Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

    GMINA SKO艁YSZYN
  38-242 SKO艁YSZYN 12
  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie
  tel./fax (013) 4491062 聳 064
  www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
  gmina@skolyszyn.pl
                 

  Sko艂yszyn, dn. 2017-01-04

  GPIR.r. 6140.1.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania polegaj膮cego na 艣wiadczeniu us艂ug z zakresu wy艂apywania i przetrzymywania zwierz膮t oraz poszukiwania wy艂apanym zwierz臋tom schronienia.

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1)                   Sterylizacja suczki ma艂ej

  2)                   Sterylizacja suczki 艣redniej

  3)                   Sterylizacja suczki du偶ej

  4)                   Sterylizacja kotki

  5)                   Kastracja psa

  6)                   Kastracja kota

  7)                   Eutanazja psa

  8)                   Eutanazja kota

  9)                   Eutanazja miotu koci膮t lub szczeni膮t

  10)                Zrycza艂towana op艂ata za psa

  11)                Transport/km

  12)                Stawka godzinowa pracy

   

  Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r.        o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z p贸聼. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z po聼n. zm.), po zasi臋gni臋ciu opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ja艣le, oraz  na podstawie Uchwa艂y Nr XVII/111/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn.


  Niniejsze zam贸wienie jest realizowane ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy.

  II. Termin realizacji zam贸wienia:

  Nale偶no艣膰 za wykonanie us艂ugi b臋dzie p艂atna z konta Zlecaj膮cego na konto wskazane przez Wykonawc臋 w ci膮gu 30 dni od otrzymania faktur.               

  Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmowa膰 okres od dnia zawarcia umowy   do 31.12 2017 roku.

  III. Warunki z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 w formie pisemnej wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 do zapytania - nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego (Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 聳 sekretariat) do dnia 25 stycznia 2017 r. godz.900.
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem z艂o偶enia skanu podpisanej przez Wykonawc臋 oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiaj膮cego nw. dokumentami. Warunkiem podpisania umowy na 2017 rok jest uzyskanie od W贸jta Gminy Decyzji na 艣wiadczenie us艂ug z zakresu wy艂apywania i odbierania bezdomnych zwierz膮t.

  Do oferty Wykonawca musi do艂膮czy膰:

  1.        Kserokopi臋 uzyskanej decyzji W贸jta Gminy Sko艂yszyn z zakresu wy艂apywania i odbierania zwierz膮t bezdomnych wydanej na pisemny wniosek na podstawie Uchwa艂y Nr XXXIII/220/14 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 26 marca 2014 r.

  IV. Wyb贸r najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
  Zamawiaj膮cy wybierze najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d ofert z艂o偶onych w w/w terminie, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
  Spo艣r贸d wszystkich ofert b臋dzie wybrana najkorzystniejsza na podstawie og贸lnej ceny brutto za jednorazowy przypadek ka偶dej z wymienionych us艂ug. W przypadku nie wpisania kwoty przy kt贸rejkolwiek z wymienionych us艂ug, oferta nie b臋dzie brana pod uwag臋.

   

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie powiadomi wszystkich Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej gminy Sko艂yszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce 聞Zam. do 30 tys. euro聰.
  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wy艂onionego Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy zawiera umow臋 z kolejnym Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 i spe艂nia warunki okre艣lone w zapytaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawarcia umowy, je偶eli:

           cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na realizacj臋 zam贸wienia;

           wyst膮pi艂a istotna zmiana okoliczno艣ci powoduj膮ca, 偶e prowadzenie post臋powania lub wykonanie zam贸wienia nie le偶y w interesie publicznym;

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z p贸聼n. zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Szczeg贸艂owych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731

   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  Za艂膮czniki:
  1. Formularz oferty.

     Rejestr zmian odwiedzin: 913
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂膮cznik Nr 1 - Formularz
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.074 sekund