Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 1

  Zamawiaj膮cy:

  GMINA SKO艁YSZYN聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel. /fax 13 4491062-64

  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;聽 gmina@skolyszyn.pl

  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-03-13

  znak: GPIR.271.1.2.2018

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie?

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia聽 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuj臋 odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawc贸w dotycz膮ce w/w zam贸wienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  Tre艣膰 zapyta艅:

  Pytanie Nr 1:

  Zestaw pompowy II stopnia jest uwidoczniony na schemacie technologicznym i rzucie SUW. Prosimy o podanie danych technicznych zestawu pompowego, kt贸ry ma by膰 zamontowany na SUW. Jaka jest wymagana wydajno艣膰 pomp, wysoko艣膰 podnoszenia, ilo艣膰 pomp pracuj膮cych
  i rezerwowych ? Jakie jest wymagane sterowanie pompami ? Prosimy okre艣li膰 wielko艣膰 kolektor贸w zestawu.

  Pytanie Nr 2:

  Prosimy o u艣ci艣lenie ? czy Wykonawca ma zapewni膰 tymczasow膮 stacj臋 uzdatniania wody na czas rob贸t modernizacyjnych ? Jaki przep艂yw wody do sieci (w m3/h) powinna zapewni膰 stacja tymczasowa ?

  Pytanie Nr 3:

  Czy rozdzielnia technologiczna powinna by膰 wyposa偶ona w system wizualizacji ? Jakie pomiary i parametry pracy powinny by膰 zwizualizowane ? Czy powinna by膰 wyposa偶ona w stanowisko komputerowe ? Czy powinna by膰 wyposa偶ona w system powiadamiania GSM/GPRS ? Je艣li tak, to jakie informacje powinny by膰 zawarte w powiadomieniach ?

  Pytanie Nr 4:

  Prosz臋 o podanie grubo艣ci blachy na dach, czy ma by膰 blachodach贸wka czy trapez ?

  Pytanie Nr 5:

  Jak膮 grubo艣膰 oraz wsp贸艂czynnik przenikania ciep艂a ma mie膰 we艂na na izolacj臋 stropu ?

  Pytanie Nr 6:

  Jaki wsp贸艂czynnik przenikania ciep艂a ma mie膰 styropian elewacyjny ?

  Pytanie Nr 7:

  Jaki zastosowa膰 tynk elewacyjny, silikonowy czy akrylowy ?

  Pytanie Nr 8:

  Jaki ma by膰 wsp贸艂czynnik przenikania ciep艂a dla stolarki okiennej i drzwiowej ?

  Pytanie Nr 9:

  Czy w stolarce okiennej zastosowa膰 pakiet dwu szybowy, czy trzy szybowy ?

  Pytanie Nr 10:

  Projekt przewiduje wymian臋 siatki ogrodzeniowej na now膮 oraz remont murk贸w ogrodzeniowych. Czy zamiast zaproponowanego rozwi膮zania mo偶na wykona膰 nowe ogrodzenie panelowe z nowymi murkami ?

  Pytanie Nr 11:

  Prosz臋 o podanie szeroko艣ci bramy rozsuwanej.

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  Ad. 1.

  Nale偶y zastosowa膰 zestaw pompowy o wydajno艣ci Q=4,2 l/s i wysoko艣ci podnoszenia
  h=82 m. Zestaw 2-pompowy, naprzemienna praca pomp + 1 pompa rezerwowa. Pompy
  z falownikami. Praca pomp kompatybilna z prac膮 uk艂ad贸w filtracyjnych. Wielko艣膰 kolektor贸w nale偶y dobra膰 do typu pompy.

  Ad. 2.

  Wykonawca jest zobowi膮zany zapewni膰 tymczasow膮 stacj臋 uzdatniania wody na czas prowadzenia rob贸t. Wydajno艣膰 tymczasowej stacji 10 m3/godz.

  Ad. 3.

