Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2016 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  XIII/83/16 25.01.2016 zmiany uchwa艂y nr X/59/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku.
  XIII/84/16 25.01.2016 wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.
  XIV/85/16 10.03.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 rok.
  XIV/86/16 10.03.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XII/77/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019.
  XIV/87/16 10.03.2016 wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy Sko艂yszyn 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
  XIV/88/16 10.03.2016 zmiany Statutu Gminy Sko艂yszyn
  XIV/89/16 10.03.2016 zmiany uchwa艂y Nr V/32/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powo艂ania rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XIV/90/16 10.03.2016 zmiany zasad wynajmu pomieszcze艅 w budynkach mienia komunalnego przekazanych w zarz膮d so艂ectwom
  XIV/91/16 10.03.2016 uchylenia Oceny Aktualno艣ci Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn oraz Miejscowych Plan贸w Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XIV/92/16 10.03.2016 przeprowadzenia zabieg贸w piel臋gnacyjnych i konserwacyjnych pomnik贸w przyrody znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XIV/93/16 10.03.2016 przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  XIV/94/16 10.03.2016 zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2016.
  XIV/95/16 10.03.2016 zmiany Regulaminu Organizacyjnego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  XIV/96/16 10.03.2016 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  XV/97/16 09.04.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XV/98/16 09.04.2016 ustalenia sk艂ad贸w liczbowych komisji Rady Gminy.
  XV/99/16 09.04.2016 wyboru przewodnicz膮cego sta艂ych komisji Rady Gminy
  XV/100/16 09.04.2016 ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy.
  XV/101/16 09.04.2016 ustalenia wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych radnym Gminy Sko艂yszyn, zasad ich przyznawania oraz zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
  XVI/102/16 28.04.2016 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w
  XVI/103/16 28.04.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XVI/104/16 28.04.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XII/77/15 rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016-2019.
  XVII/105/16 02.06.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XVII/106/16 02.06.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 r.
  XVII/107/16 02.06.2016 udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn z wykonania bud偶etu za 2015 r.
  XVII/108/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za rok 2015.
  XVII/109/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XVII/110/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2015.
  XVII/111/16 02.06.2016 przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XVII/112/16 02.06.2016 szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  XVII/113/16 02.06.2016 terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XVII/114/16 02.06.2016 wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej op艂aty, oraz stawki za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci
  XVII/115/16 02.06.2016 ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XVII/116/16 02.06.2016 wydania opinii dotycz膮cej uznania las贸w za ochronne nale偶膮ce do os贸b fizycznych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XVII/117/16 02.06.2016 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do Stowarzyszenia "Beskid Zielony: Lokalna Organizacja Turystyczna
  XVII/118/16 02.06.2016 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  XVIII/119/16 22.06.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XVIII/120/16 22.06.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XII/77/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019
  XVIII/121/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zada艅 realizowanych z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XVIII/122/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zada艅 realizowanych z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XVIII/123/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zada艅 realizowanych z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XVIII/124/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zada艅 realizowanych z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XVIII/125/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zada艅 realizowanych z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XVIII/126/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w oraz finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Sko艂yszyn w roku 2016.
  XVIII/127/16 22.06.2016 zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
  XVIII/128/16 22.06.2016 zgody na przyst膮pienie i realizacj臋 przez Gmin臋 Sko艂yszyn projektu "Wysoka jako艣膰 us艂ug administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jas艂o, Sko艂yszyn i Tarnowiec"
  XIX/129/16 06.07.2016 terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn.
  XIX/130/16 06.07.2016 ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanych przez w艂a艣cicieli po艂o偶onych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XIX/131/16 06.07.2016 poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
  XIX/132/16 06.07.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XIX/133/16 06.07.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XII/77/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019
  XX/134/16 29.08.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XX/135/16 29.08.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XII/77/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019.
  XX/136/16 29.08.2016 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VII/42/07 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad udzielania zni偶ek wymiaru godzin nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze w szko艂ach, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla pedagog贸w szkolnych.
  XX/137/16 29.08.2016 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Powiatem Jasielskim dotycz膮cego zasad prowadzenia mi臋dzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Ko艣cio艂a Zielono艣wi膮tkowego
  XX/138/16 29.08.2016 wyra偶enia zgody na przej臋cie zadania przez Gmin臋 Sko艂yszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy przy SOSW w Ja艣le.
  XX/139/16 29.08.2016 ustalenia Statutu Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XX/140/16 29.08.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 rok.
  XXI/141/16 05.09.2016 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu.
  XXI/142/16 05.09.2016 upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania w zakresie podejmowanych inwestycji o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalona w bud偶ecie na 2016 r.
  XXI/143/16 05.09.2016 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacj臋 zadania w艂asnego Powiatu.
  XXII/144/16 04.10.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XXII/145/16 04.10.2016 utworzenia Powiatowo - Gminnego Zwi膮zku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
  XXII/146/16 04.10.2016 przyj臋cia Statutu Powiatowo - Gminnego Zwi膮zku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
  XXII/147/16 04.10.2016 zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych na cz艂onka rady so艂eckiej wsi Sko艂yszyn
  XXIII/148/16 17.11.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XXIII/149/16 17.11.2016 zmieniaj膮ca uchwale Nr XII/77/15 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019
  XXIII/150/16 17.11.2016 obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XXIII/151/16 17.11.2016 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXIII/152/16 17.11.2016 okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku.
  XXIII/153/16 17.11.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn.
  XXIII/154/16 17.11.2016 okre艣lenia jednostki obs艂uguj膮cej prowadz膮cej wsp贸ln膮 obs艂ug臋 finansowo-ksi臋gow膮, administracyjn膮 i organizacyjna dla samorz膮dowych jednostek bud偶etowych Gminy Sko艂yszyn oraz nadania jej statutu.
  XXIII/155/16 17.11.2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  XXIII/156/16 17.11.2016 Gminnego Programu Przeciwdzia艂aniu Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  XXIII/157/16 17.11.2016 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na 2017 r.
  XXIV/158/16 28.12.2016 dop艂aty do 1m3 wody oraz do 1 m3 艣ciek贸w w 2017 roku.
  XXIV/159/16 28.12.2016 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  XXIV/160/16 28.12.2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021
  XXIV/161/16 28.12.2016 zmian bud偶etu gminy na 2016 r.
  XXIV/162/16 28.12.2016 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu gminy Sko艂yszyn, kt贸re w 2016 r. nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego.
  XXIV/163/16 28.12.2016 zaci膮gni臋cia zobowi膮zania dotycz膮cego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Instalacje system贸w odnawialnych 聼r贸de艂 energii na terenie gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki"
  XXIV/164/16 28.12.2016 ustalenia op艂at za niekt贸re 艣wiadczenia publicznego przedszkola wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  XXIV/165/16 28.12.2016 ustanowienia szczeg贸艂owych zasad i trybu przyznawania nagr贸d i wyr贸偶nie艅 za osi膮gni臋te wyniki sportowe w Gminie Sko艂yszyn
  XXIV/166/16 Uchylona 28.12.2016 okre艣lenia zasad i trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1975
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund