Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 IV - ci膮g dalszy 1


  4

  4.聽聽 Procedura g艂osowania

  搂 55

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jest prawomocne tylko w przypadku stwierdzenia quorum, co oznacza, 偶e liczba radnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady wynosi co najmniej po艂ow臋 ustawowego sk艂adu Rady, chyba 偶e ustawa stanowi inaczej.
  2.聽聽聽聽聽 Po otwarciu sesji Przewodnicz膮cy stwierdza quorum na podstawie listy obecno艣ci.
  3.聽聽聽聽聽 Do wa偶no艣ci uchwa艂y wymagane jest quorum ustalane w momencie g艂osowania. W przypadku g艂osowania:
  聽聽聽聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 jawnego - jest to suma obejmuj膮ca liczb臋 g艂os贸w "za", "przeciw" i "wstrzymuj膮cych si臋" oraz (liczba radnych obecnych na sali obrad i nie bior膮cych udzia艂uw g艂osowaniu).
  聽聽聽聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 tajnego - jest to liczba wszystkich wydanych kart do g艂osowania.
  4.聽聽聽聽聽 Za moment g艂osowania uwa偶a si臋 okres od og艂oszenia przez Przewodnicz膮cego Rady rozpocz臋cia g艂osowania do oddania g艂os贸w.
  5.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania s膮 ostateczne i nie mog膮 by膰 przedmiotem dyskusji. Wyniki g艂osowania tajnego i imiennego s膮 podstaw膮 do sporz膮dzenia w艂a艣ciwej uchwa艂y.
  6.聽聽聽聽聽 Ponowne g艂osowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku oczywistych omy艂ek rachunkowych przy liczeniu g艂os贸w.

  搂 56

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jest jawne, chyba 偶e ustawa stanowi inaczej.
  2.聽聽聽聽聽 W g艂osowaniu jawnym radni g艂osuj膮 przez podniesienie r臋ki.
  3.聽聽聽聽聽 G艂osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz膮cy obrad przy pomocy sekretarza, aw razie potrzeby r贸wnie偶 przy pomocy innych radnych.
  4.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania jawnego og艂asza Przewodnicz膮cy.

  搂 57

  G艂osowanie tajne przeprowadza si臋 w przypadkach okre艣lonych w ustawach.

  搂 58

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna sk艂adaj膮ca si臋 z 3 os贸b wybranych w g艂osowaniu jawnym spo艣r贸d cz艂onk贸w Rady. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz膮cego.
  2.聽聽聽聽聽 Cz艂onek komisji skrutacyjnej nie mo偶e kandydowa膰 na stanowisko lub do organu, kt贸rych dotycz膮 wybory.

  搂 59

  1.聽聽聽聽聽 W g艂osowaniu tajnym radni g艂osuj膮 za pomoc膮 ostemplowanych piecz臋ci膮 Rady kart do g艂osowania, na kt贸rych umieszcza si臋 w kolejno艣ci alfabetycznej nazwiska kandydat贸w b膮d聼 mo偶liwe wersje rozstrzygni臋cia.
  2.聽聽聽聽聽 Komisja skrutacyjna przed przyst膮pieniem do g艂osowania obja艣nia spos贸b g艂osowania.
  3.聽聽聽聽聽 Nast臋pnie przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej odczytuje nazwiska radnych z listy obecno艣ci, kt贸rym wr臋cza karty do g艂osowania, odnotowuj膮c ten fakt na li艣cie obecno艣ci.
  4.聽聽聽聽聽 Kart do g艂osowania nie mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 radnych obecnych na sesji.
  5.聽聽聽聽聽 Karty do g艂osowania wrzuca si臋 do zamkni臋tej i zapiecz臋towanej urny, po jej uprzednim sprawdzeniu przez komisj臋 skrutacyjn膮, czy jest ona pusta.

  搂 60

  Karty do g艂osowania tajnego sporz膮dza si臋 wed艂ug ustalonego wzoru.

