Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  18. Przetarg nieograniczony na: Wykonanie posadzek, odwodnienia liniowego, kanalizacji pod posadzkowej oraz doprowadzenia wody w cz臋艣ci gara偶owej w budynku O.S.P w Sko艂yszynie z dn. 16.08.2006 r.
  SKO艁YSZYN, dnia 2006-08-16
   

  GPIR 聳 i 聳 340/12/06

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13) 4491062 do 64
  www.bip.skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Na: 聞Wykonanie posadzek, odwodnienia liniowego, kanalizacji pod posadzkowej oraz doprowadzenia wody w cz臋艣ci gara偶owej w budynku O.S.P w Sko艂yszynie聰
   

   

  Termin wykonania zam贸wienia: do 30 wrze艣nia 2006 r.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 23 sierpnia 2006 r. do godz. 9:00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu: 23 sierpnia 2006 r. o godz. 9.30
  w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn pok. Nr 20 w godzinach pracy Urz臋du. Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej Gminy Sko艂yszyn www.bip.skolyszyn.pl

  Upowa偶nionym do kontaktu z oferentami jest Pan J贸zef Zabawa 聳 (tel. 013 4491062-64 wewn. 29).
  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.

  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania;
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia;
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 16 wrze艣nia 2006 r.

  Podstawa prawna 聳 Ustawa z dnia 29.01.2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p贸聼n. zm.)
   

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 1840
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.050 sekund