Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2015 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  IV/24/15 05.03.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 r.
  IV/25/15 05.03.2015 nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w fundusz so艂ecki
  IV/26/15 05.03.2015 zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Sko艂yszyn
  IV/27/15 05.03.2015 zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2015.
  IV/28/15 05.03.2015 uchylenia Statutu Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  IV/29/15 05.03.2015 okre艣lenia kryteri贸w naboru do samorz膮dowych przedszkoli na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
  V/30/15 20.04.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 rok.
  V/31/15 20.04.2015 inkasa podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego i podatku le艣nego, okre艣lenia inkasent贸w oraz wynagrodzenia za inkaso.
  V/32/15 20.04.2015 powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  V/33/15 20.04.2015 poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
  V/34/15 20.04.2015 przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2015 rok.
  V/35/15 20.04.2015 ustalenia szczeg贸艂owych zasad przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze oraz szczeg贸艂owych zasad cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania, a tak偶e zakresu 艣wiadczonych us艂ug.
  V/36/15 20.04.2015 rozpatrzenia skargi na bezczynno艣膰 W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  V/37/15 20.04.2015 rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  VI/38/15 12.05.2015 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXIII/224/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwa艂臋 Nr XXXVI/227/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  VI/39/15 12.05.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 r.
  VII/40/15 25.06.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 r.
  VII/41/15 25.06.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2014 r.
  VII/42/15 25.06.2015 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn z wykonania bud偶etu za 2014 r.
  VII/43/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za rok 2014 r.
  VII/44/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie.
  VII/45/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Gminnego O艣1rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie.
  VII/46/15 25.06.2015 uchwalenia zmian w Statucie Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki
  VII/47/15 25.06.2015 przyj臋cia Zintegrowanej Strategii 艢wiadczenia Us艂ug Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  VIII/48/15 26.08.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 rok
  VIII/49/15 26.08.2015 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu
  VIII/50/15 26.08.2015 powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w
  VIII/51/15 26.08.2015 ustalenia wysoko艣ci stawek czynszowych za najem lokali u偶ytkowych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Sko艂yszyn
  VIII/52/15 26.08.2015 ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, publicznych szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 Sko艂yszyn
  VIII/53/15 26.08.2015 rozstrzygni臋cia skargi na Dyrektora Zespo艂u szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  VIII/54/15 26.08.2015 rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.
  VIII/55/15 26.08.2015 przyj臋cia apelu do Pos艂贸w i Senator贸w Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapis贸w projektu Prawo wodne
  IX/56/15 23.09.2015 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/49/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu.
  X/57/15 29.10.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 r.
  X/58/15 29.10.2015 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  X/59/15 29.10.2015 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku.
  X/60/15 29.10.2015 wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji o gruntach, informacji o lasach.
  X/61/15 29.10.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  X/62/15 29.10.2015 przyj臋cia regulaminu wyboru 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych
  X/63/15 29.10.2015 wyboru 艂awnika na kadencj臋 od 2016 r do 2019 r.
  X/64/15 29.10.2015 wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  X/65/15 29.10.2015 uchwalenia zmian w Statucie Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki
  X/66/15 29.10.2015 wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego przys艂uguj膮cego cz艂onkom ochotniczych stra偶y po偶arnych za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniu po偶arniczym
  X/67/15 29.10.2015 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi na rok 2016.
  X/68/15 29.10.2015 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/49/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/56/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 23 wrze艣nia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu.
  XI/69/15 26.11.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 rok.
  XI/70/15 26.11.2015 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/58/15 z dnia 29 pa聼dziernika 2015 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci, sposobu jego poboru oraz zwole艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XI/71/15 26.11.2015 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/60/15 z dnia 29 pa聼dziernika 2015 r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji o nieruchomo艣ciach, informacji o gruntach, informacji o lasach
  XI/72/15 26.11.2015 obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XI/73/15 26.11.2015 upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania w zakresie podejmowanych inwestycji o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalon膮 w bud偶ecie na 2015 r.
  XII/74/15 29.12.2015 zmian bud偶etu gminy na 2015 r.
  XII/75/15 29.12.2015 dop艂aty do 1m3 wody oraz 1m3 艣ciek贸w w 2016 r.
  XII/76/15 29.12.2015 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  XII/77/15 29.12.2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019
  XII/78/15 29.12.2015 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re w 2015 roku nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego
  XII/79/15 29.12.2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  XII/80/15 29.12.2015 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  XII/81/15 29.12.2015 przyj臋cia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn
  XII/82/15 29.12.2015 rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1864
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.055 sekund