Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o odst膮pieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu 聞Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn"


  Sko艂yszyn, dnia 14.12.2015 r.

  GPIR.6220.3.2015

  OBWIESZCZENIE

  W脫JTA GMINY SKO艁YSZYN

   

  Na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 3 pa聼dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z p贸聼n. zm.)

  Informuj臋

  O odst膮pieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu 聞Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn聰

   

  Uzasadnienie

   

  Zgodnie z art.48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa聼dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z p贸聼n. zm.) organ opracowuj膮cy projekt dokumentu, o kt贸rych mowa w art. 46 pkt 2 w/w ustawy mo偶e po uzgodnieniu z w艂a艣ciwymi organami odst膮pi膰 od przeprowadzania strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, je偶eli uzna, 偶e realizacja postanowie艅 danego dokumentu nie spowoduje znacz膮cego oddzia艂ywania na 艣rodowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W zwi膮zku z powy偶szym zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 i art. 58 ust.1 pkt.2 w/w ustawy wyst膮piono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Pa艅stwowego Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie wydania opinii i uzgodnienia projektu 聞Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn聰.

  Podkarpacki Pa艅stwowy Wojew贸dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak; SNZ.9020.1.52.2015.RD z dnia 08.10.2015r. (data wp艂ywu 12.10.2015r) wyrazi艂 uzgodnienie w zakresie sanitarno-higienicznym, 偶e zachodz膮 okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce odst膮pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko projektu 聞Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn na lata 2015-2020".

  Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Rzeszowie pismem WOO艢.410.58,60-69.2015.AD.2 z dnia 23.10.2015r (data wp艂ywu 02.11.2015r.) uzna艂, 偶e nie zachodzi potrzeba przeprowadzania strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu 聞Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn聰.

  Zgodnie z art.48 ust.4. informacj臋 o odst膮pieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu 聞Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn聰 podano do publicznej wiadomo艣ci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.skolyszyn.pl oraz na tablicach og艂osze艅 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 735
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.107 sekund