Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH ORAZ 艢WIADCZE艃 Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2015/2016


  Nowa strona 1

  WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH ORAZ 艢WIADCZE艃 Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2015/2016

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z聽 dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z p贸聼n. zmian.) 聞Prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋, pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek z prawid艂owo wype艂nionymi dokumentami,
  do ko艅ca okresu zasi艂kowego. Okres
  zasi艂kowy trwa od listopada, do pa聼dziernika nast臋pnego roku.

  RODZAJE 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH

  Zasi艂ek rodzinny oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kszta艂cenia
  聽i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego, rozpocz臋cia roku szkolnego, podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

  1.聽聽聽聽聽聽聽 艣wiadczenia opieku艅cze: w tym zasi艂ek piel臋gnacyjny, specjalny zasi艂ek opieku艅czy
  i 艣wiadczenie piel臋gnacyjne,

  2.聽聽聽聽聽聽聽 艣wiadczenie rodzicielskie,

  3.聽聽聽聽聽聽聽 jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka.


  Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio
  na wniosek ma艂偶onk贸w, rodzic贸w, jednego z rodzic贸w, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby ucz膮cej si臋, pe艂noletniej osoby niepe艂nosprawnej, a tak偶e os贸b, na kt贸rych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 聳 Kodeks rodzinny
  聽i opieku艅czy, ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny.

  Zasi艂ek rodzinny聽ma na celu cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w na utrzymanie dziecka.
  Prawo do zasi艂ku rodzinnego i dodatk贸w do tego zasi艂ku przys艂uguje:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 rodzicom, jednemu z rodzic贸w albo opiekunowi prawnemu dziecka,

  2.聽聽聽聽聽聽聽 opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3.聽聽聽聽聽聽聽 osobie ucz膮cej si臋 .

  Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje do uko艅czenia przez dziecko:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 18 roku 偶ycia albo,

  2.聽聽聽聽聽聽聽 nauki w szkole, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 21 roku 偶ycia, albo

  3.聽聽聽聽聽聽聽 24 roku 偶ycia, je偶eli kontynuuje nauk臋 w szkole lub w szkole wy偶szej i legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.


  Wysoko艣膰 zasi艂ku rodzinnego:

  89,00 z艂 聳 na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia,

  118,00 z艂 聳 na dziecko w wieku pow. 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 18 roku 偶ycia,

  129,00 z艂 聳 na dziecko w wieku pow. 18 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.

  Kryteria i warunki udzielenia pomocy:

  Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe. Doch贸d rodziny
  w przeliczeniu na osob臋 nie mo偶e przekracza膰 kwoty 674,00 z艂. Je偶eli cz艂onkiem rodziny jest dziecko legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem
  o umiarkowanym b膮d聼 znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci doch贸d nie mo偶e przekroczy膰 kwoty 764,00 z艂. W okresie zasi艂kowym 2015/2016 trwaj膮cym od 1 listopada 2015 roku
  do 31 pa聼dziernika 2016 roku nale偶y wykaza膰 dochody za rok 2014 uwzgl臋dniaj膮c zmiany wysoko艣ci dochod贸w cz艂onk贸w rodziny.

  Doch贸d: (Dotyczy wszystkich pe艂noletnich cz艂onk贸w rodziny). Dokumenty i o艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochodu nale偶y z艂o偶y膰 dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny indywidualnie.

  W przypadku podj臋cia przez cz艂onka rodziny pracy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, GOPS nie jest w艂a艣ciw膮 instytucj膮 do wyp艂aty 艣wiadcze艅 rodzinnych. W takim przypadku nale偶y kontaktowa膰 si臋 z Regionalnym O艣rodkiem Polityki Spo艂ecznej w Rzeszowie,
  tel. 017747-06-16

  Warunki przyznania prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego

  Zasi艂ek piel臋gnacyjny przyznaje si臋 w celu cz臋艣ciowego pokrycia wydatk贸w wynikaj膮cych
  聽z konieczno艣ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi膮zku z niezdolno艣ci膮
  do samodzielnej egzystencji Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje r贸wnie偶 rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do uko艅czenia przez dziecko 18. roku 偶ycia.
  Po osi膮gni臋ciu przez dziecko pe艂noletnio艣ci, w celu kontynuacji wyp艂aty 艣wiadczenia musi ono z艂o偶y膰 wniosek o 艣wiadczenie osobi艣cie. Zasi艂ek piel臋gnacyjny przys艂uguje w wys. 153 z艂:
  -聽 niepe艂nosprawnemu dziecku;

  - osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16 roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci

  - osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16 roku 偶ycia, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 powsta艂a w wieku
  do uko艅czenia 21 roku 偶ycia;

  - osobie, kt贸ra uko艅czy艂a 75 rok 偶ycia.

