Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  Sko艂yszyn, dn. 9 listopada 2016 r.

   

   

  Nr sprawy: GPIR.zk.271.1.2016

   

  O G 艁 O S Z E N I E

  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

   

  Dzia艂aj膮c na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  spo艂ecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z p贸聼n.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239,
  z p贸聼n.zm.)

   

  GMINA SKO艁YSZYN

  og艂asza otwarty konkurs ofert pn.:

   

  聞Realizacja us艂ug opieku艅czych od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmuj膮cych   specjalistyczne    us艂ugi     opieku艅cze  nad osobami, kt贸re 
  z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b, zamieszka艂ych  na  terenie   Gminy   Sko艂yszyn,  w  miejscu  ich zamieszkania.

   

  Zadanie  powy偶sze realizowane jest  w  ramach   zadania   w艂asnego Gminy Sko艂yszyn  z zakresu pomocy spo艂ecznej 聳  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
  2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z p贸聼n.zm)  - przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w  Sko艂yszynie.

  Zadanie  mo偶e by膰  wykonywane   przez  podmioty, o   kt贸rych  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z p贸聼n.zm.) -  prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 z  zakresu  pomocy spo艂ecznej.

  1.  Przewidywana ilo艣膰 godzin  us艂ug  do  realizacji  w 2017 r. 聳 13 302 godzin.

  2.   Przewidywana maksymalna wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zadania w roku 2017 wynosi: 252 738,00 z艂.

        Kwota ta mo偶e ulec zmianie w szczeg贸lno艣ci gdy, zaistnieje konieczno艣膰 zmniejszenia bud偶etu Gminy Sko艂yszyn w cz臋艣ci przeznaczonej na realizacj臋 zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu og艂aszania konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie us艂ug opieku艅czych.

  3. Informacja o przyznanych dotacjach dla zada艅 tego samego  rodzaju w roku
       bie偶膮cym i poprzednim
  : w 2015 r. 聳  wysoko艣膰 przyznanej dotacji: 328 036,00 z艂;
       w  2016 - wysoko艣膰 przyznanej dotacji: 270 972,00 z艂.

   

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudzie艅 2016 r. godz. 9.00

  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 聳 sekretariat 聳 pok. Nr 8.

   

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 na formularzach wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik do   rozporz膮dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzoru ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

  Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wz贸r sprawozdania z realizacji zadania  mo偶na pobra膰 ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl.

  Po up艂ywie w/w terminu, z艂o偶one oferty zostan膮 rozpatrzone i zaopiniowane przez powo艂any zarz膮dzeniem  W贸jta Gminy  zesp贸艂, w celu  przed艂o偶enia  propozycji  wyboru oferty na kt贸r膮  proponuje si臋  udzielenie  dotacji .

  Zesp贸艂 opiniuj膮cy dokona otwarcia z艂o偶onych ofert w dniu 2 grudzie艅 2016 r. o godz. 9:30, a nast臋pnie przyst膮pi do sprawdzenia i oceny ofert.

  W sk艂ad zespo艂u  opiniuj膮cego  oferty  wchodz膮  nast臋puj膮ce  osoby  :

  1. Trzech  przedstawicieli W贸jta Gminy Sko艂yszyn 聳 na podstawie zarz膮dzenia  W贸jta Gminy Sko艂yszyn .

  2. Dw贸ch oddelegowanych pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej  w Sko艂yszynie na  podstawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.

  W sk艂ad komisji konkursowej mog膮 r贸wnie偶 wchodzi膰 osoby wskazane przez organizacje pozarz膮dowe lub podmioty z wy艂膮czeniem os贸b wskazanych przez organizacje pozarz膮dowe lub podmioty bior膮ce udzia艂 w konkursie.

  Na podstawie  opinii  wy偶ej okre艣lonego zespo艂u, Gmina Sko艂yszyn reprezentowana przez W贸jta  Gminy   Sko艂yszyn  zleci realizacj臋 zadania i zawrze umow臋 o dotacji  na rok 2017 wybranemu zgodnie z przyj臋t膮  procedur膮 podmiotowi.

  Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferent贸w b臋d膮 brane pod uwag臋  zasady i kryteria  okre艣lone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, z uwzgl臋dnieniem zasad pomocniczo艣ci , efektywno艣ci, uczciwej konkurencji i jawno艣ci.

  Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte s膮 w warunkach wyboru ofert jako za艂膮cznik do og艂oszenia.

   

   

                                                                                                                                                               Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Wz贸r oferty.

  2.        Warunki wyboru oferty.

  3.        Wz贸r umowy.

  4.        Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania.  Rejestr zmian odwiedzin: 949
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Wz贸r oferty
  Za艂.Nr 2 - Warunki wyboru ofert 2017
  Za艂.Nr 3 - Wz贸r umowy
  Za艂.Nr 4 - Wz贸r sprawozdania
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.050 sekund