Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie z dnia 02.01.2006 r. o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu


  Sko艂yszyn, 2006-01-02  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Handlu  1. Wymagania niezb臋dne:
  - wykszta艂cenie wy偶sze,
  - co najmniej 4 letni sta偶 pracy,
  - znajomo艣膰 nast臋puj膮cych akt贸w prawnych :
  ustawa o samorz膮dzie gminnym,
  ustawa o pracownikach samorz膮dowych,
  ustawa Prawo wodne,
  ustawa o ochronie przyrody,
  ustawa o ochronie zwierz膮t,
  ustawa o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych,
  ustawa Prawo 艂owieckie,
  oraz przepis贸w wykonawczych do tych ustaw,
  - znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,


  2. Wymagania dodatkowe:
  - studia podyplomowe z zakresu administracji i zarz膮dzania,
  - umiej臋tno艣膰 redagowania i analizowania dokument贸w,
  - umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - dobra organizacja pracy,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci,

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  - nadz贸r i kierowanie ca艂okszta艂tem spraw w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu,
  - prowadzenie spraw zwi膮zanych z melioracj膮 grunt贸w,
  - przyjmowanie zg艂osze艅 i informacji o pojawianiu si臋 chor贸b, szkodnik贸w i chwast贸w oraz wzywania do wykonywania w tym zakresie okre艣lonych czynno艣ci lub wykonanie zast臋pcze,
  - przyjmowanie i przekazywanie zg艂osze艅 o podejrzeniu zachorowa艅 zwierz膮t na choroby zara聼liwe, a w przypadku stwierdzenia zachorowa艅 podejmowanie stosownych dzia艂a艅,
  - podawanie do publicznej wiadomo艣ci mieszka艅c贸w komunikat贸w s艂u偶b sanitarno weterynaryjnych,
  - podejmowanie dzia艂a艅 w sprawie wa艂臋saj膮cych si臋 zwierz膮t domowych i dziko 偶yj膮cych,
  - organizowanie odbioru pad艂ych zwierz膮t na terenie gminy,
  - prowadzenie spraw w zakresie 艂owiectwa i gospodarki le艣nej,
  - realizacja zada艅 w zakresie wspierania post臋pu w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej,
  - wsp贸艂praca ze specjalist膮 ds. las贸w niepa艅stwowych i pozyskiwania drewna z tych las贸w,
  - koordynowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ochrony przyrody na terenie gminy,
  - prowadzenie spraw w zakresie regulacji stosunk贸w wodnych oraz zatwierdzanie zawartych ug贸d,
  - wsp贸艂udzia艂 w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy,
  - prowadzenie spraw dotycz膮cych spis贸w rolnych jako zadania zleconego gminie,
  - prowadzenie spraw dotycz膮cych gospodarki nieruchomo艣ciami Pa艅stwowego Funduszu Ziemi,
  - przygotowywanie projektu bud偶etu gminy , oraz sprawozda艅 z ich realizacji w zakresie spraw nale偶膮cych do referatu,
  - prowadzenie spraw spornych w zakresie gospodarki wodnej, rolnej i le艣nej,
  - udzia艂 w powo艂anych przez W贸jta komisjach,
  - wsp贸艂praca z Agencj膮 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pomocy przy wype艂nianiu
  wniosk贸w wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz informacja i pomoc przy sk艂adaniu wniosk贸w o pozyskanie dop艂at bezpo艣rednich ,
  - nadz贸r nad gospodarowaniem w lasach Mienia Komunalnego ,
  - wydawanie za艣wiadcze艅 o pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustaw膮 o kszta艂towaniu ustroju rolnego - dotyczy nabycia grunt贸w rolnych ,

  4. Wymagane dokumenty:
  偶yciorys ( CV),
  list motywacyjny,
  dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie ( dyplom lub za艣wiadczenie o stanie odbytych studi贸w ),
  kwestionariusz osobowy,
  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,
  kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego,
  kopi臋 dokument贸w posiadaj膮cych wymagany sta偶 pracy,
  o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,

  5. Inne informacje:
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej .
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone .
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, poczt膮 elektroniczn膮 na adres:gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net .
  W przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego lub poczt膮 na adres urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie w terminie do 16 stycznia 2006 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane .
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.skolyszyn.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV ( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej) , powinny by膰 opatrzone klauzul膮 : Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 5089
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Wersja tekstowa og艂oszenia w formacie Word
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.062 sekund