Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dnia 10 lipca 2018 r.

  GPIR.g.6840.1.2016

  O G 艁 O S Z E N I E

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z p贸藕n. zm./, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 4, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - W贸jt Gminy Sko艂yszyn o g 艂 a s z a:

  V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany /Wojew贸dztwo: Podkarpackie, Powiat: Jas艂o, Gmina: Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Nr 14 - 艢wi臋cany/ stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KS1J /00090404/1 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany, przeprowadzony w dniach: 27 pa藕dziernika 2016 r. /I przetarg/, 31 marca 2017 r. /II przetarg/, 14 wrze艣nia 2017 r. /III przetarg/ i 7 marca 2018 r. /IV przetarg/ zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

  Nieruchomo艣膰 le偶y w miejscowo艣ci 艢wi臋cany i posiada kszta艂t prostok膮ta. Dzia艂ka jest cz臋艣ciowo utwardzona nawierzchni膮 偶wirow膮. Na terenie dzia艂ki znajduj膮 si臋 sieci: elektryczna, wodoci膮gowa /wodoci膮g g艂贸wny/ i gazowa. Cz臋艣ci膮 sk艂adow膮 dzia艂ki jest budynek by艂ej odchowalni kurcz膮t, wykonany w technologii mieszanej, parterowy i niepodpiwniczony. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem falistym.

  Budynek jest wyposa偶ony w instalacj臋: elektryczn膮, wodoci膮gow膮, centralnego ogrzewania z kot艂owni w臋glowej znajduj膮cej si臋 w budynku.

  Pow. u偶ytkowa budynku: 394,01 m2. Alternatywny spos贸b wykorzystania w stanie istniej膮cym mo偶e by膰 funkcja budynku gospodarczego lub magazynowego.

  Nieruchomo艣膰 znajduje si臋 w I strefie osadnictwa jako ??BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-US艁UGOWE ISTN/POTEN? wg. Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonego Uchwa艂膮 Nr IV/31/01 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straci艂 wa偶no艣膰 z dniem 31 grudnia 2003 r.

  Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych okre艣lonych w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie, w ci膮gu 2 lat od daty zawarcia umowy sprzeda偶y.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w ksi臋dze wieczystej jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci: 58.300,00 z艂 /s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t osiem tysi臋cy trzysta z艂otych 00/00 groszy/, brutto.

  Wadium /w pieni膮dzu/ w kwocie: 11.660,00 z艂 /s艂ownie: jedena艣cie tysi臋cy sze艣膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany odb臋dzie si臋 w dniu 23 sierpnia 2018 r. /tj. czwartek/ o godz. 1000 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby: kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, w kwocie: 11.660,00 z艂 /s艂ownie: jedena艣cie tysi臋cy sze艣膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieni膮dze wp艂yn臋艂y na konto lub zosta艂y wp艂acone najp贸藕niej w dniu 16 sierpnia 2018 r., zaakceptuj膮 warunki uczestnictwa w przetargu i regulamin V przetargu ustnego nieograniczonego,

  a tak偶e wyra偶膮 zgod臋 na nieodp艂atne ustanowienie na rzecz Gminy Sko艂yszyn s艂u偶ebno艣ci polegaj膮cej na swobodnym dost臋pie do urz膮dze艅 przesy艂owych w celu przeprowadzenia inspekcji

  ich stanu, usuni臋cia wszelkich usterek i awarii, a tak偶e konserwacji i remont贸w, w tym wymiany zu偶ytych urz膮dze艅 oraz zezwoleniu na odbudow臋 urz膮dze艅 w przypadku ich zniszczenia.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie:

  - zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  - zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia przetargu lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Wszelkie op艂aty notarialne i s膮dowe ponosi nabywca nieruchomo艣ci.

  Uczestnicy przetargu przed rozpocz臋ciem przetargu okazuj膮: dow贸d to偶samo艣ci, pe艂nomocnictwo notarialne /w przypadku pe艂nomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru s膮dowego lub za艣wiadczenie o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, wydany nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed dniem przetargu /wypis lub informacja odpowiadaj膮ca odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru/, w przypadku nabywania nieruchomo艣ci przez osob臋 fizyczn膮 pozostaj膮c膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, do dokonywania czynno艣ci zwi膮zanych z przetargiem wymagana jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w lub jednego z nich, z pe艂nomocnictwem drugiego ma艂偶onka zawieraj膮cym zgod臋 na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci, b臋d膮cej przedmiotem przetargu, ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z maj膮tku wsp贸lnego za cen臋 ustalon膮 w przetargu lub pe艂nomocnictwo notarialne obojga ma艂偶onk贸w /w przypadku pe艂nomocnika/, zgod臋 w艂a艣ciwych organ贸w statutowych lub zezwolenie w艂a艣ciwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomo艣ci, oryginalny dow贸d wp艂aty wadium.

  Cena sprzedawanej nieruchomo艣ci podlega zap艂acie jednorazowo, nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia poprzedzaj膮cego dzie艅 zawarcia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰. Za dat臋 wp艂aty uwa偶a si臋 wp艂yw wymaganej nale偶no艣ci na rachunek Gminy Sko艂yszyn.

  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ci膮gu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Og艂oszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sko艂yszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w danej miejscowo艣ci. Wyci膮g z niniejszego og艂oszenia zostanie opublikowany w prasie o zasi臋gu obejmuj膮cym co najmniej powiat, na terenie kt贸rego po艂o偶ona jest zbywana nieruchomo艣膰.

  Nieruchomo艣膰 mo偶na obejrze膰 w terminie uzgodnionym, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 800 ? 1400 w okresie od ukazania si臋 og艂oszenia do dnia 16 sierpnia 2018 r.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

  Mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Zarz膮dzenie Nr 101/2018
  Zarz膮dzenie Nr 103/2018  Rejestr zmian odwiedzin: 482
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.086 sekund