Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 III


  New Page 1

  Rozdzia艂 III

  Organizacja wewn臋trzna Rady

  搂 24

  1.聽聽聽聽聽 Rada jest organem stanowi膮cym i kontrolnym Gminy.

  2.聽聽聽聽聽 Ustawowy sk艂ad Rady wynosi 15 radnych.

  搂 25

  Rada dzia艂a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz za po艣rednictwem W贸jta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa艂y Rady.

  搂 26

  Do wewn臋trznych organ贸w Rady nale偶膮:
  1)聽聽聽聽聽 przewodnicz膮cy,
  2)聽聽聽聽聽 dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych,
  3)聽聽聽聽聽 Komisja Rewizyjna,
  4)聽聽聽聽聽 komisje sta艂e wymienione w statucie,
  5)聽聽聽聽聽 komisje dora聼ne powo艂ane do realizacji okre艣lonych zada艅,

  搂 27

  1.聽聽聽聽聽 Rada wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego i 2 wiceprzewodnicz膮cych w trybie okre艣lonym ustaw膮 ustrojow膮.

  2.聽聽聽聽聽 Tryb odwo艂ania lub rezygnacji z funkcji przewodnicz膮cego lub wiceprzewodnicz膮cych reguluje ustawa ustrojowa.

  搂 28

  1.聽聽聽聽聽 Zadaniem Przewodnicz膮cego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.

  2.聽聽聽聽聽 W ramach organizowania pracy Rady Przewodnicz膮cy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 wyst臋puje w imieniu Rady przy podejmowaniu dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 plan贸w pracy Rady,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 zwo艂uje sesje,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 przygotowuje porz膮dek obrad,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 koordynuje prac臋 komisji,

  3.聽聽聽聽聽 W ramach prowadzenia obrad Przewodnicz膮cy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 otwiera sesj臋,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 przewodniczy obradom,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 zarz膮dza i przeprowadza g艂osowanie,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 czuwa nad w艂a艣ciwym przebiegiem sesji,
  5)聽聽聽聽聽聽聽 zamyka sesj臋,
  6)聽聽聽聽聽聽聽 podpisuje uchwa艂y.

  搂 29

  Podczas nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego jego zadania wykonuje wskazany przez Przewodnicz膮cego Wiceprzewodnicz膮cy.

  搂 30

  1.聽聽聽聽聽聽 Pierwsz膮 sesj臋 nowo wybranej Rady zwo艂uje przewodnicz膮cy rady poprzedniej kadencji zgodniez art. 20 ust. 2 ustawy ustrojowej.

  2.聽聽聽聽聽聽 Porz膮dek obrad pierwszej sesji powinien obejmowa膰 nast臋puj膮ce sprawy:
  1)聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶enie 艣lubowania przez nowo wybranych radnych,
  2)聽聽聽聽聽聽聽 wyb贸r Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady,
  3)聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶enie 艣lubowania przez nowo wybranego W贸jta,
  4)聽聽聽聽聽聽聽 ustalenie wynagrodzenia dla W贸jta,
  5)聽聽聽聽聽聽聽 sprawozdanie W贸jta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5450
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.041 sekund