  搂 61

  a
  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie nad kandydaturami do pe艂nienia okre艣lonych funkcji, odbywa si臋 wed艂ug nast臋puj膮cych zasad:
  聽聽聽聽 1)聽聽 wyb贸r nast臋puje spo艣r贸d nieograniczonej liczby kandydat贸w,
  聽聽聽聽 2)聽聽 nazwiska umieszcza si臋 na li艣cie w kolejno艣ci alfabetycznej,
  聽聽聽聽 3)聽聽 g艂osowanie odbywa si臋 przez wpisanie znaku "X" przy wybranym kandydacie,
  聽聽聽聽 4)聽聽 w przypadku jednego kandydata karta do g艂osowania powinna zwiera膰 rubrykiz odpowiedziami, okre艣lonymi w 搂 60 ust.1,
  聽聽聽聽 5)聽聽 wybrani zostaj膮 kandydaci, kt贸rzy otrzymali wymagan膮 ilo艣膰 g艂os贸w.

  2.聽聽聽聽聽 W przypadku uzyskania przez dw贸ch lub wi臋cej kandydat贸w r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w przeprowadza si臋 nast臋pn膮 tur臋 wybor贸w. Na karcie do g艂osowania umieszcza si臋 tych kandydat贸w, kt贸rzy otrzymali tak膮 sam膮 ilo艣膰 g艂os贸w.

  3.聽聽聽聽聽 W przypadku, gdy 偶aden z kandydat贸w nie uzyska艂 wymaganej wi臋kszo艣ci g艂os贸w, przeprowadza si臋 nast臋pn膮 tur臋 wybor贸w. Na karcie do g艂osowania umieszcza si臋 tych kandydat贸w, kt贸rzy otrzymali najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w "za", przy czym liczba kandydat贸w powinna by膰 o jeden wi臋ksza ni偶 miejsc w organie. O ile druga tura wybor贸w nie przyniesie rozstrzygni臋cia, przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza ponowne zg艂aszanie kandydat贸w i nowe wybory.

  搂 62

  G艂os jest niewa偶ny w przypadku:
  1)聽聽聽聽聽 wpisania znaku "X" przy wi臋cej ni偶 jednym kandydacie lub rozstrzygni臋ciu,
  2)聽聽聽聽聽 braku znaku "X",
  3)聽聽聽聽聽 gdy karta do g艂osowania jest przekre艣lona lub przedarta,
  4)聽聽聽聽聽 gdy karta do g艂osowania jest inna ni偶 sporz膮dzona przez komisj臋 skrutacyjn膮.

  搂 63

  G艂osowanie jawne imienne przeprowadza si臋 w ten spos贸b, 偶e Przewodnicz膮cy wyczytuje nazwiska radnych wed艂ug listy obecno艣ci, a wywo艂any radny ustnie wyra偶a sw膮 wol臋w sprawie b臋d膮cej przedmiotem g艂osowania, o艣wiadczaj膮c czy jest "za", "przeciw" lub "wstrzymuje si臋 od g艂osu" w trybie art. 28 b ust. 4 ustawy ustrojowej.

  搂 64

  1.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad przed poddaniem wniosku pod g艂osowanie precyzuje i og艂asza zebranym proponowan膮 tre艣膰 w taki spos贸b, aby jego redakcja by艂a przejrzysta, a wniosek nie budzi艂 w膮tpliwo艣ci co do intencji wnioskodawcy.
  2.聽聽聽聽聽 W pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy poddaje pod g艂osowanie wniosek najdalej id膮cy, je偶eli mo偶e to wykluczy膰 potrzeb臋 g艂osowania nad pozosta艂ymi wnioskami. Ewentualny sp贸r co do tego, kt贸ry z wniosk贸w jest najdalej id膮cy rozstrzyga Przewodnicz膮cy obrad.
  3.聽聽聽聽聽 W przypadku g艂osowania w sprawie wyboru os贸b, Przewodnicz膮cy obrad przed zamkni臋ciem listy kandydat贸w zapytuje ka偶dego z nich, czy zgadza si臋 kandydowa膰 i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz膮cej poddaje pod g艂osowanie zamkni臋cie listy kandydat贸w, a nast臋pnie zarz膮dza wybory. Kandydat nieobecny na sesji Rady winien wyrazi膰 zgod臋 na kandydowanie na pi艣mie w obecno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy.

