Gminy XVI/134/2004 22.06.2004

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2003.

  84,3 KB
  Rady Gminy XVI/135/2004 22.06.2004

  ustalenia szczeg贸艂owych zasad przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owych zasad cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryby ich pobierania, a tak偶e zakresu 艣wiadczonych us艂ug.

  397 KB
  Rady Gminy XVI/136/2004 22.06.2004

  nadania Statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej Sko艂yszynie

  111 KB
  Rady Gminy XVI/137/2004 22.06.2004

  zmieniaj膮ca uchwa艂臋 ustalaj膮c膮 najni偶sze wynagrodzenie dla pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie i akceptuj膮c膮 warto艣ci jednego punktu w z艂otych w tabeli rozpi臋to艣ci punktowych poszczeg贸lnych kategorii zaszeregowania

  237 KB
  Rady Gminy XVI/138/2004 22.06.2004

  przekszta艂cenia Samodzielnego zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie

  56,6 KB
  Rady Gminy XVI/139/2004 22.06.2004

  uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych przys艂uguj膮cych so艂tysom wsi w zwi膮zku z uczestnictwem w naradach so艂tys贸w

  95,7 KB
  Rady Gminy XVII/140/2004 31.08.2004

  zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2004 rok w toku jego wykonania

  247 KB
  Rady Gminy XVII/141/2004 31.08.2004

  wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2004 rok w toku jego wykonania

  288 KB
  Rady Gminy XVII/142/2004 31.08.2004

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach

  160 KB
  Rady Gminy XVII/143/2004 31.08.2004

  realizacji zabezpieczenia na dofinansowanie przedsi臋wzi臋cia pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole i Gimnazjum w B膮czalu Dolnym ze 艣rodk贸w MENiS i prawid艂owego wydatkowania tych 艣rodk贸w

  80,3 KB
  Rady Gminy XVII/144/2004 31.08.2004

  zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na dalsz膮 realizacj臋 zadania inwestycyjnego, pn. Budowa Sali przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w B膮czalu Dolnym na 2005 r.

  80,3 KB
  Rady Gminy XVII/145/2004 31.08.2004

  wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Kunowa - na rzecz Gminy Sko艂yszyn

  149 KB
  Rady Gminy XVII/146/2004 31.08.2004

  zmieniaj膮ca uchwa艂臋 o utworzeniu mieszkaniowego zasobu gminy Sko艂yszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem w latach 2004 - 2009.

  300 KB
  Rady Gminy XVIII/149/2004 06.10.2004

  wyznaczenia miejsc wydobycia 偶wiru z koryta rzeki Ropa.

  159 KB
  Rady Gminy XIX/150/2004 11.11.2004

  wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2004 rok w toku jego wykonania

  263 KB
  Rady Gminy XIX/151/2004 11.11.2004

  zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach

  165 KB
  Rady Gminy XIX/153/2004

  11.11.2004

  okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci i sposobu jego poboru

  8 KB
  Rady Gminy XIX/154/2004

  11.11.2004

  zwolnie艅 od podatk贸w od nieruchomo艣ci

  5 KB
  Rady Gminy XIX/155/2004 11.11.2004

  zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn

  114 KB
  Rady Gminy XIX/156/2004 11.11.2004

  wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Kunowa - na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn

  160 KB
  Rady Gminy XIX/157/2004 11.11.2004

  Programu poprawy bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego Gminy Sko艂yszyn

  95,2 KB
  Rady Gminy XIX/158/2004 11.11.2004

  rozpocz臋cia prac nad ustaleniem herbu Gminy Sko艂yszyn

  157 KB
  Rady Gminy XX/159/2004 29.12.2004

  wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2004 rok w toku jego wykonania

  254 KB
  Rady Gminy XX/160/2004 29.12.2004

  ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego

  143 KB
  Rady Gminy XX/162/2004 29.12.2004

  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zaywania Problem贸w Alkoholowych na 2005 r.

  167 KB


  Rejestr zmian odwiedzin: 2401
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.082 sekund