Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2014 r. - kadencja 2014 - 2018


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  I/1/14 01.12.2014 wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy
  II/2/14 05.12.2014 wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
  II/3/14 05.12.2014 wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
  II/4/14 05.12.2014 ustalenia sk艂ad贸w osobowych komisji Rady Gminy
  II/5/14 05.12.2014 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  II/6/14 05.12.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 r.
  II/7/14 05.12.2014 obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  II/8/14 05.12.2014 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/23/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia diet radnych, zrycza艂towanej diety przewodnicz膮cego Rady Gminy oraz sposob贸w ustalenia nale偶no艣ci z tytu艂u zwrot贸w koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych radnych gminy
  II/9/14 30.12.2014 Uchwa艂a bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2015 rok.
  II/10/14 30.12.2014 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2015 - 2018
  III/11/14 30.12.2014 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2015 r. oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zawarcia umowy.
  III/12/14 30.12.2014 zmian bud偶etu gminy na 2014 rok.
  III/13/14 30.12.2014 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re w 2014 roku nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego.
  III/14/14 30.12.2014 zwolnienia zak艂adu bud偶etowego pn. "Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie" z obowi膮zku wp艂aty nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych do bud偶etu gminy Sko艂yszyn.
  III/15/14 30.12.2014 dop艂aty do 1m3 wody oraz do 1m3 艣ciek贸w w 2015 r.
  III/16/14 30.12.2014 ustalenia wysoko艣ci op艂at za zaj臋cie pasa drogowego gminnych dr贸g publicznych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  III/17/14 30.12.2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2015 r.
  III/18/14 30.12.2014 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2015 r.
  III/19/14 30.12.2014 zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi.
  III/20/14 30.12.2014 sposobu realizacji zada艅 z zakresu stomatologii przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.
  III/21/14 30.12.2014 zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Sko艂yszyn
  III/22/14 30.12.2014 utworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy Sko艂yszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem w latach 2015 - 2019.
  III/23/14 30.12.2014 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.


  Rejestr zmian odwiedzin: 1447
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.288 sekund