  搂 65

  a
  1.聽聽聽聽聽 Je偶eli opr贸cz wniosku o podj臋cie uchwa艂y w danej sprawie zostanie zg艂oszonyo odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejno艣ci Rada g艂osuje nad wnioskiemo odrzucenie wniosku o podj臋cie uchwa艂y.
  2.聽聽聽聽聽 G艂osowanie nad poprawkami do poszczeg贸lnych paragraf贸w lub ust臋p贸w projektu uchwa艂y nast臋puje wed艂ug ich kolejno艣ci, z tym 偶e w pierwszej kolejno艣ci Przewodnicz膮cy obrad poddaje pod g艂osowanie te poprawki, kt贸rych przyj臋cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
  3.聽聽聽聽聽 W przypadku przyj臋cia poprawki wykluczaj膮cej inne poprawki do projektu uchwa艂y, poprawek tych nie poddaje si臋 pod g艂osowanie.
  4.聽聽聽聽聽 W przypadku zg艂oszenia do tego samego fragmentu projektu uchwa艂y kilku poprawek stosuje si臋 zasad臋 okre艣lon膮 w ust. 2.
  5.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad mo偶e zarz膮dzi膰 g艂osowanie 艂膮czne nad grup膮 poprawek do projektu uchwa艂y.
  6.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza g艂osowanie w ostatniej kolejno艣ci za przyj臋ciem uchwa艂y w ca艂o艣ci ze zmianami wynikaj膮cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa艂y.
  7.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy obrad mo偶e odroczy膰 g艂osowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj臋tych poprawek nie zachodzi sprzeczno艣膰 pomi臋dzy poszczeg贸lnymi postanowieniami uchwa艂y.

  搂 66

  a
  1.聽聽聽聽聽 Wynik g艂osowania jawnego og艂asza Przewodnicz膮cy obrad.
  2.聽聽聽聽聽 W przypadku g艂osowania tajnego wyniki og艂asza przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej na podstawie protoko艂u sporz膮dzonego przez komisj臋.
  3.聽聽聽聽聽 Protok贸艂, o kt贸rym mowa powinien zawiera膰:
  聽聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 sk艂ad komisji skrutacyjnej,
  聽聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 przedmiot g艂osowania,
  聽聽聽聽 3)聽聽聽聽聽聽聽 ilo艣膰 wydanych kart do g艂osowania,
  聽聽聽聽 4)聽聽聽聽聽聽聽 ilo艣膰 g艂os贸w oddanych, w tym wa偶nych i niewa偶nych,
  聽聽聽聽 5)聽聽聽聽聽聽聽 wskazanie wynik贸w g艂osowania,
  聽聽聽聽 6)聽聽聽聽聽聽聽 podpisy cz艂onk贸w komisji,

  4.聽聽聽聽聽 Karty z oddanymi g艂osami i protok贸艂 g艂osowania stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u sesji Rady.

  搂 67

  1.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania s膮 ostateczne i nie mog膮 by膰 przedmiotem dyskusji.
  2.聽聽聽聽聽 Wyniki g艂osowania tajnego s膮 podstaw膮 do sporz膮dzenia w艂a艣ciwej uchwa艂y.
  3.聽聽聽聽聽 Rada jest zwi膮zana uchwa艂膮 od chwili jej podj臋cia - uchylenie lub zmiana podj臋tej uchwa艂y mo偶e nast膮pi膰 tylko w drodze odr臋bnej uchwa艂y podj臋tej nie wcze艣niej ni偶 na nast臋pnej sesji.
  4.聽聽聽聽聽 Ponowne g艂osowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne tylkow przypadku stwierdzenia oczywistych pomy艂ek.

