Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2016 rok - od nr 121 do >>>


  Nowa strona 2
  Nr z dnia w sprawie zapisz
  121/2016 26.08.2016 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za I p贸艂rocze 2016 r. i informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie.
  122/2016 30.08.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  123/2016 30.08.2016 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  124/2016 30.08.2016 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  125/2016 30.08.2016 okre艣lenia materia艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na rok 2017.
  126/2016 30.08.2016 wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Gminie Sko艂yszyn
  127/2016 22.09.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  128/2016 22.09.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  129/2016 28.09.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  130/2016 28.09.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  131/2016 30.09.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia "Nasza harklowa" w budynku starego przedszkola w Harklowej
  132/2016 30.09.2016 utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytk贸w nieruchomych znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Sko艂yszyn
  133/2016 30.09.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  134/2016 30.09.2016 og艂oszenia pogotowia powodziowego
  135/2016 06.10.2016 odwo艂ania pogotowia powodziowego
  136/2016 06.10.2016 skre艣lenia z Gminnej Ewidencji Zabytk贸w nieruchomych
  137/2016 13.10.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  138/2016 21.10.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  139/2016 27.10.2016 najmu nieruchomo艣ci oraz ustalenia stawki czynszu dla lokalu we wsi Kunowa
  140/2016 28.10.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  141/2016 07.11.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  142/2016 14.11.2016 projektu uchwa艂y bud偶etowej na 2017 rok
  143/2016 14.11.2016 projektu uchwa艂y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2012.
  144/2016 15.11.2016 ceny nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej na terenie wsi Lipnica G贸rna, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  145/2016 15.11.2016 sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci niezabudowanej, przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Lipnica G贸rna
  146/2016 15.11.2016 ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie, stanowi膮cej Gminy Sko艂yszyn
  147/2016 15.11.2016 sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie
  148/2016 15.11.2016 ceny nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  149/2016 15.11.2016 sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci niezabudowanej, przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Lis贸w
  150/2016 15.11.2016 powo艂ania Zespo艂u Opiniuj膮cego oferty na us艂ugi opieku艅cze w 2017 r.
  151/2016 15.11.2016 powo艂ania Zespo艂u Opiniuj膮cego oferty specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze w 2017 r.
  152/2016 15.11.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn 2016 r.
  153/2016 17.11.2016 powo艂ania rzeczoznawc贸w, kt贸rych miejsce zamieszkania jest na terenie Gminy Sko艂yszyn
  154/2016 17.11.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie znajduj膮cego si臋 w budynku O艣rodka Zdrowia w Harklowej
  155/2016 17.11.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie znajduj膮cego si臋 w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  156/2016 17.11.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej znajduj膮cego si臋 w budynku O艣rodku Zdrowia w Sko艂yszynie.
  157/2016 17.11.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu wchodz膮cego w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie znajduj膮cego si臋 w budynku Domu Ludowego w 艢wi臋canach
  158/2016 17.11.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  159/2016 22.11.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  160/2016 29.11.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  161/2016 01.12.2016 zasad prowadzenia scentralizowanych rozlicze艅 od towar贸w i us艂ug przez Gmin臋 Sko艂yszyn
  162/2016 05.12.2016 przyj臋cia rocznego planu audytu wewn臋trznego
  163/2016 07.12.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  164/2016 07.12.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  165/2016 07.12.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  166/2016 07.12.2016 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  167/2016 07.12.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu dla potrzeb Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Pustej Woli
  168/2016 07.12.2016 powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ewid. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich"
  169/2016 15.12.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  170/2016 16.12.2016 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia 膰wicze艅 gry na instrumentach muzycznych znajduj膮cego si臋 w budynku Domu Ludowego w Harklowej
  171/2016 22.12.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  172/2016 30.12.2016 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2016 r.
  173/2016 30.12.2016 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2016 - 2019


  Rejestr zmian odwiedzin: 775
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.047 sekund