Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zameldowanie na pobyt sta艂y i czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce


  Nowa strona 2

  Zameldowanie na pobyt sta艂y i czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce

  Wymagane dokumenty

  Zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce mo偶na dokona膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika legitymuj膮cego si臋 pisemnym pe艂nomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego.

  • Dow贸d osobisty albo paszport,
  • Wype艂niony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez w艂a艣ciciela lokalu/domu lub osob臋 dysponuj膮ca innym tytu艂em prawnym do lokalu (np. najemc臋). Potwierdzenia pobytu dokonuje si臋 w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z艂o偶enia.
  • Dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu (do wgl膮du). Dokumentem potwierdzaj膮cym tytu艂 prawny do lokalu mo偶e by膰: wypis (odpis) z ksi臋gi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzaj膮cy prawo do lokalu.

  W przypadku zg艂oszenia wymeldowania przez pe艂nomocnika:

  • Pisemne pe艂nomocnictwo do zameldowania;
  • Dow贸d lub paszport pe艂nomocnika;

  W celu zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce nie ma konieczno艣ci wymeldowania si臋 w dotychczasowym miejscu pobytu (sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nast臋puje na podstawie formularza zg艂oszenia zameldowania (na pobyt sta艂y lub czasowy).

  Za osob臋 nie posiadaj膮c膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (niepe艂noletnie dzieci) czynno艣ci meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic贸w).

  Czynno艣ci zg艂oszenia wymeldowania nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.

  Op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17 z艂 podlega z艂o偶enie pe艂nomocnictwa w tej sprawie. Op艂acie skarbowej nie podlegaj膮 pe艂nomocnictwa udzielone: ma艂偶onkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodze艅stwu. Sk艂adaj膮cy pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty skarbowej -

  Termin i spos贸b za艂atwienia

  Zameldowania dokonuje si臋 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu formularza meldunkowego.

  Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci osoba zg艂aszaj膮ca zameldowanie na pobyt sta艂y z urz臋du otrzymuje za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta艂y.

  Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci "organ dokonuj膮cy zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op艂acie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie za艣wiadczenia na wniosek podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17,-z艂

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze. zm.)

  Tryb odwo艂awczy

  BRAK

  Inne informacje

  Obywatel polski przebywaj膮cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸聼niej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

  Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

  Druk - Zg艂oszenie pobytu sta艂ego

  Druk - Zg艂oszenie pobytu czasowego


  Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

  Wymagane dokumenty

  Wymeldowania z pobytu sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce mo偶na dokona膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika legitymuj膮cego si臋 pisemnym pe艂nomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego.

  • Dow贸d osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, pa艅stwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzaj膮cy jego to偶samo艣膰 i obywatelstwo.
  • Wype艂niony formularz meldunkowy;

  W przypadku zg艂oszenia wymeldowania przez pe艂nomocnika:

  • Pisemne pe艂nomocnictwo do wymeldowania;
  • Dow贸d osobisty pe艂nomocnika lub paszport;

  Wymeldowania z pobytu sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce mo偶na dokona膰 r贸wnocze艣nie z zameldowaniem w nowym miejscu.

  W celu zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce nie ma konieczno艣ci wymeldowania si臋 w dotychczasowym miejscu pobytu (sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nast臋puje na podstawie formularza zg艂oszenia zameldowania (na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce).

  (Wymeldowania z pobytu sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce mo偶na dokona膰 tak偶e w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ("epuap st." lub "epuap czas.") umo偶liwiaj膮cym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platform臋 e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wniosek powinien zosta膰 opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w my艣l ustawy z dnia 18 wrze艣nia 2001 r. o podpisie elektronicznym.)

  Za osob臋 nie posiadaj膮c膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (niepe艂noletnie dzieci) czynno艣ci meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic贸w).

  Czynno艣ci wymeldowania nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.

  Op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17 z艂 podlega z艂o偶enie pe艂nomocnictwa w tej sprawie. Op艂acie skarbowej nie podlegaj膮 pe艂nomocnictwa udzielone: ma艂偶onkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodze艅stwu. Sk艂adaj膮cy pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty skarbowej -

  Termin i spos贸b za艂atwienia

  Wymeldowania dokonuje si臋 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu formularza meldunkowego.

  Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. nie przewiduje wydania za艣wiadczenia o wymeldowaniu. Za艣wiadczenie o wymeldowaniu wydaje si臋 na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op艂acie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie za艣wiadczenia na wniosek podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17,-z艂

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze. zm.)

  Tryb odwo艂awczy

  BRAK

  Inne informacje

  Osoba, kt贸ra opuszcza miejsce pobytu sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce jest zobowi膮zana wymeldowa膰 si臋.

  Zameldowanie cudzoziemc贸w na pobyt sta艂y i czasowy

  Wymagane dokumenty

  Zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy mo偶na dokona膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika legitymuj膮cego si臋 pisemnym pe艂nomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego.

  • Wype艂niony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez w艂a艣ciciela lokalu/domu lub osob臋 dysponuj膮ca innym tytu艂em prawnym do lokalu (np. najemc臋). Potwierdzenia pobytu dokonuje si臋 w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z艂o偶enia.
  • Dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu (do wgl膮du). Dokumentem potwierdzaj膮cym tytu艂 prawny do lokalu mo偶e by膰: wypis (odpis) z ksi臋gi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzaj膮cy prawo do lokalu.
  • Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego EFTA i Szwajcarii tak偶e inny wa偶ny dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 i obywatelstwo;
  • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce:

  - dla obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego EFTA i Szwajcarii: "za艣wiadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzaj膮cy prawo sta艂ego pobytu",

  - dla obywateli innych pa艅stw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si臋, zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchod聼cy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupe艂niaj膮cej lub zgody na pobyt tolerowany

  • Przy zameldowaniu na pobyt sta艂y:

  - dla obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stw cz艂onkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzaj膮cy prawo sta艂ego pobytu";

  - dla obywateli innych pa艅stw: karta pobytu wydana w zwi膮zku z zezwoleniem na osiedlenie si臋, zezwolenie na osiedlenie si臋, zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchod聼cy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupe艂niaj膮cej lub zgody na pobyt tolerowany;

  W przypadku zg艂oszenia zameldowania przez pe艂nomocnika dodatkowo:

  • Pisemne pe艂nomocnictwo do zameldowania;
  • Dow贸d osobisty pe艂nomocnika lub paszport;

  Cudzoziemcy z innych pa艅stw, kt贸rych obywatele mog膮 podr贸偶owa膰 do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesi臋cy nie przedstawiaj膮 wizy lub innego dokumentu zezwalaj膮cego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Za osob臋 nie posiadaj膮c膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (niepe艂noletnie dzieci) czynno艣ci meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic贸w).

  Czynno艣ci zg艂oszenia zameldowania nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.

  Op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17 z艂 podlega z艂o偶enie pe艂nomocnictwa w tej sprawie. Op艂acie skarbowej nie podlegaj膮 pe艂nomocnictwa udzielone: ma艂偶onkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodze艅stwu. Sk艂adaj膮cy pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty skarbowej -

  Termin i spos贸b za艂atwienia

  Zameldowania dokonuje si臋 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu formularza meldunkowego.

  Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci osoba zg艂aszaj膮ca zameldowanie na pobyt sta艂y z urz臋du otrzymuje za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta艂y.

  Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci "organ dokonuj膮cy zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op艂acie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie za艣wiadczenia na wniosek podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17,-z艂

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze. zm.)

  Tryb odwo艂awczy

  BRAK

  Inne informacje

  Cudzoziemiec b臋d膮cy obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, pa艅stwa EFTA lub Szwajcarii oraz cz艂onek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸聼niej w 30 dniu licz膮c od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec b臋d膮cy obywatelem innego pa艅stwa jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸聼niej w 4 dniu licz膮c od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia si臋 z obowi膮zku zameldowania cudzoziemca, kt贸rego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

  Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

  Druk - Zg艂oszenie wymeldowania z pobytu sta艂ego

  Druk - Zg艂oszenie wymeldowania pobytu czasowego
  Rejestr zmian odwiedzin: 1055
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.070 sekund