Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2019-03-04

  GPIR.271.2.20.2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym pn: ?Sprzeda偶 18 sztuk drzew ?na pniu" z dzia艂ki Nr ewid. 2528/4 po艂o偶onej w miejscowo艣ci 艢wi臋cany, gm. Sko艂yszyn - ponowne?

  Opis przedmiotu sprzeda偶y:

  Drzewa zlokalizowane na dzia艂ce nr ewid. 2528/4 w miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn stanowi膮cej w艂asno艣膰 Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 6 szt. drzew gatunku ? Lipa drobnolistna

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 1 szt. drzewa gatunku ? Jesion wynios艂y

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 9 szt. drzew gatunku ? Robinia akacjowa

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 2 szt. drzew gatunku ? Olsza czarna

  Szczeg贸艂owy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z w/w dzia艂ki okre艣la za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 Wszystkie koszty zwi膮zane z wycink膮 drzew tj. oporz膮dzenia kloc贸w poprzez obci臋cie konar贸w i ga艂臋zi w obr臋bie prowadzonych prac, uporz膮dkowaniem pozosta艂o艣ci ga艂臋zi, za艂adunkiem drewna, transportem i聽roz艂adunkiem, zabezpieczeniem i oznakowaniem bezpiecznej strefy聽wycinki drzew, wyp艂at膮 ewentualnych odszkodowa艅 za wszelkie nieprzewidziane szkody聽wyrz膮dzone podczas pozyskiwania drewna (w聽szczeg贸lno艣ci na gruntach przyleg艂ych do dzia艂ki Sprzedaj膮cego, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i 偶yciu os贸b) - ponosi Kupuj膮cy;

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Do wycinki drzew b臋dzie mo偶na przyst膮pi膰 z chwil膮 przekazania Kupuj膮cemu placu聽rob贸t przez Sprzedaj膮cego;

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zawarcia umowy w terminie trzech dni licz膮c od聽dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 Na wyci臋cie przedmiotowych drzew Gmina Sko艂yszyn posiada聽prawomocn膮 decyzj臋 Starosty Jasielskiego z dnia 15-01-2019 r. znak: OS.613.145.2018.D呕.

  ?聽聽聽聽聽聽聽聽 Po zako艅czeniu prac teren powinien zosta膰 uporz膮dkowany.

  Osob膮 upowa偶nion膮 ze strony Sprzedaj膮cego do porozumiewania si臋 z oferentami jest Katarzyna Warywoda - podinspektor Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie聽tel.: (13) 4491729. Drzewa mo偶na ogl膮da膰 w聽obecno艣ci w/w przedstawiciela UG w dni robocze w godzinach pracy Urz臋du, tj.聽w聽poniedzia艂ki w聽godzinach: 730-1700, wtorki, 艣rody i czwartki w godzinach 730 ? 1530, w pi膮tki w godzinach 730-1400聽 po wcze艣niejszym, telefonicznym uzgodnieniu聽terminu.

  Termin wykonania prac: 聽

  Wszystkie prace zwi膮zane z pozyskaniem drewna nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od聽podpisania umowy.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 do dnia: 07聽marca 2019 r. do godz. 15:30. Ofert臋 w聽formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. .w聽poniedzia艂ki w聽godzinach: 730-1700, wtorki, 艣rody i czwartki w聽godzinach 730 ? 1530, w pi膮tki w godzinach 730-1300.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najwy偶sz膮 cen臋 brutto za przedmiot sprzeda偶y.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty lub uniewa偶nienia post臋powania, ze聽wzgl臋du na zbyt nisk膮 zaoferowan膮 cen臋 brutto za sprzeda偶 przedmiotu zam贸wienia.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p贸藕n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

  Bogus艂aw Kr臋cisz
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.聽聽聽聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

  2.聽聽聽聽聽聽聽 Projekt umowy.

  3.聽聽聽聽聽聽聽 Wykaz drzew.  Rejestr zmian odwiedzin: 304
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.057 sekund