Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2017-01-27

  GPIR.271.2.2.2017

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: 聞Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa dw贸ch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowo艣ciach Sko艂yszyn i Harklowa聰.

   

  Zadanie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych na podstaiwe zawartej umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

   

  I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  Zam贸wienie obejmuje pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  聞Budowa dw贸ch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowo艣ciach Sko艂yszyn i Harklowa聰.

  Przedmiot zam贸wienia obj臋ty nadzorem obejmuje budow臋 dw贸ch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Harklowej i Zespole Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie.

  1)      Boisko wielofunkcyjne w Sko艂yszynie.

  Inwestycja zlokalizowana jest na og贸lnie dost臋pnym stadionie sportowym w Sko艂yszynie na dzia艂kach nr 665/1 i 665/7. Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego
  o pow. ok. 1320 m2 i nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz wykonaniem drena偶u nawierzchni boiska.

  W sk艂ad projektowanego boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

          boisko do pi艂ki r臋cznej i pi艂ki no偶nej wraz z wyposa偶eniem;

          dwa boiska do siatk贸wki wraz z wyposa偶eniem;

          dwa boiska do koszyk贸wki wraz z wyposa偶eniem.

  Wok贸艂 boiska zaprojektowano ogrodzenie systemowe wysoko艣ci 4 m wraz z pi艂ko艂apami, bram膮 wjazdow膮 i furtk膮. Zadanie obejmuje r贸wnie偶 wykonanie ci膮g贸w pieszych z kostki brukowej, monta偶 ma艂ej architektury (艂awek, koszy) oraz wykonanie zewn臋trznego o艣wietlenia boiska na s艂upach aluminiowych w technologii LED.

  2)      Boisko wielofunkcyjne w Harklowej.

  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szko艂y Podstawowej w Harklowej na dzia艂ce nr 532/1.

  Zakres zam贸wienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 510 m2
  i nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz wykonaniem drena偶u nawierzchni boiska.

  W sk艂ad projektowanego boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

          boisko do mini pi艂ki r臋cznej i mini pi艂ki no偶nej wraz z wyposa偶eniem;

          boisko do siatk贸wki wraz z wyposa偶eniem;

          boisko do koszyk贸wki wraz z wyposa偶eniem.

  Wok贸艂 boiska zaprojektowano ogrodzenie systemowe wysoko艣ci 4 m wraz z pi艂ko艂apami, bram膮 wjazdow膮 i furtk膮. Zadanie obejmuje r贸wnie偶 wykonanie ci膮g贸w pieszych z kostki brukowej, monta偶 ma艂ej architektury (艂awek, koszy).

   

  Przewidywany termin pe艂nienia us艂ugi: III 聳 VI 2017 r.

   

  Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych
  w Prawie Budowlanym, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)  Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  2) Sprawdzanie jako艣膰 wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobiega zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  3) Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  5)  Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  6)  Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  7)  Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 3 razy w tygodniu.

  8)  Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

   

  II.   WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU:

  Warunkiem udzia艂u w postepowaniu jest posiadanie przez Wykonawc臋 lub osoby zatrudnione
  u Wykonawcy - uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalno艣ci konstrukcyjno 聳 budowlanej oraz w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych
  . Osoby te musz膮 przynale偶e膰 do w艂a艣ciwej OIIB oraz op艂aca膰 regularnie sk艂adki cz艂onkowskie.

   

  Wykonawca nie mo偶e by膰 powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z Zamawiaj膮cym, zgodnie
  z przes艂ankami wymienionymi w o艣wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, jako za艂膮cznik Nr 3 do zapytania.

   

  III.  SPOS脫B SPORZ慕DZENIA OFERTY:

  Ofert臋 w formie pisemnej  nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonych formularzu ofertowym (za艂膮czniki od Nr 1) - do dnia:  7 luty 2017 r.  do godz. 15:00.

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12
  w zamkni臋tej zabezpieczonej ofercie opisanej w nast臋puj膮cy spos贸b: 聞Oferta na pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa dw贸ch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowo艣ciach Sko艂yszyn i Harklowa
  聰.

  Koperta powinna r贸wnie偶 zawiera膰 nazw臋 i dane adresowe Wykonawcy.

