Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Statut Gminy Sko艂yszyn - Rozdzia艂 VI


  New Page 1

  Rozdzia艂 VI

  Organizacja i tryb pracy W贸jta

   

  搂 115

  1.      W贸jt jest organem wykonawczym Gminy.
  2.      Kadencja W贸jta rozpoczyna si臋 w dniu rozpocz臋cia kadencji Rady i up艂ywa z dniem up艂ywu kadencji Rady.

  搂 116

  1.      W贸jt w drodze zarz膮dzenia, powo艂uje i odwo艂uje swojego zast臋pc臋.
  2.      Na wniosek W贸jta Rada powo艂uje i odwo艂uje Sekretarza i Skarbnika Gminy.
  3.      Wyga艣ni臋cie mandatu W贸jta przed up艂ywem kadencji jest r贸wnoznaczne z odwo艂aniem Zast臋pcy W贸jta.

  搂 117


  1.      Po up艂ywie kadencji W贸jta pe艂ni on swoj膮 funkcj臋 do czasu obj臋cia obowi膮zk贸w przez nowo wybranego W贸jta.
  2.      Po up艂ywie kadencji W贸jta, Zast臋pca W贸jta pe艂ni swoje obowi膮zki do czasu obj臋cia obowi膮zk贸w przez nowo powo艂anego Zast臋pc臋 W贸jta.

  搂 118

  Obj臋cie obowi膮zk贸w przez W贸jta nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia wobec Rady 艣lubowania, zgodnie z tre艣ci膮 okre艣lon膮 w ustawie ustrojowej.

  搂 119


  1.      W贸jt wykonuje uchwa艂y Rady i zadania Gminy okre艣lone przepisami prawa.
  2.      Do zada艅 W贸jta nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
     1)   przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady,
     2)   okre艣lanie sposobu wykonywania uchwa艂,
     3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
     4)   wykonywanie bud偶etu,
     5)   zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych,

  3.      W realizacji zada艅 w艂asnych Gminy W贸jt podlega wy艂膮cznie Radzie.

   

  搂 120

  1.      W贸jt kieruje bie偶膮cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j膮 na zewn膮trz.
  2.      W贸jt wykonuje zadania przy pomocy Urz臋du Gminy.
  3.      Organizacj臋 i zasady funkcjonowania Urz臋du okre艣la Regulamin Organizacyjny, nadany przez W贸jta w drodze zarz膮dzenia.

  搂 121

  1.      W贸jt jest kierownikiem Urz臋du.
  2.      W贸jt mo偶e powierzy膰 prowadzenie okre艣lonych spraw Gminy w swoim imieniu Zast臋pcy W贸jta lub Sekretarzowi Gminy.

  搂 122

  1.      Realizuj膮c okre艣lone w ustawach i Statucie kompetencje W贸jt wydaje:
      1)   zarz膮dzenia,
      2)   decyzje administracyjne,
      3)   akty administracyjne na podstawie przepis贸w szczeg贸lnych,
  2.      Zarz膮dzenia maj膮 posta膰 odr臋bnych dokument贸w, kt贸re zawieraj膮:
      1)   numer,
       2)   dat臋,
       3)   wskazanie podstawy prawnej,
       4)   okre艣lenie przedmiotu,
       5)   wskazanie podmiot贸w zobowi膮zanych do wykonania,
       6)   dat臋 wej艣cia w 偶ycie,

  3.      Zarz膮dzenia s膮 ewidencjonowane we w艂a艣ciwym rejestrze.

  搂 123

  Prowadz膮c post臋powanie administracyjne oraz rozpatruj膮c sprawy nale偶膮ce do kompetencji W贸jta, W贸jt wydaje stosowne dyspozycje co do sposobu ich za艂atwienia pracownikom za艂atwiaj膮cym poszczeg贸lne sprawy.  Rejestr zmian odwiedzin: 5485
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.076 sekund