Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2017 rok - od nr 1 do 100


  Nowa strona 2


  Nr z dnia w sprawie zapisz
  1/2017 02.01.2017 upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do realizacji zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o Karcie Du偶ej Rodziny
  2/2017 02.01.2017 upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
  3/2017 02.01.2017 upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do realizacji zda艅 wynikaj膮cych z ustawy o Karcie Du偶ej Rodziny.
  4/2017 02.01.2017 upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
  5/2017 03.01.2017 upowa偶nienia do prowadzenia post臋powania w sprawach dotycz膮cych ustalania i wyp艂aty jednorazowego 艣wiadczenia o kt贸rym mowa w art. 10, ust. 1 o wsparciu kobiet w ci膮偶y i rodzin "za 偶yciem:, a tak偶e do wydawania w tych sprawach decyzji.
  6/2017 11.01.2017 og艂oszenia otwartego konkursu projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn w roku 2017
  7/2017 11.01.2017 okre艣lenia planu finansowego Urz臋du Gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  8/2017 11.01.2017 okre艣lenia dochod贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa na 2017 r.
  9/2017 11.01.2017 przekazania uprawnie艅 kierownikom i i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Sko艂yszyn do zaci膮gania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z realizacj膮 przedsi臋wzi臋膰 oraz z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
  10/2017 16.01.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  11/2017 24.01.2017 zasad wydatkowania 艣rodk贸w funduszu so艂eckiego w ramach bud偶etu gminy Sko艂yszyn
  12/2017 24.01.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  13/2017 31.01.2017 zbycia sk艂adnik贸w maj膮tku - samochod贸w specjalnych po偶arniczych oraz ustanowienia regulaminu zbycia
  14/2017 31.01.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  15/2017 31.01.2017 powo艂ania Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu w gminie Sko艂yszyn w roku 2017
  16/2017 02.002.2017 powo艂ania Komisji Przetargowej dla nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  17/2017 09.02.2017 ustalenia podstawowych za艂o偶e艅 i kierunk贸w dzia艂ania w zakresie bezpiecze艅stwa, zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Sko艂yszyn w 2017 r.
  18/2017 09.02.2017 og艂oszenia i prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Lipnica G贸rna, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  19/2017 09.02.2017 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  20/2017 09.02.2017 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  21/2017 09.02.2017 obni偶enia ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.
  22/2017 09.02.2017 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  23/2017 09.02.2017 obni偶enia ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.
  24/2017 09.02.2017 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  25/2017 10.02.2017 przyznania dotacji na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn w roku 2017.
  26/2017 14.02.2017 upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
  27/2017 14.02.2017 upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
  28/2017 16.02.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  29/2017 16.02.2017 zbycia sk艂adnik贸w maj膮tku - samochod贸w specjalnych po偶arniczych oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
  30/2017 27.02.2017 utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytk贸w nieruchomych znajduj膮cych si臋 na terenie gminy Sko艂yszyn
  31/2017 27.02.2017 skre艣lenia z Gminnej Ewidencji Zabytk贸w Nieruchomych w Gminie Sko艂yszyn
  32/2017 27.02.2017 najmu oraz ustaleniu stawki czynszu najmu nieruchomo艣ci - lokali u偶ytkowego w S艂aw臋cinie
  33/2017 27.02.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomo艣ci - lokalu u偶ytkowego w 艢wi臋canach
  34/2017 28.02.2017 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  35/2017 28.02.2017 oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.
  36/2017 28.02.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  37/2017 06.03.2017 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach
  38/2017 07.03.2017 zbycia sk艂adnik贸w maj膮tku - samochod贸w specjalnych po偶arniczych oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
  39/2017 20.03.2017 powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach
  40/2017 27.03.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  41/2017 29.03.2017 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za 2016 r.
  42/2017 29.03.2017 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorz膮du terytorialnego wed艂ug stanu na dzie艅 31 grudnia 2016 r.