  聽搂 68

  1.聽聽聽聽聽 Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz膮cegoi Wiceprzewodnicz膮cych Rady.
  2.聽聽聽聽聽 W przypadku, gdy 偶aden z kandydat贸w nie uzyska艂 wymaganej wi臋kszo艣ci g艂os贸w, g艂osowanie powtarza si臋, ograniczaj膮c je do dw贸ch kandydat贸w, kt贸rzy uzyskali najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w.
  3.聽聽聽聽聽 Je偶eli w ponownym g艂osowaniu wyb贸r nie zostanie dokonany Przewodnicz膮cy obrad zarz膮dza przerw臋.
  4.聽聽聽聽聽 Po przerwie przeprowadza si臋 trzeci膮 tur臋 wybor贸w wed艂ug zasad obowi膮zuj膮cychw drugiej turze. O ile i ta tura nie przyniesie rozstrzygni臋cia Przewodnicz膮cy zarz膮dza ponowne zg艂aszanie kandydat贸w i nowe wybory.

  5.聽聽聽聽聽
  Wiceprzewodnicz膮cych Rady wybiera si臋 w trybie okre艣lonym dla Przewodnicz膮cego Rady.

  搂 69

  1.聽聽聽聽聽 G艂osowanie zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w. G艂os贸w niewa偶nych lub wstrzymuj膮cych si臋 nie dolicza si臋 do 偶adnej z grup g艂osuj膮cych.
  2.聽聽聽聽聽 G艂osowanie bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oznacza, 偶e przyj臋ty zostaje wniosek, kt贸ry uzyska艂 co najmniej o jeden g艂os wi臋cej od sumy pozosta艂ych wa偶nie oddanych g艂os贸w 聳 tzn. przeciwnych i wstrzymuj膮cych si臋. W razie parzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 stanowi 50 % wa偶nie oddanych g艂os贸w, plus jeden g艂os wa偶nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa偶nie oddanych g艂os贸w, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w stanowi pierwsza liczba ca艂kowita, przewy偶szaj膮ca po艂ow臋 wa偶nie oddanych g艂os贸w.
  3.聽聽聽聽聽 Postanowienia ust. 1 聳 2 stosuje si臋 odpowiednio w przypadku g艂osowania uchwa艂.
  4.聽聽聽聽聽 Bezwzgl臋dna wi臋kszo艣膰 g艂os贸w ustawowego sk艂adu Rady okre艣lonego w 搂 24 ust. 2 wynosi 8 g艂os贸w.

  5. Uchwa艂y

  搂 70

  1.聽聽聽聽聽 Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwa艂.
  2.聽聽聽聽聽 Uchwa艂y s膮 odr臋bnymi dokumentami, z wyj膮tkiem uchwa艂 o charakterze proceduralnym, kt贸re musz膮 by膰 odnotowane w protokole sesji.

  搂 71

  Inicjatywa uchwa艂odawcza przys艂uguje:
  1)聽聽聽聽聽 W贸jtowi,
  2)聽聽聽聽聽 komisjom Rady,
  3)聽聽聽聽聽 klubom radnych,
  4)聽聽聽聽聽 grupie radnych - w sk艂adzie co najmniej trzech os贸b,

