Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2016-06-17

  GPIR.271.zm.15.2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Dostawa 60 szt. nowych wolnostoj膮cych betonowych koszy ulicznych na odpady聰.

   

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje dostaw臋 nowych wolnostoj膮cych betonowych koszy ulicznych na odpady w ilo艣ci 60 sztuk, wyposa偶onych w metalowe wk艂ady z popielnicami, spe艂niaj膮ce poni偶ej opisane parametry techniczne:

   

  1.       Ilo艣膰 koszy: 60 sztuk;

  2.       Wolnostoj膮ce;

  3.       Materia艂 wykonania: kamie艅 rzeczny lub grys, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne;

  4.       Kszta艂t cylindryczny o okr膮g艂ej podstawie 聳 prosty lub zw臋偶aj膮cy si臋 ku g贸rze;

  5.       Waga kosza zapewniaj膮ca stabilno艣膰;

  6.       Ka偶dy kosz wyposa偶ony w wyjmowany, wykonany z blachy ocynkowanej pojemnik wewn臋trzny z popielnic膮;  

  7.       Pojemno艣膰 wk艂adu: min. 40 litr贸w;

  8.       Wysoko艣膰 kosza: min. 60 cm;

  9.       Okres gwarancji: min. 24 miesi膮ce.

   

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. Przedmiot zam贸wienia nale偶y dostarczy膰 na w艂asny koszt we wskazane przez Zamawiaj膮cego miejsce.

   

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania, oraz fotografi臋, specyfikacj臋 lub katalog modeli oferowanego przedmiotu zam贸wienia.

   

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  4 lipca 2016 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w;

            Cena 聳 70% - oferta z najni偶sz膮 cen膮 wykonania przedmiotu zm贸wienia uzyska w tym kryterium 70 pkt, pozosta艂e oferty uzyskaj膮 ilo艣膰 punkt贸w wg wzoru: C = Cn / Cb x 70%

  (gdzie: Cn 聳 cena najni偶szej oferty, Cb 聳 cena oferty badanej);

            Atrakcyjno艣膰 oferty 聳 oferta najatrakcyjniejsza otrzyma maksymalnie 30 pkt w tym kryterium, pozosta艂e oferty otrzymaj膮 odpowiednio ilo艣膰 punkt贸w od 0 do 29, w zale偶no艣ci od atrakcyjno艣ci z艂o偶onej oferty. Przy ocenie oferty wed艂ug tego kryterium brane b臋d膮 pod uwag臋 nast臋puj膮ce czynniki: kolor, standard wyko艅czenia, jako艣膰 materia艂贸w, estetyka, oferowany okres gwarancji (d艂u偶szy ni偶 minimalny).  

   

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych przez Wykonawc贸w.

  Wykonawca w ramach z艂o偶onej oferty mo偶e zaproponowa膰 r贸偶ne modele przedmiotu zam贸wienia.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.  Rejestr zmian odwiedzin: 1035
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.069 sekund