Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Podinspektor ds. ochrony 艣rodowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej mgr Katarzyna Warywoda


  Nowa strona 5

  1. Wykonywanie zada艅 Gminy wynikaj膮cych z ustawy ochrony 艣rodowiska, ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie, a w szczeg贸lno艣ci:
  - nadz贸r, kontrola i egzekwowanie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w Gminie Sko艂yszyn,
  - prowadzenie ewidencji zbiornik贸w bezodp艂ywowych i przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w,
  - prowadzenie dzia艂a艅 w zakresie edukacji ekologicznej spo艂ecze艅stwa, propagowanie dzia艂a艅 proekologicznych oraz koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty,
  - realizacja program贸w dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska z uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w zewn臋trznych,
  - ocena mo偶liwo艣ci pozyskiwania 艣rodk贸w zewn臋trznych na realizacj臋 zada艅 dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska,
  - sporz膮dzanie plan贸w program贸w i sprawozda艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska,
  - realizacji i bie偶膮ca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony 艢rodowiska, Programu Gospodarki Odpadami, Regulaminu utrzymania porz膮dku i czysto艣ci,
  - realizacja zada艅 zwi膮zanych z programem usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest,
  - opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpad贸w,
  - przeprowadzanie post臋powa艅 przed wydaniem decyzji 艣rodowiskowych w sprawach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, przygotowanie projekt贸w decyzji oraz opiniowania o zasadno艣ci sporz膮dzania raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko dla planowanego przedsi臋wzi臋cia inwestycyjnego,
  - prowadzenie publicznie dost臋pnych wykaz贸w danych o dokumentach zawieraj膮cych informacj臋 o 艣rodowisku i jego ochronie, podlegaj膮cych udostepnieniu zgodnie z ustawa o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz oceanach oddzia艂ywania na 艣rodowisko,
  - prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych w zakresie wycinania drzew i krzew贸w oraz wymierzanie kar pieni臋偶nych za samowolne usuwanie drzew i krzew贸w.
  2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i u偶ytkowymi, a w szczeg贸lno艣ci:
  - prowadzenie rejestru gminnych zasob贸w mieszkaniowych.
  - prowadzenie spraw ze stosunku najmu tj. sporz膮dzanie um贸w najmu mieszka艅, lokali oraz innych pomieszcze艅, prowadzenie rejestru um贸w i sporz膮dzanie aneks贸w do um贸w.
  - bie偶膮ca ewidencja i analiza nalicze艅 i wp艂at za ww. us艂ugi,
  - bie偶膮ca analiza i likwidacja powsta艂ych zaleg艂o艣ci i nadp艂at.
  3. Wykonywanie zada艅 Gminy wynikaj膮cych z ustawy o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami, a w szczeg贸lno艣ci:
  - koordynowanie prac zwi膮zanych ze sporz膮dzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowanie odpowiedniej uchwa艂y Rady Gminy oraz sprawozda艅 z realizacji tego programu,
  - prowadzenie gminnej ewidencji zabytk贸w obj臋tych wojew贸dzk膮 ewidencj膮 zabytk贸w,
  - przyjmowanie zawiadomie艅 o odkryciu przedmiot贸w o warto艣ci zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w,
  - uzyskiwanie odpowiednich pozwole艅 i opinii od Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w,
  - sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i rob贸t budowlanych przy zabytku, do kt贸rego tytu艂 prawny ma gmina,
  - wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.
  1. Cmentarze:
  1) organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami, pomnikami, mogi艂ami, grobami, p艂ytami, tablicami wojennymi,
  2) prowadzenie bie偶膮cej ewidencji ? kart ewidencyjnych, fotograficzno-opisowych miejsc pami臋ci narodowej  Rejestr zmian odwiedzin: 276
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.076 sekund