Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 - 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

  Sko艂yszyn, dn. 2018-07-20

  GPIR.271.2.47.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn.: "Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody?.

  Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020
  w ramach poddzia艂ania: "Wsparcie inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow膮 wszystkich rodzaj贸w ma艂ej infrastruktury, w tym inwestycji w energi臋 odnawialn膮
  i w oszcz臋dzanie energii".

  I. 聽聽OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

  1.聽聽聽聽聽聽 Zam贸wienie obejmuje pe艂nienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 "Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody - realizowanego w systemie "zaprojektuj
  i wybuduj".

  2.聽聽聽聽聽聽 Zakres prac, nad kt贸rymi sprawowany ma by膰 nadz贸r inwestorski:

  a)聽聽聽聽聽聽 opiniowanie dokumentacji budowlanej;

  b)聽聽聽聽聽聽 bran偶a budowlana;

  c)聽聽聽聽聽聽 bran偶a sanitarna;

  d)聽聽聽聽聽聽 bran偶a elektryczna.

  3.聽聽聽聽聽聽 Zam贸wienie obj臋te nadzorem inwestorskim obejmuje pierwsz膮 faz臋 zam贸wienia, tj.: zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody, w sk艂ad kt贸rej wchodzi:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie odwiert贸w pr贸bnych poszukiwawczych niezb臋dnych do potwierdzenia przez Wykonawc臋 mo偶liwo艣ci osi膮gni臋cia poboru wody w ilo艣ci docelowo co najmniej 330 m3/dob臋 (w oparciu o opini臋 hydrogeologiczn膮);

  W terenie obj臋tym inwestycj膮 Zamawiaj膮cy posiada nast臋puj膮ce w艂asne studnie, kt贸re Wykonawca mo偶e wykorzysta膰 do zapewnienia wymaganej ilo艣ci wody (po ich pog艂臋bieniu):

  聽聽聽聽聽 studnia wiercona k.P.Balwierza - g艂. 50 m, Q=1,0 m3/h;

  聽聽聽聽聽 studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Kunowej -聽 g艂. 50 m, Q=2,1 m3/h (nieeksploatowana);

  聽聽聽聽聽 studnia kopana przy Szkole Podstawowej w Kunowej - g艂. 10 m, Q= 3,0 m3/h.

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 pobranie i zbadanie pr贸bek wody w celu poznania jej sk艂adu oraz celem ewentualnego doboru (na podstawie uzyskanych wynik贸w bada艅) - odpowiedniej stacji uzdatniania wody (zaprojektowanej i wykonanej w drugiej fazie zam贸wienia) w celu wyeliminowania z jej sk艂adu substancji niepo偶膮danych;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich zg贸d wymaganych prawem i zezwole艅 na wykonanie uj臋膰 w贸d podziemnych z pe艂nym uzbrojeniem (ok. 4-6 szt. studni g艂臋binowych o g艂臋boko艣ci do 100 m);

  -聽聽聽聽聽聽聽聽 zaprojektowanie i wykonanie zasilania studni w energi臋 elektryczn膮 wraz z uzyskaniem warunk贸w technicznych przez zak艂ad energetyczny.

  Koszt wykupu niezb臋dnych grunt贸w pod lokalizacj臋 studni i ewentualnie stacji uzdatniania wody pokrywa膰 b臋dzie Zamawiaj膮cy, po wcze艣niejszym uzgodnieniu lokalizacji i wst臋pnych koszt贸w z Wykonawc膮 i w艂a艣cicielami grunt贸w.

  4.聽聽聽聽聽聽 Szczeg贸艂owy opis rob贸t budowlanych, dostaw i us艂ug b臋d膮cych przedmiotem nadzoru inwestorskiego okre艣lono w dokumentacji przetargowej (SIWZ, program funkcjonalno-u偶ytkowy). Powy偶sze dokumenty znajduj膮 si臋 do wgl膮du w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php-mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=69&idpodg=850 (pod og艂oszonym przetargiem na roboty budowlane).

