Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie z dn. 29.01.2018 r.


  Nowa strona 3

  Sko艂yszyn, dnia 29 stycznia 2018 r.

  GPIR.g.6840.9.2016

  O G 艁 O S Z E N I E

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121/, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust.聽1, 4, 7, 搂聽9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz.聽U.聽z 2014聽r.,聽poz.聽1490/ - W贸jt Gminy Sko艂yszyn o g 艂 a s z a:

  III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 226 o聽pow. 0.0059 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie /Wojew贸dztwo: Podkarpackie, Powiat: Jas艂o, Gmina: Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Siedliska S艂aw臋ci艅skie, Identyfikator: 180509_2.0010.226/ stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KS1J聽/00017245/3 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 226 o聽pow. 0.0.0059 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie przeprowadzony w dniach: 30 marca 2017 r. /I przetarg/ i 15 wrze艣nia 2017 r. /II przetarg/ zosta艂 zako艅czony wynikiem negatywnym.

  Dzia艂ka numer: 226 o pow. 0.0059 ha, zlokalizowana jest na p贸艂noc od drogi krajowej DK28 przy drodze lokalnej o nawierzchni 偶wirowej. Stanowi teren o kszta艂cie klina i聽le偶y w terenie cz臋艣ciowo zakrzaczonym. Teren dzia艂ki z聽uwagi na wielko艣膰 oraz konfiguracj臋 terenu nie nadaje si臋 do zabudowy obiektami kubaturowymi, mo偶e ewentualnie by膰 zabudowany budowlami, np.聽ogrodzenie, utwardzenie itp. po聽wykonaniu rob贸t niwelacyjnych.

  Nieruchomo艣膰 znajduje si臋 w strefie osadnictwa w terenie opisanym w tek艣cie ?STUDIUM? jako ?BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-US艁UGOWE ISTN/POTEN? wg. Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonego Uchwa艂膮 Nr IV/31/01 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 30聽sierpnia聽2001 r.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straci艂 wa偶no艣膰 z dniem 31 grudnia 2003 r.

  Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych okre艣lonych w聽przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w ksi臋dze wieczystej jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci: 1.100,00 z艂 /s艂ownie: jeden tysi膮c sto z艂otych 00/00聽groszy/, brutto.

  Wadium /w pieni膮dzu/ w kwocie: 220,00 z艂 /s艂ownie: dwie艣cie dwadzie艣cia z艂otych 00/100聽groszy/, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 226 o pow. 0.0059 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie, odb臋dzie si臋 w dniu 6 marca 2018 r. /tj. wtorek/ o godz. 900 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby: kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, w kwocie: 220,00 z艂 /s艂ownie: trzysta sze艣膰dziesi膮t z艂otych 80/100聽groszy/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w聽Sko艂yszynie 76聽8627聽1037聽2003聽5000 0459 0001 w takim terminie by pieni膮dze wp艂yn臋艂y na konto lub zosta艂y wp艂acone w najp贸藕niej w dniu 28 luty 2018 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia przetargu lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Wszelkie op艂aty notarialne i s膮dowe ponosi nabywca nieruchomo艣ci.

  Uczestnicy przetargu przed rozpocz臋ciem przetargu okazuj膮: dow贸d to偶samo艣ci, pe艂nomocnictwo notarialne /w przypadku pe艂nomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru s膮dowego lub za艣wiadczenie o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, wydany nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed dniem przetargu /wypis lub informacja odpowiadaj膮ca odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru/, w przypadku nabywania nieruchomo艣ci przez osob臋 fizyczn膮 pozostaj膮c膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, do dokonywania czynno艣ci zwi膮zanych z聽przetargiem wymagana jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w lub jednego z聽nich, z pe艂nomocnictwem drugiego ma艂偶onka zawieraj膮cym zgod臋 na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci, b臋d膮cej przedmiotem przetargu, ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z maj膮tku wsp贸lnego za cen臋 ustalon膮 w przetargu lub pe艂nomocnictwo notarialne obojga ma艂偶onk贸w /w聽przypadku pe艂nomocnika/, zgod臋 w艂a艣ciwych organ贸w statutowych lub zezwolenie w艂a艣ciwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomo艣ci, oryginalny dow贸d wp艂aty wadium.

  Cena sprzedawanej nieruchomo艣ci podlega zap艂acie jednorazowo, nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia poprzedzaj膮cego dzie艅 zawarcia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰. Za dat臋 wp艂aty uwa偶a si臋 wp艂yw wymaganej nale偶no艣ci na rachunek Gminy Sko艂yszyn.

  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ci膮gu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i聽terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Og艂oszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn, publikacj臋 na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sko艂yszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w聽danej miejscowo艣ci. Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w聽przetargu i聽regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

  Zarz膮dzenie Nr 24/2018

  Zarz膮dzenie Nr 25/2018  Rejestr zmian odwiedzin: 592
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.060 sekund