Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y - 2018 r.


  Nowa strona 6

  Nr data w sprawie
  XXXVII/244/18 12.01.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 r.
  XXXVII/245/18 12.01.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022.
  XXXVII/246/18 12.01.2018 zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu bud偶etowego w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - Zakres I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  XXXVII/247/18 12.01.2018 zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu bud偶etowego w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja energetyczna budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gmin nale偶膮cych do Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki - Zakres II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  XXXVIII/248/18 27.03.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  XXXVIII/249/18 27.03.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022.
  XXXVIII/250/18 27.03.2018 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania realizowanego z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XXXVIII/251/18 27.03.2018 dopuszczenia zap艂aty podatk贸w i op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za pomoc膮 instrumentu p艂atniczego
  XXXVIII/252/18 27.03.2018 podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.
  XXXVIII/253/18 27.03.2018 podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenie ich numer贸w i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  XXXVIII/254/18 27.03.2018 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Gmin膮 Jas艂o w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzenia 艣ciek贸w mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Trzcinica, gmina Jas艂o.
  XXXVIII/255/18 27.03.2018 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmina Sko艂yszyn a Gmina Szerzyny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Szerzyny, gmina Szerzyny.
  XXXVIII/256/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa B膮czal Dolny
  XXXVIII/257/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa B膮czal G贸rny
  XXXVIII/258/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Harklowa
  XXXVIII/259/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Jab艂onica
  XXXVIII/260/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Kunowa
  XXXVIII/261/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Lis贸w
  XXXVIII/262/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Lipnica G贸rna
  XXXVIII/263/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Przysieki
  XXXVIII/264/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Pusta Wola
  XXXVIII/265/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Siedliska S艂aw臋ci艅skie
  XXXVIII/266/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Siepietnica
  XXXVIII/267/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa S艂aw臋cin
  XXXVIII/268/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa Sko艂yszyn
  XXXVIII/269/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu So艂ectwa 艢wi臋cany
  XXXVIII/270/18 27.03.2018 przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2018 rok.
  XXXVIII/271/18 27.03.2018 zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2018.
  XXXVIII/272/18 27.03.2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  XXXIX/273/18 16.04.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok
  XL/273/18 21.05.2018 dop艂aty do 1m3 wody oraz 1m3 艣ciek贸w
  XL/274/18 21.05.2018 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do realizacji projektu pn. "Nowa jako艣膰 kszta艂cenia w Gminie Sko艂yszyn", z艂o偶onego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18.018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa IX. Jako艣膰 edukacji i kompetencji w regionie Dzia艂ania 9.2 "Poprawa jako艣ci kszta艂cenia og贸lnego"
  XL/275/18 21.05.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  XLI/276/18 06.06.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok
  XLI/277/18 06.06.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018-2022
  XLI/278/18 06.06.2018 zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania realizowanego z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej
  XLI/279/18 06.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sko艂yszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu gminy za 2017 rok.
  XLI/280/18 06.06.2018 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok
  XLI/281/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie za rok 2017.
  XLI/282/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2017
  XLI/283/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XLI/284/18 06.06.2018 wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  XLI/285/18 06.06.2018 przekazania do zaopiniowania w艂a艣ciwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarz膮du gospodarki wodnej Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w w Gminie Sko艂yszyn opracowanego przez Gminny Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  XLI/286/18 06.06.2018 szczeg贸lnych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w schronisku dla os贸b bezdomnych
  XLI/287/18 06.06.2018 przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023
  XLI/288/18 06.06.2018 wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej op艂aty, oraz stawki za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci
  XLI/289/18 06.06.2018 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  XLI/290/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1831R Sko艂yszyn - Lis贸w w obr臋bie Szko艂y Podstawowej w miejscowo艣ci Lis贸w w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnik贸w przy dragach powiatowych"
  XLI/291/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacj臋 zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ci膮gu drogi powiatowej Nr 1863R Sko艂yszyn - Harklowa - gr. wojew贸dztwa - W贸jtowa - Lipinki w miejscowo艣ci Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnik贸w przy dragach powiatowych"
  XLII/292/18 27.06.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok
  XLIII/293/18 19.07.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 r.
  XLIII/294/18 19.07.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022.
  XLIII/295/18 19.07.2018 przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. "Instalacja odnawialnych 藕r贸de艂 energii na terenie gmin nale偶膮cych so Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki"
  XLIII/296/18 19.07.2018 powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorz膮dowego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  XLIV/297/18 20.08.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  XLIV/298/18 20.08.2018 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w, na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu oraz na finansowanie wydatk贸w maj膮tkowych nie maj膮cych pokrycia w planowanych dochodach
  XLIV/299/18 20.08.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XLIV/300/18 20.08.2018 okre艣lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Sko艂yszyn
  XLIV/301/18 20.08.2018 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Sko艂yszyn
  XLV/302/18 04.10.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  XLV/303/18 04.10.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022
  XLV/304/18 04.10.2018 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w w Gminie Sko艂yszyn

  --- * ---

  I/1/2018 19.11.2018 wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Sko艂yszyn
  I/2/2018 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady
  II/3/2018 26.11.2018 zmiany Statutu Gminy Sko艂yszyn
  II/4/2018 26.11.2018 wyboru przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Gminy
  II/5/2018 26.11.2018 ustalenia sk艂adu liczebnego Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji oraz sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy
  II/6/2018 26.11.2018 powo艂ania dora藕nej komisji statutowej
  II/7/2018 26.11.2018 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Sko艂yszyn
  II/8/2018 26.11.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  II/9/2018 26.11.2018 obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  III/10/2018 28.12.2018 Uchwa艂a Bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na 2019 rok.
  III/11/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2019 - 2022
  III/12/2018 28.12.2018 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 - 2022
  III/13/2018 28.12.2018 zmian bud偶etu gminy na 2018 rok.
  III/14/2018 28.12.2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Sko艂yszyn na 2019 r.
  III/15/2018 28.12.2018 Gminnego Programu przeciwdzia艂ania Narkomanii Gminy Sko艂yszyn na 2019 r.
  III/16/2018 28.12.2018 rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
  III/17/2018 28.12.2018 wysoko艣ci oraz szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania i zwrotu zasi艂ku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  III/18/18 28.12.2018 podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te wieloletnim rz膮dowym programem "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w na posi艂ek i 艣wiadczenie rzeczowe
  III/19/2018 28.12.2018 wyra偶enia zgody na przyj臋cie zadania przez Gmin臋 Sko艂yszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy przy SOSW w Ja艣le
  III/20/2018 28.12.2018 wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Sko艂yszyn w zakresie pomocy spo艂ecznej polegaj膮cego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w o艣rodku wsparcia dziennego dla mieszka艅c贸w Gminy Sko艂yszyn.


  Rejestr zmian odwiedzin: 1440
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.047 sekund