  5.聽聽聽聽聽聽 Zam贸wienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ca艂ym zadaniem.

  6.聽聽聽聽聽聽 Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p贸藕n.zm.), a w szczeg贸lno艣ci:

  1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zapoznanie si臋 z opracowan膮 przez Wykonawc臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami rob贸t, dokumentacj膮 prawn膮, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem i jej opiniowanie na ka偶dym etapie realizacji.

  2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Udzia艂 w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

  3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie聽 kontroli zgodno艣ci jej realizacji z聽 przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Ustanowienie Inspektor贸w Nadzoru we wszystkich bran偶ach wyst臋puj膮cych
  w realizowanym zadaniu ze wskazaniem Inspektora Nadzoru koordynatora.

  5)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w聽 budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych, nie聽 dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
  z dokumentacj膮 projektow膮.

  6)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sprawdzanie i odbieranie rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie聽 w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  7)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Organizacja prac zwi膮zanych z nadzorem w celu unikni臋cia zb臋dnych przerw
  w realizacji rob贸t przez Wykonawc臋.

  8)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Nadzorowanie terminowego wykonania rob贸t przez Wykonawc臋 rob贸t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rob贸t.

  9)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc臋 zasad BHP, akceptacja urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych rejon rob贸t, tablic informacyjnych, odcink贸w wy艂膮czonych w ruchu.

  10)聽聽聽聽聽聽 Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  11)聽聽聽聽聽聽 Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  12)聽聽聽聽聽聽 Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 2 razy w tygodniu. Cz臋stsze pobyty na budowie w zale偶no艣ci od potrzeb, 偶yczenia Zamawiaj膮cego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowi膮zany jest do bezpo艣redniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla w艂a艣ciwej realizacji element贸w rob贸t. Inspektor nadzoru jest zobowi膮zany do zg艂oszenia si臋 na budowie
  w celu odbioru lub kontroli rob贸t nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawc臋 rob贸t lub Zamawiaj膮cego lub niezw艂ocznie w nag艂ych przypadkach lub zagra偶aj膮cych bezpiecze艅stwu na budowie. W celu weryfikacji obecno艣ci na budowie Zamawiaj膮cy ma prawo do 偶膮dania podpisywania list obecno艣ci lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczno艣膰 pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popo艂udniowych, wieczornych nie mo偶e by膰 podstaw膮 do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego. 聽

  13)聽聽聽聽聽聽 Uczestniczenie w czynno艣ciach odbior贸w cz臋艣ciowych, a tak偶e odbiorach specjalistycznych, dostawc贸w medi贸w.

  14)聽聽聽聽聽聽 Przygotowanie i udzia艂 w czynno艣ciach odbioru ko艅cowego, sporz膮dzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuni臋cia oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z warunkami kontraktu.

  15)聽聽聽聽聽聽 Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletno艣ci przedstawionych przez Wykonawc臋 dokument贸w, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych po zako艅czeniu rob贸t.

  16)聽聽聽聽聽聽 Opiniowanie projekt贸w aneks贸w do umowy w Wykonawc膮 rob贸t za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protoko艂贸w konieczno艣ci i negocjacji, weryfikacja kosztorys贸w na ewentualne roboty dodatkowe.

  17)聽聽聽聽聽聽 Udzia艂 w organizowanych przez Zamawiaj膮cego przegl膮dach okresowych
  i gwarancyjnych w ca艂ym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawc臋 rob贸t oraz potwierdzanie wykonania prac maj膮cych na celu usuni臋cie wad i nieprawid艂owo艣ci stwierdzonych przy realizacji rob贸t oraz ich usuni臋cia w ramach przegl膮d贸w okresowych w ca艂ym okresie gwarancji/r臋kojmi.

