Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y z 2005 r.


  Uchwa艂a Nr z dnia w sprawie Zapisz
  Rady Gminy XXI/163/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w B膮czalu Dolnym
  Rady Gminy XXI/164/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Harklowej
  Rady Gminy XXI/165/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Jab艂onicy
  Rady Gminy XXI/166/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Kunowej
  Rady Gminy XXI/167/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Lisowie
  Rady Gminy XXI/168/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Przysiekach
  Rady Gminy XXI/169/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXI/170/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Przedszkolu w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXI/171/2005 21.03.2005 utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych przy Szkole Podstawowej
  w 艢wi臋canach
  Rady Gminy XXI/172/2005 21.03.2005 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXI/173/2005 21.03.2005 uchwalenia bud偶etu gminy na 2005 rok
  Rady Gminy XXI/174/2005 21.03.2005 Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXI/175/2005 21.03.2005 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu gminy Sko艂yszyn
  w roku 2005
  Rady Gminy XXI/176/2005 21.03.2005 planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Sko艂yszyn.
  Rady Gminy XXI/177/2005 21.03.2005 zasad wykonywania zada艅 w艂asnych Gminy Sko艂yszyn z zakresu pomocy spo艂ecznej
  Rady Gminy XXI/178/2005 21.03.2005 uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w w gminie Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXI/179/2005 21.03.2005 przyst膮pienia do realizacji projektu grupowego pn. : "Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki -  uporz膮dkowanie gospodarki wodno-艣ciekowej w gminach Zwi膮zku"  
  Rady Gminy XXI/180/2005 21.03.2005 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 o szczeg贸lnych zasadach udzielania zni偶ek wymiaru godzin nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach, oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w szkolnych  
  Rady Gminy XXII/181/2005 18.04.2005 przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2004 rok.
  Rady Gminy XXII/182/2005 18.04.2005 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXII/183/2005 18.04.2005 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok w toku jego wykonania.
  Rady Gminy XXII/184/2005 18.04.2005 zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXI/172/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXII/185/2005 18.04.2005 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/173/05 Rady gminy w Sko艂yszynie z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na 2005 r.
  Rady Gminy XXII/186/2005 18.04.2005 odst膮pienia od sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sko艂yszyn dla terenu g贸rniczego "Harklowa 2" w miejscowo艣ci Harklowa
  Rady Gminy XXII/187/2005 18.04.2005 sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji
  Rady Gminy XXIII/188/2005 30.06.2005 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXIII/189/2005 30.06.2005 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie wydatk贸w nie znajduj膮cych pokrycia w planowanych dochodach
  Rady Gminy XXIII/190/2005 30.06.2005 zaci膮gni臋cia po偶yczki w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Rady Gminy XXIII/191/2005 30.06.2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za 2004 r.
  Rady Gminy XXIII/192/2005 30.06.2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2004.
  Rady Gminy XXIII/193/2005 30.06.2005 przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Zwi膮zku Gmin Wis艂oka
  Rady Gminy XXIII/194/2005 30.06.2005 wyra偶enia zgody na utworzenia O艣rodka Wsparcia 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, tj. przewlekle psychicznie chromi oraz niepe艂nosprawni intelektualnie.
  Rady Gminy XXIII/195/2005 30.06.2005 wsp贸艂dzia艂ania z inn膮 gmin膮 przy realizacji zada艅 z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  Rady Gminy XXIII/196/2005 30.06.2005 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Kunowa - na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXIII/197/2005 30.06.2005 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki - na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXIII/198/2005 30.06.2005 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn - na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXIII/199/2005 30.06.2005 zmieniaj膮ca na czas okre艣lony uchwa艂臋 ustalaj膮c膮 wysoko艣膰 miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXIV/200/2005 07.07.2005 przyst膮pienia do realizacji projektu grupowego pn. ,, Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki 聳 uporz膮dkowanie gospodarki wodno 聳 艣ciekowej w gminach Zwi膮zku 聰.
  Rady Gminy XXV/201/2005 31.08.2005 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok w toku jego wykonania  
  Rady Gminy XXV/202/2005 31.08.2005 przyj臋cia do realizacji zada艅 inwestycyjnych w gminie Sko艂yszyn w roku 2006  
  Rady Gminy XXV/203/2005 31.08.2005 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszn - na rzecz Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXV/204/2005 31.08.2005 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego planu inwestycyjnego  
  Rady Gminy XXVI/205/2005 09.11.2005 wprowadzenie zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok w toku jego wykonania  
  Rady Gminy XXVI/206/2005 09.11.2005 przekszta艂cenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie  
  Rady Gminy XXVI/207/2005 09.11.2005 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Sko艂yszyn"  
  Rady Gminy XXVII/208/2005 20.12.2005 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok w toku jego wykonania  
  Rady Gminy XXVII/209/2005 20.12.2005 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci i sposobu jego poboru  
  Rady Gminy XXVII/210/2005 20.12.2005 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku  
  Rady Gminy XXVII/211/2005 20.12.2005 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2006  
  Rady Gminy XXVII/212/2005 20.12.2005 zmiany uchwa艂y ustalaj膮cej zasady utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXVII/213/2005 20.12.2005 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXVII/214/2005 20.12.2005 przekszta艂cenia komunalnej Jednostki Bud偶etowej pod nazw膮 "Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej" w Zak艂ad Bud偶etowy o tej samej nazwie  
  Rady Gminy XXVII/215/2005 20.12.2005 w sprawie dop艂aty do 1m3 wody, do 1m3 艣ciek贸w i 1m3 odpad贸w komunalnych w 2006 r.  
  Rady Gminy XXVII/216/2005 20.12.2005 zmiany uchwa艂y zatwierdzaj膮cej Statut Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie  
  Rady Gminy XXVII/217/2005 20.12.2005 wprowadzenia op艂aty administracyjnej za wydanie wypis贸w i wyrys贸w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania Gminy Sko艂yszyn  
  Rady Gminy XXVII/218/2005 20.12.2005 utworzenia 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach  
  Rady Gminy XXVIII/219/2005 28.12.2005 wprowadzania zmian w bud偶ecie gminy na 2005 rok w toku jego wykonania  
  Rady Gminy XXVIII/220/2005 28.12.2005 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego  
           
           


  Rejestr zmian odwiedzin: 2784
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.086 sekund