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰:

        parafowany projekt umowy stanowi膮cy za艂膮cznik Nr 2 do zapytania;

        o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za艂膮cznik Nr 3 do zapytania);

        kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ci drogowej os贸b wskazanych w ofercie jako potencjalnych inspektor贸w nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami udzia艂u w post臋powaniu;

        za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt (艂膮cznie z dojazdami) pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie boisk w Harklowej oraz w Sko艂yszynie, w rozbiciu na poszczeg贸lne boiska oraz 艂膮cznie - wyra偶ony liczbowo.  Nale偶y poda膰 warto艣膰 brutto.

  W ofercie nale偶y wskaza膰 z imienia i nazwiska osoby, kt贸re w przypadku wyboru oferty b臋d膮 pe艂ni膰 obowi膮zki Inspektora Nadzoru.

  W ofercie nale偶y poda膰 aktywny adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

   

  IV.   WYB脫R NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 cen膮 pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla obu boisk 艂膮cznie, spe艂niaj膮c膮 warunki okre艣lone w zapytaniu ofertowym.

  Odrzuceniu podlegaj膮 oferty:

          kt贸rych tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego;

          z艂o偶one przez oferenta niespe艂niaj膮cego warunk贸w, okre艣lonych w zapytaniu ofertowym.

  Oferty z艂o偶one po terminie sk艂adania ofert, okre艣lonym w zapytaniu ofertowym zostan膮 niezw艂ocznie zwr贸cone Wykonawcom.

  W szczeg贸lnych przypadkach Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 uzupe艂niania brakuj膮cych za艂膮cznik贸w oraz wyja艣nienia tre艣ci z艂o偶onych ofert.

  W przypadku z艂o偶enia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w Wykonawc贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

  Wykonawcy zostaj膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni.

  Bieg terminu zwi膮zania ofert膮 rozpoczyna si臋 wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przes艂ana do Wykonawc贸w drog膮 elektroniczn膮 na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.

  Wyb贸r oferty nast膮pi do dnia:  20 lutego 2017 r.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Dopuszczalne mo偶liwo艣ci zmiany umowy:

  1.      Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do zapytania.

  2.      Zmiana umowy mo偶e by膰 dokonana w przypadku okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)   Zmiany termin贸w realizacji zam贸wienia, w przypadku gdy:

  a)    zmianie uleg艂y przepisy prawne istotne dla realizacji rob贸t budowlanych obj臋tych nadzorem inwestorskim,

  b) przed艂u偶eniu uleg艂y procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,
                  uzgodnie艅, postanowie艅 i decyzji administracyjnych dotycz膮cych rob贸t budowlanych
                  obj臋tych nadzorem inwestorskim,

  c)    zachodzi konieczno艣膰 zmiany przebiegu inwestycji obj臋tej nadzorem, wynikaj膮c膮 z:

          protest贸w mieszka艅c贸w;

          obj臋cia obiekt贸w lub teren贸w ochron膮 (np. ochron膮 zabytk贸w, jedn膮 z form ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000);

          niemo偶no艣ci zachowania odleg艂o艣ci gwarantuj膮cej brak szkodliwego wp艂ywu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko i zdrowie ludzi;

          wyb贸r innego trybu realizacji inwestycji, powoduj膮cego zb臋dno艣膰 jednych i konieczno艣膰 wykonania innych opracowa艅 (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji zamiast na podstawie pozwolenia na budow臋).

  2)   Zmiany os贸b pe艂ni膮cych funkcj臋 inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w  搂 3  
              ust. 7 umowy w przypadku:

          艣mierci, choroby lub innych zdarze艅 losowych;

          je偶eli zmiana tych os贸b stanie si臋 konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezale偶nych od Wykonawcy.

  3)   W przypadku zmiany os贸b, o kt贸rych mowa powy偶ej, nowe osoby powo艂ane do pe艂nienia
               w/w obowi膮zk贸w musz膮 spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w odr臋bnych przepisach dla
               danej funkcji.

  4)   Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urz臋dowej zmiany
              stawki podatku VAT.

  3. Ka偶da zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu 聳 pod rygorem
        niewa偶no艣ci. Niedopuszczalne s膮 jednak, pod rygorem niewa偶no艣ci, zmiany postanowie艅  
        zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie艅 do umowy, je偶eli przy ich   
        uwzgl臋dnieniu nale偶a艂oby zmieni膰 tre艣膰 oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
        Wykonawcy, chyba 偶e Zamawiaj膮cy przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 dokonania takiej zmiany
        w zapytaniu ofertowym oraz okre艣li艂 warunki takiej zmiany.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.       Formularz ofertowy.

  2.       Projekt umowy.

  3.       O艣wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1205
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz ofertowy
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.079 sekund