  Rozdzielnia technologiczna powinna by膰 wyposa偶ona w system wizualizacji. Wizualizacja wina by膰 oparta na schemacie technologicznym SUW i zawiera膰 parametry takich urz膮dze艅 jak:

  ?聽聽聽聽聽聽 Pompy g艂臋binowe (wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie pompami auto/r臋ka, w艂膮czenie, wy艂膮czenie, czas pracy,);

  ?聽聽聽聽聽聽 Filtry (wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie filtrami (dekompresja, napowietrzanie, p艂ukanie, pauza), praca auto/r臋ka, w艂膮czenie, wy艂膮czenie, czas pracy; konfiguracja do sekwencyjnego p艂ukania filtr贸w;

  ?聽聽聽聽聽聽 Zbiorniki wody (wizualizacja stanu poziomu wody, poziom za艂膮czania pomp, histereza);

  ?聽聽聽聽聽聽 Stan licznika ca艂kowitego wody pierwotnej i wody uzdatnionej, z mo偶liwo艣ci膮 kasowania dobowej ilo艣ci wody;

  ?聽聽聽聽聽聽 Parametry elektryczne poboru mocy elektrycznej dla SUW;

  ?聽聽聽聽聽聽 Parametry pracy zestawu hydroforowego, pracy dmuchaw do napowietrzania, pomp p艂ucznych, chloratora -聽 (czasy pracy urz膮dze艅 i pomp, wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie ? w艂膮czenie wy艂膮cznie, praca auto/r臋ka),

  ?聽聽聽聽聽聽 Lista alarm贸w bie偶膮cych, historia parametr贸w monitorowanych przez SUW: m.in. historia p艂ukania filtr贸w, historia pracy pomp).

  Ponadto SUW powinna by膰 wyposa偶ona w system powiadamiania GSM/GPRS i powinna wysy艂a膰 alarmy zwi膮zane z niskim poziomem wody w zbiorniku, awariach urz膮dze艅 i pomp. Obecnie SUW w Sko艂yszynie wykorzystuje system powiadamiania firmy NiT z Rzeszowa.

  Ad. 4.

  Nale偶y zastosowa膰 blachodach贸wk臋 o minimalnej grubo艣ci 0,6 mm, zgodnej z normami
  PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1.

  Ad. 5.

  Nale偶y przyj膮膰 we艂n臋 mineraln膮 o 艂膮cznej grubo艣ci minimum 25 cm (15+10 cm)
  o wsp贸艂czynniku lambda (?) nie wy偶szym ni偶 0,035 W/(m2.K)

  Ad. 6.

  Nale偶y przyj膮膰 styropian grafitowy o wsp贸艂czynniku lambda (?) nie wy偶szym ni偶
  0,033 W/(m2.K)

  Ad. 7.

  Nale偶y zastosowa膰 tynk elewacyjny silikonowy.

  Ad. 8.

  Dla stolarki okiennej nale偶y przyj膮膰 wsp贸艂czynniku lambda (?) nie wy偶szy ni偶
  1,1 W/(m2.K). Dla stolarki drzwiowej nale偶y przyj膮膰 wsp贸艂czynniku lambda (?) nie wy偶szy ni偶
  1,5 W/(m2.K).

  Ad. 9.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza zastosowanie okien dwu szybowych lub trzy szybowych.

  Ad. 10.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z wykonaniem nowych murk贸w.

  Ad. 11.

  Nale偶y przyj膮膰 bram臋 rozsuwan膮 o szeroko艣ci minimum 5 mb + furtk臋 o szeroko艣ci minimum 1 m.

  Zamawiaj膮cy, bior膮c pod uwag臋 du偶膮 ilo艣膰 zapyta艅 przesuwa termin sk艂adania ofert na dzie艅: 20.03.2018 r. godz. 9:30. Otwarcie ofert: 20.03.2018 r., godz. 10:00.

  聽Za艂膮czniki:

  1. Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia z dn. 13.03.2018 r.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1057
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.048 sekund