Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2017 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  XXV/167/17 09.02.2017 projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
  XXV/168/17 09.02.2017 zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艣rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu bud偶etowego w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - Zakres I" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  XXV/169/17 09.02.2017 zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艣rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu bud偶etowego w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - Zakres II" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  XXV/170/17 09.02.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 r.
  XXV/171/17 09.02.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 20121
  XXVI/172/17 08.03.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok.
  XXVI/173/17 08.03.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XXIV/160/16 rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 207 - 2021.
  XXVI/174/17 08.03.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 r.
  XXVI/175/17 23.03.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021.
  XXVI/176/17 23.03.2017 okre艣lenia zasad i trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn
  XXVI/177/17 23.03.2017 dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
  XXVI/178/17 23.03.2017 uchylenia VII Zmiany Uwarunkowa艅 i kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  XXVI/179/17 23.03.2017 przyj臋cia Programu opieki na zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2017 rok
  XXVI/180/17 23.03.2017 zatwierdzenia planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2017.
  XXVI/181/17 23.03.2017 rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Zak艂adu Gospodarki komunalnej w Sko艂yszynie.
  XXVI/182/17 19.04.2017 zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXVII/147/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian bud偶etu gminy na 2017 r.
  XXIX/183/17 14.06.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok.
  XXIX/184/17 14.06.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w s w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021
  XXIX/185/17 14.06.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem w wykonania bud偶etu za 2016 r.
  XXIX/186/17 14.06.2017 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn z wykonania bud偶etu za 2016 rok
  XXIX/187/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za rok 2016.
  XXIX/188/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XXIX/189/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2016.
  XXIX/190/17 14.06.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XVII/111/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn.
  XXIX/191/17 14.06.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XVII/112/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  XXIX/192/17 14.06.2017 przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022
  XXX/193/17 13.07.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok.
  XXX/194/17 13.07.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021.
  XXX/195/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta wola w km 5+000-5+557 w m. Pusta Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - cz臋艣膰 I"
  XXX/196/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1831R Sko艂yszyn - Lis贸w w miejscowo艣ci Lis贸w w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnik贸w przy grogach powiatowych".
  XXX/197/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania pn. budowa chodnika w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1832R B膮czal - Sko艂yszyn w m. B膮czal
  XXX/198/17 13.07.2017 zmiany uchwa艂y Nr XII/81/15 rady gminy Sko艂yszyn z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyj臋cia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sko艂yszyn.
  XXXI/199/17 30.08.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 r.
  XXXI/200/17 30.08.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017-2021
  XXXI/201/17 30.08.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km. 5+000-5+557 w m. Pusta Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dr贸g i most贸w powiatowych"
  XXXI/202/17 30.08.2017 wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego przys艂uguj膮cego cz艂onkom ochotniczych stra偶y po偶arnych za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniu po偶arniczym
  XXXI/203/17 30.08.2017 zmiany nazwy Szko艂y podstawowej w Sko艂yszynie imieniem Juliana Bruna
  XXXI/204/17 30.08.2017 wyra偶enia zgody na przej臋cie zadania przez Gmin臋 Sko艂yszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy przy SOSW w Ja艣le
  XXXI/205/17 30.08.2017 przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw Gminy Sko艂yszyn celem zaopiniowania projekt贸w statut贸w so艂ectw Gminy Sko艂yszyn
  XXXII/206/17 30.08.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok
  XXXII/207/17 20.09.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017-2021.
  XXXII/208/17 20.09.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica G贸rna - Lis贸w - Sko艂yszyn w km. 2+637 - 2+720 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dr贸g i most贸w powiatowych
  XXXII/209/17 20.09.2017 zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 projektu pn. Instalacje system贸w odnawialnych 藕r贸de艂 energii na terenie gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 O艣 priorytetowa III. Czysta energia dzia艂ania 3.1 Rozw贸j OZE
  XXXII/210/17 20.09.2017 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w oraz na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowych nie maj膮cych pokrycia w planowanych dochodach
  XXXIII/211/17 27.09.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 r.
  XXXIII/212/17 27.09.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017 - 2021
  XXXIV/213/17 06.11.2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXXV/214/17 16.11.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok.
  XXXV/215/17 16.11.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica G贸rna - Lis贸w - Sko艂yszyn w km. 2+720 - 4+702 w miejscowo艣ci Lis贸w i Sko艂yszyn realizowanego w ramach usuwania skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych
  XXXV/216/17 16.11.2017 obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  XXXV/217/17 16.11.2017 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci, sposobu jego poboru oraz zwolnie艅 w tym podatku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XXXV/218/17 16.11.2017 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku
  XXXV/219/17 16.11.2017 uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zamiany nazwy Szko艂y Podstawowej w Sko艂yszynie imieniem Juliana Bruna
  XXXV/220/17 16.11.2017 uchylenia nadania szkole Podstawowej w Sko艂yszynie imienia Juliana Bruna
  XXXV/221/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym w sk艂ad kt贸rego wchodzi jedynie dotychczasowa sze艣cioletnia Szko艂a Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w B膮czalu Dolnym i Gimnazjum w B膮czalu dolnym w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Tadeusza Rejtana w B膮czalu Dolnym
  XXXV/222/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Kunowej w sk艂ad kt贸rego wchodzi jedynie dotychczasowa sze艣cioletnia Szko艂a Podstawowa im. 艢w. Kr贸lowej Jadwigi w Kunowej i Gimnazjum w Kunowej w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. 艢w. Kr贸lowej Jadwigi w Kunowej
  XXXV/223/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w 艢wi臋canach w sk艂ad kt贸rego wchodzi jedynie dotychczasowa sze艣cioletnia Szko艂a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w 艢wi臋canach i Gimnazjum w 艢wi臋canach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Henryka Sienkiewicza w 艢wi臋canach
  XXXV/224/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Harklowej w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Harklowej.
  XXXV/225/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jab艂onicy w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Marii Konopnickiej w Jab艂onicy
  XXXV/226/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Macieja Rataja w Lisowie
  XXXV/227/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Anny Jenke w Przysiekach
  XXXV/228/17 16.11.2017 stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej w Sko艂yszynie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 w Sko艂yszynie.
  XXXV/229/17 16.11.2017 uchwalenia dokumentu Projekt za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla Gminy Sko艂yszyn
  XXXV/230/17 16.11.2017 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzib膮 w Rzeszowie
  XXXV/231/17 16.11.2017 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.
  XXXV/232/17 16.11.2017 upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zatwierdzenia w imieniu organu prowadz膮cego zindywidualizowanych diagnoz potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczni贸w, nauczycieli oraz szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Sko艂yszyn
  XXXV/233/17 16.11.2017 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2017-2021
  XXXVI/234/17 28.11.2017 dop艂aty do 1m3 wody oraz 1 m3 艣ciek贸w w 2018 roku
  XXXVI/235/17 28.12.2017 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2018 rok.
  XXXVI/236/17 28.12.2017 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022
  XXXVI/237/17 28.12.2017 zmian bud偶etu gminy na 2017 rok
         
  XXXVI/240/17 28.12.2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2018 rok
  XXXVI/241/17 28.12.2017 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2018 r.
  XXXV/242/17 28.12.2017 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XXXVI/243/17 28.12.2017 ustalenia wielko艣ci diety dla so艂tys贸w Gminy Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1393
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.042 sekund