  7.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

  II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

  1.聽聽聽聽聽聽 Rozpocz臋cie rob贸t (przewidywane):聽 lipiec - sierpie艅 2018 r.

  2.聽聽聽聽聽聽 Planowany termin zako艅czenia rob贸t obj臋tych nadzorem: 10 pa藕dziernik 2018 r.

  3.聽聽聽聽聽聽 Obowi膮zek pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si臋 z dniem podpisania umowy, a ko艅czy z dniem ca艂kowitego rozliczenia finansowego zako艅czonych rob贸t budowlanych z Wykonawc膮 rob贸t.

  III. 聽WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:

  1.聽聽聽聽聽聽 O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy:

  1)聽聽聽聽聽聽 Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania.

  2)聽聽聽聽聽聽 Posiadaj膮 odpowiedni膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, tj. Wykonawca wykona艂 (wykonuje)
  w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia jest kr贸tszy ? w tym okresie, co najmniej:

  a)聽聽聽聽聽聽聽聽 jedn膮 us艂ug臋 polegaj膮c膮 na pe艂nieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu polegaj膮cym wykonaniu jednej z nw. rob贸t: uj臋膰 wodnych, urz膮dze艅 do transferu wody (studnie g艂臋binowe, zbiorniki magazynowe, pompownie); wybudowaniu sieci wodoci膮gowej.

  3)聽聽聽聽聽聽 Dysponuj膮 odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia posiadaj膮cymi nast臋puj膮ce uprawnienia:

  a)聽聽聽聽聽聽 co najmniej 1 osob膮 do pe艂nienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 wodoci膮gowych, kanalizacyjnych;

  b)聽聽聽聽聽聽 co najmniej 1 osob膮 do pe艂nienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru
  w specjalno艣ci聽 konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej;

  c)聽聽聽聽聽聽 co najmniej 1 osob膮 do pe艂nienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru
  w specjalno艣ci w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznej
  i elektroenergetycznych.

  d)聽聽聽聽聽聽 Jako form臋 dysponowania poszczeg贸lnymi osobami Zamawiaj膮cy dopuszcza zobowi膮zanie takiej osoby do艂膮czone w oryginale do z艂o偶onej oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany przed艂o偶y膰 zawarte umowy pomi臋dzy wskazanymi osobami na 艣wiadczenie us艂ugi inspektora nadzoru.

  4)聽聽聽聽 聽Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie
  聽zam贸wienia.

  5)聽聽聽聽 Wykonawcy, w stosunku do kt贸rych otwarto likwidacj臋, w zatwierdzonym przez s膮d uk艂adzie w post臋powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj臋 jego maj膮tku lub s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku
  w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z p贸藕n.zm.) lub kt贸rego upad艂o艣膰 og艂oszono - podlegaj膮 wykluczeniu, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸ry po og艂oszeniu upad艂o艣ci zawar艂 uk艂ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s膮du, je偶eli uk艂ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj臋 maj膮tku upad艂ego, chyba 偶e s膮d zarz膮dzi艂 likwidacj臋 jego maj膮tku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad艂o艣ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z p贸藕n.zm.).

  6)聽聽聽聽 Wykonawca, kt贸ry jest powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z Zamawiaj膮cym podlega wykluczeniu z post臋powania.

  2.聽聽聽聽聽聽 Ocena spe艂nienia w/w warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 - spe艂nia/nie spe艂nia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych poni偶ej. Z tre艣ci wymaganych dokument贸w musi jednoznacznie wynika膰, i偶 w/w warunki Zamawiaj膮cy spe艂ni艂.

