Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Nieodp艂atna pomoc prawna


  Nowa strona 1

  Nieodp艂atna pomoc prawna.

  Starostwo Powiatowe w Ja艣le informuje, 偶e od dnia 12 stycznia 2016 r. rozpoczynaj膮 dzia艂anie punkty nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jasielskiego.

   

  Lokalizacja punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego i harmonogram pracy punkt贸w.

   

  1.    Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej w Ja艣le, budynek Starostwa Powiatowego w Ja艣le, ul. Rynek 18, 38-200 Jas艂o,

    Harmonogram pracy punktu:

  Punkt 艣wiadczy nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem 艣wi膮t ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 1000 do 1400,

  W punkcie porad udzielaj膮 radcy prawni.

  2.    Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej w Ja艣le, w budynku Przychodni nr 1 Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jas艂o,

  Harmonogram pracy punktu:

  Punkt 艣wiadczy nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem 艣wi膮t ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 1400 do 1800,

  W punkcie porad prawnych udzielaj膮 adwokaci.

  3.    Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej w Ko艂aczycach, w budynku w Ko艂aczyce ul. Szkolna 7, 38-213  Ko艂aczyce,

  Harmonogram pracy punktu:

  Punkt 艣wiadczy nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem 艣wi膮t ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 1000 do 1400.

  W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarz膮dowa Fundacja Centrum Pomocy Prawnej 聞Prawnikon聰 w Rzeszowie poprzez adwokata, radc臋 prawnego i osob臋 o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

  4.    Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej w Sko艂yszynie, w budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa Sko艂yszyn 283, 38-242 Sko艂yszyn,

  Harmonogram pracy punktu:

  Punkt 艣wiadczy nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem 艣wi膮t ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 1000 do 1400.

  W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarz膮dowa Fundacja Centrum Pomocy Prawnej 聞Prawnikon聰 w Rzeszowie poprzez adwokata,
  i osoby o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

  5.    Punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej w Nowym 呕migrodzie, w budynku Gminnego O艣rodka Kultury, Nowy 呕migr贸d ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy 呕migr贸d.

  Harmonogram pracy punktu:

  Punkt 艣wiadczy nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem 艣wi膮t ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 730 do 1130.

  W punkcie pomocy prawnej udziela organizacja pozarz膮dowa Fundacja Centrum Pomocy Prawnej 聞Prawnikon聰 w Rzeszowie poprzez adwokata, radc臋 prawnego i osob臋 o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

   

   

  Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym , o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub
  3) udzielenie pomocy w sporz膮dzeniu projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym, lub
  4) sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym.
   
  Nieodp艂atna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1) podatkowych zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3) zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem przygotowania do rozpocz臋cia tej dzia艂alno艣ci.
  Nieodp艂atna pomoc prawna przys艂uguje osobie fizycznej, zwanej dalej "osob膮 uprawnion膮":
  1) kt贸rej w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych zwr贸cenie si臋 o udzielenie nieodp艂atnej pomocy prawnej zosta艂o przyznane 艣wiadczenie z pomocy spo艂ecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z p贸聼n. zm.) i wobec kt贸rej w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia 聳 osoba uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie orygina艂u albo odpisu decyzji o przyznaniu 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej lub za艣wiadczenia o udzieleniu 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej lub
  2) kt贸ra posiada wa偶n膮 Kart臋 Du偶ej Rodziny, o kt贸rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du偶ej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) 聳 osoba uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie wa偶nej Karty Du偶ej Rodziny, o kt贸rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du偶ej Rodziny , lub
  3) kt贸ra uzyska艂a za艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) 聳 osoba uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
  4) kt贸ra posiada wa偶n膮 legitymacj臋 weterana albo legitymacj臋 weterana poszkodowanego, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia艂a艅 poza granicami pa艅stwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) 聳 osoba uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie wa偶nej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia艂a艅 poza granicami pa艅stwa, lub
  5) kt贸ra nie uko艅czy艂a 26 lat 聳 osoba uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰, lub
  6) kt贸ra uko艅czy艂a 65 lat 聳 osoba uprawniona uprawniona wykazuje przez przed艂o偶enie dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰, lub
  7) kt贸ra w wyniku wyst膮pienia kl臋ski 偶ywio艂owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaz艂a si臋 w sytuacji zagro偶enia lub ponios艂a straty - osoba uprawniona wykazuje przez z艂o偶enie o艣wiadczenia, 偶e zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczno艣ci.
     Rejestr zmian odwiedzin: 762
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Kto jest uprawniony.docx
  Komu i w jakim zakresie przysluguje pomoc.docx
  Czym udokumentowac swoje uprawnienie.docx
  Zakres pomocy.docx
  Obowiazk sk艂adania oswiadczen.docx
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.066 sekund