Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Inspektor ds. gospodarki przestrzennej - in偶. Angelika Gole艅


  Nowa strona 3

  Zakres obowi膮zk贸w:

  1.   Realizacja zada艅 z ustawy ? o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  1)        realizacja zada艅 wynikaj膮cych z opracowania studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w    zagospodarowania przestrzennego Gminy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych i ukazuj膮cych    si臋 nowych przepis贸w prawnych w tym zakresie,

  2)        przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia             miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okre艣laj膮c granic臋 obszaru          obj臋tego planem, podmiot i zasi臋g jego ustale艅 i uchwalanie miejscowego planu           zagospodarowania przestrzennego,

  3)        przyjmowanie wniosk贸w o sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania       przestrzennego,

  4)        dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

  5)        dokonywanie analizy skutk贸w zmian w planie w wyniku wydawanych decyzji        administracyjnych,

  6)        sporz膮dzanie i wydawanie wypis贸w z planu zagospodarowania przestrzennego oraz            za艣wiadcze艅 o przeznaczeniu nieruchomo艣ci w planie zagospodarowania           przestrzennego.

  2.  Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie post臋powania administracyjnego w sprawie jej wydania.

  3.  Przygotowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie          post臋powania administracyjnego w sprawie jej wydania.

  4.  Opiniowanie inwestycji gminnych ( inwestycje nowe i remonty budynk贸w istniej膮cych)             pod wzgl臋dem architektonicznym.

  5.  Prowadzenie spraw w oparciu o gospodarce nieruchomo艣ciami ? wydawanie       postanowie艅 i decyzji w sprawie:

  1)        wydawanie za艣wiadcze艅 o po艂o偶eniu dzia艂ek,

  2)        wydawanie za艣wiadcze艅 pod zalesienie dzia艂ek.

  6.  Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy Prawo geologiczne i g贸rnicze:

  1)        wydawanie opinii w sprawie poszukiwania 偶wir贸w z piaskiem,

  2)        wydawanie opinii w sprawie wydobywania 偶wir贸w z piaskiem,

  3)        wydawanie opinii w sprawie rekultywacji grunt贸w po eksploatacji 偶wir贸w z piaskiem

  4)        udzia艂 przy odbiorze rekultywacji grunt贸w, kt贸re zosta艂y wyeksploatowane.

  7.  Nadawanie numer贸w nieruchomo艣ci:

  1)        sporz膮dzanie i wydawanie zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomo艣ci,

  2)        prowadzenie ewidencji IMPA.  Rejestr zmian odwiedzin: 285
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.047 sekund