  3.聽聽聽聽聽聽 W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu oraz, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca o艣wiadcza, 偶e spe艂nia okre艣lone przez Wykonawc臋 warunki (stosowne o艣wiadczenie wpisane zosta艂o we wz贸r formularza oferty - za艂. Nr 1 do zapytania) i sk艂ada razem z formularzem ofertowym. W ofercie Wykonawca podaje r贸wnie偶 dane聽 inspektor贸w nadzoru poszczeg贸lnych bran偶. Do oferty Wykonawca sk艂ada aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert dokumenty:

  1)聽聽聽聽 Wykaz wykonanych (wykonywanych) us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem warto艣ci us艂ugi nadzoru, przedmiotu i warto艣ci nadzorowanej inwestycji, dat wykonania i odbiorc贸w oraz za艂膮czenie dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e聽 us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (referencje, po艣wiadczenia) - wg za艂膮cznika nr 3 do zapytania. W dokumentach potwierdzaj膮cych prawid艂owe wykonanie us艂ugi musz膮 znajdowa膰 si臋 minimum nast臋puj膮ce informacje wymienione w wykazie us艂ug: nazwa zadania i opis, pe艂na nazwa Wykonawcy us艂ugi, okres pe艂nienia us艂ugi, ocena wykonanej us艂ugi.

  2)聽聽聽聽 Wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia,聽 w szczeg贸lno艣ci wskazanych w formularzu ofertowym inspektor贸w nadzoru w poszczeg贸lnych bran偶ach (konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej; sanitarnej, elektrycznej) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia, wykszta艂cenia, informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (do艂膮czone zobowi膮zania tych os贸b) wraz z kopi膮 dokument贸w po艣wiadczaj膮cych posiadanie wymaganych uprawnie艅 budowlanych os贸b, kt贸rymi Wykonawca dysponuje (kopia uprawnie艅 potwierdzaj膮ca posiadanie wymaganych w zapytaniu ofertowym uprawnie艅, kopie za艣wiadcze艅 z w艂a艣ciwej Izby In偶ynier贸w Budownictwa) - wg za艂膮cznika nr 4 do zapytania.

  3)聽聽聽聽 Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (ust. 1 pkt 5).

  4)聽聽聽聽 O艣wiadczenie o braku powi膮za艅 osobowych i kapita艂owych w Zamawiaj膮cym:

  Zgodnie z art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 przez osob臋 powi膮zan膮 osobowo lub kapita艂owo rozumie si臋 wzajemne powi膮zania mi臋dzy Zamawiaj膮cym, lub osobami upowa偶nionymi do zaci膮gania zobowi膮za艅 w jego imieniu, lub osobami wykonuj膮cymi w jego imieniu czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem post臋powania w sprawie wyboru Wykonawcy, polegaj膮ce na:

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 a)聽 uczestniczeniu w sp贸艂ce jako wsp贸lnik sp贸艂ki cywilnej lub sp贸艂ki osobowej;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 b)聽 posiadaniu co najmniej 10% udzia艂贸w lub akcji sp贸艂ki kapita艂owej;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 c)聽 pe艂nieniu funkcji cz艂onka organu nadzorczego lub zarz膮dzaj膮cego, prokurenta,聽 pe艂nomocnika;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 d)聽 pozostawaniu w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa聽 w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te艣ciowie, zi臋膰, synowa),
  聽w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze艅stwo, krewni ma艂偶onka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

  -聽聽聽聽聽聽聽聽聽 pozostawaniu z Wykonawc膮 w takim stopniu prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci tych os贸b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  O艣wiadczenie Wykonawca sk艂ada wraz z ofert膮 na za艂膮czniku nr 5 do zapytania.

  Je偶eli w stosunku do Wykonawcy zachodz膮 w/w powi膮zania, Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania.

  wi臋cej...

  Za艂膮czniki:

  1.聽聽聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2.聽聽聽聽聽聽 Projekt umowy.

  3.聽聽聽聽聽聽 Wykaz wykonanych (wykonywanych) us艂ug.

  4.聽聽聽聽聽聽 Wykaz os贸b.

  5.聽聽聽聽聽聽 O艣wiadczenie o braku powi膮za艅.

  聽Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 468
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund