Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Sesja Rady Gminy - 27 marca 2018 r.


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE

   

   

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p贸藕n. zm.) sesj臋 Rady Gminy na dzie艅 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie.

   

   

  Proponowany porz膮dek sesji:

  1.       Otwarcie sesji.

  2.       Przyj臋cie porz膮dku i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.

  3.       Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

  4.       Wyb贸r sekretarza obrad.

  5.       Sprawozdanie z wykonania uchwa艂.

  6.       Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy.

  7.       Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy.

  8.       Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XXXVI/236/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sko艂yszyn na lata 2018 ? 2022.

  9.       Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania realizowanego z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej.

  10.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za pomoc膮 instrumentu p艂atniczego.

  11.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym.

  12.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenie ich numer贸w i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

  13.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Gmin膮 Jas艂o w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Trzcinica, gmina Jas艂o.

  14.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Gmin膮 Szerzyny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Szerzyny, gmina Szerzyny.

  15.    Podj臋cie uchwa艂 w sprawie uchwalenia Statut贸w So艂ectw.

  16.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Sko艂yszyn na 2018 r.

  17.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2018.

  18.    Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.

  19.    Wolne wnioski i interpelacje radnych.  Rejestr zmian odwiedzin: 293
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.071 sekund