Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  26. ROZSTRZYGNIETY - Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 979 o pow. 0.0606 ha i 980 o pow. 0.0599 ha, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn z dnia 11.09.2006 r.
  Nowa strona 1

  ROZSTRZYGNI臉TY

  Sko艂yszyn, dnia 11 wrze艣nia 2006 r.

  RG.g.72241- 8 /06

  O G 艁 O S Z E N I E


  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 /, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie o g 艂 a s z a :

  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 979 o pow. 0.0606 ha i 980 o pow. 0.0599 ha, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionych w ksi臋dze wieczystej KW. numer : 34.438 S膮du Rejonowego w Ja艣le.
  Nieruchomo艣ci nie s膮 obci膮偶one ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie s膮 przedmiotem zobowi膮za艅.
  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣ci le偶膮 w terenie o symbolu 2 MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci :
  - dz. nr 979 o pow. 0.0606 ha - 8.300,00, - z艂 - brutto.
  - dz. nr 980 o pow. 0.0599 ha - 8.200,00, - z艂 - brutto.
  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer :
  - dz. nr 979 o pow. 0.0606 ha 聳 odb臋dzie si臋 w dniu 25 pa聼dziernika 2006 r. o godz. 900
  - dz. nr 980 o pow. 0.0599 ha 聳 odb臋dzie si臋 w dniu 25 pa聼dziernika 2006 r. o godz.1200, w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.
  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, a to :
  - dz. nr 979 o pow. 0.0606 ha - w kwocie : 1.660,00, - z艂
  - dz. nr 980 o pow. 0.0599 ha - w kwocie : 1.640,00, - z艂
  w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie : Banku Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona w kasie - najp贸聼niej w dniu 19 pa聼dziernika 2006 r.
  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.
  Wp艂acone wadium zostanie :
  - zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,
  - zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,
  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮, sp贸艂k臋 lub cudzoziemca 聳 winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.
  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y 聳 organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.
  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.
  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu - mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31.

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  I N F O R M A C J A 
  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.
  O WYNIKU PRZETARGU - I

   Sko艂yszyn, dnia 2 listopada 2006 r.

  GPIR.g. 72241-8/06

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 25 pa聼dziernika 2006 r. 聳 II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  2. Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej : Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna : Sko艂yszyn, Obr臋b : Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn 聳 dzia艂ka numer : 979 o pow. 0.0606 ha - ksi臋ga wieczysta : KW. numer : 34.438 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  3. Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 1

  4. Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

  5. Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu : 

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer : 979 o pow. 0.0606 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn - 8.300,00, - z艂 聳 brutto.
  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu : 8.390,00, - z艂. 

  6. Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomo艣ci : Pani Bo偶ena Warcho艂.

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  I N F O R M A C J A 
  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.
  O WYNIKU PRZETARGU - II


   Sko艂yszyn, dnia 2 listopada 2006 r.

  GPIR.g. 72241-8/06

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 25 pa聼dziernika 2006 r. 聳 II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  2. Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej : Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna : Sko艂yszyn, Obr臋b : Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn 聳 dzia艂ka numer : 980 o pow. 0.0599 ha - ksi臋ga wieczysta : KW. numer : 34.438 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  3. Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 2

  4. Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

  5. Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu : 

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer : 980 o pow. 0.0599 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn : 8.200,00, - z艂 聳 brutto.

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu : 8.290,00, - z艂.

  6. Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomo艣ci : Pani Bo偶ena Warcho艂.

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1710
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.059 sekund