Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  10. ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie terenu - Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym 聳 I etap 聳 roboty ziemne z dnia 26.05.2006 r.
  Nowa strona 1
  ROZSTRZYGNI臉TY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  www.bip.skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na: 聞Zagospodarowanie terenu - Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym 聳 I etap 聳 roboty ziemne聰.

  Lokalizacja budowy: B膮czal Dolny 101, 38-242 Sko艂yszyn
  Termin wykonania zam贸wienia: od dnia 05 lipca do 31 sierpnia 2006 r.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 26 czerwca 2006 r. do godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 26 czerwca 2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych - mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w GZOEAS Sko艂yszyn - Urz膮d Gminy pok. Nr 26 w godzinach pracy Zespo艂u. Projekt budowlany jest udost臋pniony do wgl膮du w GZOEAS Sko艂yszyn pok. 26 UG.
  Upowa偶nionym do kontaktu z oferentami jest P. Grzegorz Sza艅ski w sprawie procedury oraz udost臋pnienia SIWZ 聳 tel. (013) 4491820.
  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.
  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania;
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia;
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 25 lipca 2006 r.
  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r. z p贸聼n. zm.).

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2006-06-27

  znak sprawy: 2/ZP/06/GSK

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Zagospodarowanie terenu 聳 Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym 聳 I etap 聳 roboty ziemne聰.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 3
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 71.002,28 z艂
  najdro偶sza - 89.220,05 z艂

  Wybrano ofert臋:
  Sp贸艂dzielnia Us艂ug Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Sko艂yszyn 11
  tel. (013) 44 91 011

  Cena wybranej oferty: 71.002,28 z艂

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  G艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA

  Sko艂yszyn, dn. 2006-07-07

  znak sprawy: 2/06/zp/GSK

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Zagospodarowanie terenu 聳 Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym 聳 I etap 聳 roboty ziemne聰.

  NAZWA WYKONWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
  SP脫艁DZIELNIA US艁UG WODNO KANALIZACYJNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I HANDLU 聞ROLWOD聰
  38-242 Sko艂yszyn 11
  tel. (013) 4491011

  Data udzielenia zam贸wienia: 05-07-2006 r.

  Warto艣膰 zam贸wienia: 71.002,28 z艂

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2101
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.086 sekund