  Zasi艂ek nie przys艂uguje osobie uprawnionej do dodatku piel臋gnacyjnego (np. dodatek wyp艂acany przy 艣wiadczeniu rentowym w ZUS)

  Zasi艂ek przyznaje si臋 od pierwszego dnia miesi膮ca, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek na komisj臋 lekarsk膮 i przyznawane jest na czas wa偶no艣ci orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci. Je艣li orzeczenie wydano na sta艂e zasi艂ek przyznaje si臋 na sta艂e.

  艢wiadczenie piel臋gnacyjne

  艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 osoby wymagaj膮cej opieki powsta艂a:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 nie p贸聼niej ni偶 do uko艅czenia 18 roku 偶ycia lub

  聽聽聽聽聽聽聽聽 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy偶szej, jednak nie p贸聼niej ni偶 do uko艅czenia 25 roku 偶ycia.

  艢wiadczenie piel臋gnacyjne z tytu艂u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys艂uguje:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 matce albo ojcu,

  2.聽聽聽聽聽聽聽 opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3.聽聽聽聽聽聽聽 osobie b臋d膮cej rodzin膮 zast臋pcz膮 spokrewnion膮 w rozumieniu ustawy z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,

  4.聽聽聽聽聽聽聽 innym osobom, na kt贸rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 聳 Kodeks rodzinny i opieku艅czy ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, z wyj膮tkiem os贸b
  o zn
  acznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci

  聳 je偶eli nie podejmuj膮 lub rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie ze wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na


  艢wiadczenie piel臋gnacyjne jest niezale偶ne od dochodu i przys艂uguje, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 osoby wymagaj膮cej opieki powsta艂a:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 nie p贸聼niej ni偶 do uko艅czenia 18. roku 偶ycia lub

  2.聽聽聽聽聽聽聽 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy偶szej, jednak nie p贸聼niej ni偶 do uko艅czenia 25. roku 偶ycia.

  !!! Wysoko艣膰

  艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguj膮ce w okresie:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 聳 w wysoko艣ci 1 200,00 z艂 miesi臋cznie

  聽聽聽聽聽聽聽聽 od dnia 1 stycznia 2016 r. - w wysoko艣ci 1 300,00 z艂 miesi臋cznie.

  聽聽聽聽聽聽聽聽 Wysoko艣膰 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego b臋dzie waloryzowana corocznie od dnia
  1 stycznia 2017聽

  艢wiadczenie piel臋gnacyjne przyznaje si臋 na czas nieokre艣lony, chyba 偶e orzeczenie
  o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci zosta艂o wydane nas czas okre艣lony, w贸wczas prawo do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego ustala si臋 do ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸rym up艂ywa termin wa偶no艣ci orzeczenia.

  Specjalny zasi艂ek opieku艅czy

  Przys艂uguje osobom, na kt贸rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, a tak偶e ma艂偶onkom - Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dziennik Ustaw z 2012 roku聽聽 pozycja 788 i 1529)

  Zasi艂ek przys艂uguje je偶eli osoby w celu sprawowania sta艂ej opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci (艂膮cznie ze wskazaniami konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wsp贸艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  聽i edukacji)

  聽聽聽聽聽聽聽聽 nie podejmuj膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

  聽聽聽聽聽聽聽聽 rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  Prawo do zasi艂ku ustala si臋 po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego pod k膮tem sprawowania opieki nad osob膮 niepe艂nosprawn膮 na okres zasi艂kowy w wysoko艣ci 520 z艂 miesi臋cznie.

  Kryterium dochodowe: w聽 bie偶膮cym okresie zasi艂kowym 2015/2016 specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje osobom, w kt贸rych doch贸d rodziny sprawuj膮cej opiek臋 oraz wymagaj膮cej opieki na osob臋 nie przekracza 764 z艂otych.聽 W okresie zasi艂kowym 2015/2016 trwaj膮cym od 1 listopada 2015 roku do 31 pa聼dziernika 2016 roku nale偶y wykaza膰 dochody za rok 2014 uwzgl臋dniaj膮c zmiany wysoko艣ci dochod贸w cz艂onk贸w rodziny.

  Doch贸d: (Dotyczy wszystkich pe艂noletnich cz艂onk贸w rodziny). Dokumenty i o艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochodu nale偶y z艂o偶y膰 dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny indywidualnie.

  艢wiadczenie rodzicielskie

  Komu przys艂uguje?:

  艢wiadczenie rodzicielskie przys艂uguje osobom, kt贸rym urodzi艂o si臋 dziecko, a kt贸re nie otrzymuj膮 zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego.

  Uprawnionymi do tego 艣wiadczenia s膮:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 bezrobotni 聳nie ma obowi膮zku bycia zarejestrowanym w urz臋dzie pracy;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 niepracuj膮cy studenci;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 osoby wykonuj膮ce prac臋 na tzw. umowach 艣mieciowych (np. umowach zlecenie/dzie艂o);

  聽聽聽聽聽聽聽聽 osoby prowadz膮ce pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 聳 je艣li nie b臋d膮 pobiera艂y zasi艂ku macierzy艅skiego;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, kt贸re faktycznie opiekuj膮 si臋 dzieckiem, je偶eli wyst膮pi艂y do s膮du rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)

  聽聽聽聽聽聽聽聽 rodziny zast臋pcze, nie dotyczy rodzin zast臋pczych zawodowych

  聽聽聽聽聽聽聽聽 osoby, kt贸ra przysposobi艂y dziecko 聳 w przypadku obj臋cia opiek膮 dziecka w wieku do uko艅czenia 7. roku 偶ycia, a w przypadku dziecka, wobec kt贸rego podj臋to decyzj臋
  o odroczeniu obowi膮zku szkolnego 聳 do uko艅czenia 10. roku 偶ycia;

  UWAGA!
  Ojciec dziecka mo偶e ubiega膰 o 艣wiadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 skr贸cenia okresu pobierania 艣wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni膮 tego 艣wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 艣mierci matki dziecka,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 porzucenia dziecka przez matk臋.

  Wysoko艣膰 艣wiadczenia rodzicielskiego -聽 1 000 z艂 miesi臋cznie.

  Kwot臋 艣wiadczenia rodzicielskiego przys艂uguj膮c膮 za niepe艂ny miesi膮c ustala si臋, dziel膮c kwot臋 艣wiadczenia przez liczb臋 wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi膮cu, a otrzyman膮 kwot臋 mno偶y si臋 przez liczb臋 dni kalendarzowych, za kt贸re 艣wiadczenie przys艂uguje.

  UWAGA! Przys艂uguje tylko jedno 艣wiadczenie rodzicielskie bez wzgl臋du na liczb臋 urodzonych/wychowywanych dzieci.

  Brak kryterium dochodowego!

  Okres przys艂ugiwania:

  艢wiadczenie rodzicielskie jako 艣wiadczenie okresowe przys艂uguje przez okres:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

  聽聽聽聽聽聽聽聽 71 tygodni - w przypadku urodzenia pi臋ciorga i wi臋cej dzieci przy jednym porodzie,

  Analogicznie w przypadku przysposobienia lub obj臋cia opiek膮 dziecka/dzieci.

  UWAGA !!!

  艢wiadczenie to mog膮 otrzyma膰 tak偶e rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., kt贸rzy nie maj膮 prawa do zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego 聳
  w takim przypadku, 艣wiadczenie rodzicielskie przys艂uguje przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia up艂ywu 52 tygodni
  od dnia porodu lub przysposobienia, b膮d聼 obj臋cia dziecka opiek膮 (odpowiednio d艂u偶ej w przypadku wieloraczk贸w lub przysposobienia, b膮d聼 te偶 obj臋cia opiek膮 wi臋cej ni偶 jednego dziecka).

  艢wiadczenie rodzicielskie nie przys艂uguje, je艣li:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 co najmniej jeden z rodzic贸w dziecka otrzymuje zasi艂ek macierzy艅ski lub uposa偶enie macierzy艅skie;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 dziecko zostanie umieszczone w pieczy zast臋pczej;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania聽 sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi膮zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 sprawowanie tej opieki;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 na dziecko jest ju偶 ustalone prawo do 艣wiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego lub zasi艂ku dla opiekuna;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 je偶eli za granic膮 przys艂uguje 艣wiadczenie o podobnym charakterze do 艣wiadczenia rodzicielskiego,

  Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka聽

  Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka przys艂uguje:

  聽聽聽聽聽 matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytu艂u urodzenia si臋 偶ywego dziecka,

  聽聽聽聽聽 je偶eli kobieta pozostawa艂a pod opiek膮 medyczn膮 nie p贸聼niej ni偶 od 10 tygodnia ci膮偶y do porodu. Pozostawanie pod opiek膮 medyczn膮 potwierdza si臋 za艣wiadczeniem lekarskim lub za艣wiadczeniem wystawionym przez po艂o偶n膮.

  Zasady tej nie stosuje si臋 do os贸b b臋d膮cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,
  a tak偶e do os贸b, kt贸re przysposobi艂y dziecko,

  Jednorazowa zapomoga nie przys艂uguje, je偶eli cz艂onkowi rodziny przys艂uguje za granic膮 艣wiadczenie z tytu艂u urodzenia dziecka, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

  Wysoko艣膰 zapomogi -聽 1000 z艂 na jedno dziecko.

  聽Wniosek o wyp艂at臋 jednorazowej zapomogi sk艂ada si臋 w terminie:

  聽聽聽聽聽 12 miesi臋cy od dnia narodzin dziecka,

  聽聽聽聽聽 12 miesi臋cy od dnia obj臋cia dziecka opiek膮 albo przysposobienia nie p贸聼niej ni偶 do uko艅czenia przez dziecko 18. roku 偶ycia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj臋tego opiek膮 prawn膮, opiek膮 faktyczn膮 albo dziecka przysposobionego

  Wniosek z艂o偶ony po terminie pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.

  Za艂膮czniki :

  1.聽聽聽 Skr贸cony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzaj膮cy wiek dziecka,

  2.聽聽聽 za艣wiadczeniem lekarskie lub za艣wiadczenie wystawione przez po艂o偶n膮,

  3.聽聽聽 w przypadku przysposobienia dziecka聽 聳 odpis prawomocnego postanowienia s膮du orzekaj膮cego przysposobienie lub za艣wiadczenie s膮du lub o艣rodka adopcyjnego
  o prowadzonym post臋powaniu s膮dowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

  4.聽聽聽 w przypadku opieki prawnej - orzeczenie s膮du o powo艂aniu opiekuna prawnego;

  5.聽聽聽 w przypadku osoby samotnie wychowuj膮cej dziecko:

  聽聽聽聽聽聽聽聽 odpis prawomocnego orzeczenia s膮du orzekaj膮cego rozw贸d lub separacj臋;

  聽聽聽聽聽聽聽聽 odpis zupe艂ny lub skr贸cony aktu zgonu ma艂偶onka lub rodzica dziecka 聳
  w przypadku gdy rodzic dziecka nie 偶yje

  Kryterium dochodowe: 聽艣wiadczenie doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty 1 922 z艂聽 miesi臋cznie. W bie偶膮cym okresie zasi艂kowym nale偶y wykaza膰 dochody
  za rok 2014 uwzgl臋dniaj膮c zmiany wysoko艣ci dochod贸w cz艂onk贸w rodziny.

  Doch贸d dotyczy wszystkich pe艂noletnich cz艂onk贸w rodziny. Dokumenty i o艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochodu nale偶y z艂o偶y膰 dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny indywidualnie.

  艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Wnioski o przyznanie 艣wiadcze艅 na dany okres 艣wiadczeniowy nale偶y sk艂ada膰 bezpo艣rednio do organu w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

  Wnioski wraz z kompletem dokument贸w s膮 przyjmowane w Kom贸rce聽 Organizacyjnej
  do Realizacji 艢wiadcze艅 Rodzinnych Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie, pok贸j nr 1 w dniach pracy o艣rodka, w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Wzory wniosk贸w s膮 dost臋pne w tutejszym o艣rodku oraz na stronie internetowej聽 www.mpips.gov.pl

  Warunki uzyskania 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮
  na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  1. 艢wiadczenie z funduszu alimentacyjnego przys艂uguje osobie uprawnionej do aliment贸w
  od rodzica na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d, je偶eli egzekucja okaza艂a si臋 bezskuteczna:

  - do uko艅czenia przez osob臋 uprawnion膮 18 roku 偶ycia,

  - je偶eli uczy si臋 w szkole lub w szkole wy偶szej do uko艅czenia 25 roku 偶ycia,

  - je偶eli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci 聳bezterminowo

  2. 艢wiadczenie z funduszu alimentacyjnego przys艂uguje w wysoko艣ci bie偶膮co ustalonych aliment贸w, jednak nie wi臋kszej ni偶 500 z艂 na osob臋 uprawnion膮, je偶eli聽 doch贸d rodziny
  w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty 725 z艂.

  W bie偶膮cym聽 okresie 艣wiadczeniowym 2015/2016 trwaj膮cym od 1 pa聼dziernika 2015 roku
  do 30 wrze艣nia 2016 roku nale偶y wykaza膰 dochody za rok kalendarzowy poprzedzaj膮cy okres zasi艂kowy czyli za rok 2014.

  Od 1 stycznia 2016 r. w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej mo偶na ju偶 sk艂ada膰 wnioski o 艣wiadczenie rodzicielskie.

  艢wiadczenie rodzicielskie przys艂uguje osobom, kt贸re urodzi艂y dziecko, a kt贸re nie otrzymuj膮 zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego. Uprawnieni do pobierania tego 艣wiadczenia s膮 wi臋c, mi臋dzy innymi, bezrobotni, studenci, a tak偶e wykonuj膮cy prace na podstawie um贸w cywilnoprawnych, nieobj臋te dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Tak偶e osoby zatrudnione lub prowadz膮ce pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je艣li nie b臋d膮 pobiera艂y zasi艂ku macierzy艅skiego, b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o 艣wiadczenie rodzicielskie.

  艢wiadczenie przys艂uguje przez okres 52 tygodni, niezale偶nie od dochodu rodziny, w wysoko艣ci 1000,00 z艂 miesi臋cznie (w przypadku urodzenia wieloraczk贸w okres ten b臋dzie m贸g艂 by膰 wyd艂u偶ony do 71 tygodni).

  聽艢wiadczenie to mog膮 otrzymywa膰 tak偶e rodzice dzieci urodzonych przed
  1 stycznia 2016 r., kt贸rzy nie maj膮 prawa do zasi艂ku macierzy艅skiego 聳 w takim przypadku, 艣wiadczenie rodzicielskie przys艂uguje od 1 stycznia 2016 r. 聽
  do uko艅czenia przez dziecko 1 roku 偶ycia (odpowiednio d艂u偶ej w przypadku urodzenia wi臋cej ni偶 jednego dziecka w czasie porodu).

  R贸wnie偶 od 1 stycznia 2016 r. mo偶liwe jest otrzymanie 艣wiadcze艅 rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Rodziny, kt贸re przekrocz膮 pr贸g dochodowy nie strac膮 prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

  Dzi臋ki wprowadzeniu zasady "z艂ot贸wka za z艂ot贸wk臋" ich 艣wiadczenia b臋d膮 stopniowo obni偶ane wraz ze wzrostem dochod贸w. Do chwili obecnej gdy rodzina przekroczy艂a pr贸g dochodowy (674,00 z艂 na osob臋 w rodzinie lub 764,00 z艂 dla rodzin z niepe艂nosprawnym dzieckiem), traci艂a prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych.

  Dzi臋ki nowemu rozwi膮zaniu 艂膮czna kwota zasi艂k贸w rodzinnych i dodatk贸w
  do zasi艂ku rodzinnego przys艂uguj膮cych danej rodzinie b臋dzie stopniowo obni偶ana
  o 1,00 z艂 wraz z przekroczeniem o 1,00 z艂 kryterium dochodowego dotycz膮cego 艂膮cznego dochodu netto wszystkich cz艂onk贸w rodziny.

  艢wiadczenia zostan膮 wyp艂acone, gdy kwota do wyp艂aty po zastosowaniu mechanizmu 聞z艂ot贸wka za z艂ot贸wk臋" b臋dzie nie ni偶sza ni偶 20,00 z艂. Zmiany obj臋艂y r贸wnie偶 rodziny, kt贸re nie maj膮 prawa do 艣wiadcze艅 z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, 偶e ponownie 聽po 1 stycznia 2016 r. wyst膮pi膮
  z wnioskiem o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego.

  艢WIADCZENIE WYCHOWAWCZE

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej trwaj膮 obecnie prace nad projektem ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci tzw. 聞500+聰.
  Wszelkie informacje na temat 聞500+聰 uzyska膰 b臋dzie mo偶na po wej艣ciu
  w 偶ycie ustawy, kt贸re planowane jest na miesi膮c kwiecie艅 2016 r.
  W zwi膮zku ze wzmo偶onym zainteresowaniem spraw膮, informujemy, i偶 nie dysponujemy jeszcze wnioskami o wyp艂at臋 w/w 艣wiadcze艅.  Rejestr zmian odwiedzin: 845
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.047 sekund