  43/2017 29.03.2017 wyznaczenia Przewodnicz膮cego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Sko艂yszyn
  44/2017 31.03.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  45/2017 31.03.2017 okre艣lenia dochod贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu do bud偶etu pa艅stwa na 2017 r.
  46/2017 03.04.2017 wprowadzenia procedury opracowania i zatwierdzenia przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn arkuszy organizacyjnych plac贸wek o艣wiatowych z terenu Gminy Sko艂yszyn
  47/2017 10.04.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  48/2017 11.04.2017 powo艂ania Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Sko艂yszynie.
  49/2017 18.04.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  50/2017 18.04.2017 przyj臋cia zatwierdzonych Uchwa艂膮 Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. Zarz膮du Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki procedur obs艂ugi dokument贸w finansowo-ksi臋gowych Projektu - Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - zakres I nr RPPK.03.00-18-0102/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynk贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Regionalnego
  51/2017 18.04.2017 przyj臋cia zatwierdzonych Uchwa艂膮 Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. Zarz膮du Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki procedur obs艂ugi dokument贸w finansowo-ksi臋gowych Projektu - Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - zakres II nr RPPK.03.00-18-0104/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynk贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Regionalnego
  52/2017 26.04.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  53/2017 28.04.2017 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.
  54/2017 02.05.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
  55/2017 04.05.2017 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Sko艂yszyn
  56/2017 04.05.2017 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Przysieki, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  57/2017 09.05.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  58/2017 16.05.2017 przed艂o偶enia Radzie Gminy Sko艂yszyn sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn za 2016 r.
  59/2017 31.05.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  60/2017 01.06.2017 oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.
  61/2017 05.06.2017 okre艣lenia Sk艂adu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu wysoko艣ci szk贸d na terenie Gminy Sko艂yszyn
  62/2017 05.06.2017 powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.: Budowa dw贸ch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowo艣ci Sko艂yszyn i Harklowa
  63/2017 09.06.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  64/2017 13.06.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  65/2017 19.06.2017 ustalenia zasad i op艂at za wynajmem sprz臋tu
  66/2017 19.06.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  67/2017 21.06.2017 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  68/2017 23.06.2017 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie lokalu - do prowadzenia dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia pn. 艢wi臋ca艅skie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury wiejskiej AKTYWATOR 艢wi臋cany 263, 38-242 Sko艂yszyn znajduj膮cego si臋 w budynku Domu Ludowego w 艢wi臋canach
  69/2017 23.06.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  70/2017 23.06.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  71/2017 23.06.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  72/2017 26.06.2017 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie pomieszcze艅 b臋d膮cych Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  73/2017 28.06.2017 powierzenia stanowiska Dyrektora szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach
  74/2017 28.06.2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Kunowej
  75/2017 28.06.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  76/2017 30.06.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  77/2017 30.06.2017 wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  78/2017 30.06.2017 ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Sko艂yszyn
  79/2017 30.06.2017 sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy z terenu wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  80/2017 30.06.2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021
  81/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  82/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  83/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  84/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  85/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  86/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  87/2017 05.07.2017 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  88/2017 05.07.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  89/2017 11.07.2017 nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci z budynkiem Domu Sportowca w Siepietnicy.
  90/2017 11.07.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  91/2017 14.07.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  92/2017 17.07.2017 okre艣lenia sk艂adu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysoko艣ci szk贸d na terenie Gminy Sko艂yszyn
  93/2017 20.07.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  94/2017 20.07.2017 nieodp艂atnego u偶yczenia nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  95/2017 20.07.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  96/2017 21.07.2017 zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 89/2017 W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nieodp艂atnego oddania w u偶yczenie nieruchomo艣ci z budynkiem Domu Sportowca w Siepietnicy
  97/2017 31.07.2017 zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2017 r.
  98/2017 31.07.2017 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  99/2017 04.08.2017 obni偶enia ceny wywo艂awczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  100/2017 04.08.2017 og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  Rejestr zmian odwiedzin: 1045
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.051 sekund