  搂 72

  1.聽聽聽聽聽 Podmiot korzystaj膮cy z inicjatywy uchwa艂odawczej, z wyj膮tkiem W贸jta, zg艂asza w sensie formalnym inicjatyw臋 uregulowania w uchwale okre艣lonej sprawy oraz samodzielnie opracowuje projekt uchwa艂y i przedstawia za po艣rednictwem W贸jta Przewodnicz膮cemu Rady.
  2.聽聽聽聽聽 Podmiot, o kt贸rym mowa w ust.1:
  聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 zobowi膮zany jest do przedstawienia opinii:
  聽聽聽聽聽聽聽 a)聽聽聽 formalno-prawnej radcy prawnego o zgodno艣ci projektowanej uchwa艂y z prawem,
  聽聽聽聽聽聽聽 b)聽聽 W贸jta,
  聽聽聽聽聽聽聽 c)聽聽聽 innych organ贸w, je偶eli obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa,
  聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 za艂膮cza do projektu uchwa艂y uzasadnienie, kt贸re powinno wyja艣nia膰 cel podj臋cia uchwa艂y oraz ewentualnie wskazywa膰 聼r贸d艂a finansowania, je偶eli projekt uchwa艂y powoduje obci膮偶enia bud偶etu Gminy.

  搂 73

  a
  1.聽聽聽聽聽 Do projektu uchwa艂y przygotowanego przez W贸jta powinna by膰 do艂膮czona opinia radcy prawnego, co do jej zgodno艣ci z prawem.
  2.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien zawiera膰 uzasadnianie ustne zgodnie z ustalonymi zasadami:
  聽聽聽 1)聽聽聽聽聽聽聽 wyja艣nia膰 cel i przewidywane skutki podj臋cia uchwa艂y,
  聽聽聽 2)聽聽聽聽聽聽聽 przedstawia膰 aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, kt贸rej ma dotyczy膰 uchwa艂a,
  聽聽聽 3)聽聽聽聽聽聽聽 wykazywa膰 聼r贸d艂a finansowania, je偶eli projektowana uchwa艂a poci膮ga za sob膮 obci膮偶enia bud偶etu Gminy.
  聽聽聽 4)聽聽聽聽聽聽聽 Ewentualnie wskazywa膰 r贸偶nice pomi臋dzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

  搂 74

  1.聽聽聽聽聽 Projekty uchwa艂 spe艂niaj膮ce wymogi okre艣lone w 搂 72 i 73 sk艂ada si臋 Przewodnicz膮cemu Rady.
  2.聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady kieruje projekty uchwa艂 do przewodnicz膮cych komisji Rady w celu ich rozpatrzenia na najbli偶szych posiedzeniach komisji.
  3.聽聽聽聽聽 Rozpatrzone projekty uchwa艂 przez komisje Rady W贸jt przekazuje Przewodnicz膮cemu Rady.Opinie komisji mog膮 by膰 przedstawiane na sesji przez przewodnicz膮cego danej komisji.

  搂 75

  1.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien okre艣la膰 w szczeg贸lno艣ci:
  聽聽聽聽 1)聽聽 dat臋,
  聽聽聽聽 2)聽聽 tytu艂 uchwa艂y,
  聽聽聽聽 3)聽聽 podstaw臋 prawn膮,
  聽聽聽聽 4)聽聽 postanowienia merytoryczne,
  聽聽聽聽 5)聽聽 w miar臋 potrzeby okre艣lenie 聼r贸d艂a sfinansowania realizacji uchwa艂y,
  聽聽聽聽 6)聽聽 przepisy przej艣ciowe i uchylaj膮ce,
  聽聽聽聽 7)聽聽 termin wej艣cia w 偶ycie,

  2.聽聽聽聽聽 Projekt uchwa艂y powinien by膰 zgodny z zasadami techniki legislacyjnej okre艣lonymi przepisami w rozporz膮dzeniu Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100,poz.908)

  搂 76

  Uchwa艂y podpisuje Przewodnicz膮cy Rady lub Wiceprzewodnicz膮cy, kt贸ry prowadzi艂 sesj臋.

  搂 77

  Uchwa艂y ewidencjonowane s膮 w rejestrze uchwa艂, a orygina艂y s膮 przechowywane wraz聽 z protoko艂ami z sesji w Urz臋dzie Gminy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5611
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.060 sekund