Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  29. ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 530.000 z艂otych z terminem sp艂aty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na 2006 r. z dnia 05.10.2006 r.
  Nowa strona 1

  ROZSTRZYGNI臉TY

   

   


  SKO艁YSZYN, 19.10.2006 r.

  Modyfikacja
  Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia GPIR-i-340 / 20 / 06 z dnia 02.10.2006 roku dotycz膮ca przetargu nieograniczonego na:
  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 530 000 z艂otych kredytu z terminem sp艂aty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na 2006 r聰.

  Zamawiaj膮cy zmienia termin sk艂adania i otwarcia ofert: z dnia 23 pa聼dziernika 2006 r. na 26 pa聼dziernika 2006 r.
  Obowi膮zuj膮ce terminy dla:
  - termin sk艂adania ofert - 26 pa聼dziernika 2006 r. godz. 10,00,
  - termin otwarcia ofert - 26 pa聼dziernika 2006 r. godz. 10,30.

  Pozosta艂e zapisy Specyfikacji IWZ nie ulegaj膮 zmianom.

  Z up. W贸jta
  mgr Zenon Szura
  Sekretarz Gminy Sko艂yszyn

  SKO艁YSZYN, dnia 2006-10-05

  GPIR-i-340/20/06

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13) 4491062 do 64

  o g 艂 a s z a
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na: 聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 530.000 z艂otych z terminem sp艂aty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na 2006 r.

  Kody ze Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅: 66130000-0
  Termin wykonania zam贸wienia: postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiaj膮cego w terminie 5 dni od podpisania umowy kredytowej 聳 przewidywany termin podpisania umowy kredytowej 06.11.2006r.
  Uruchomienia kredytu: - do 30 grudnia 2006 r. 聳 kwota 聳 530.000 z艂.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 23 pa聼dziernika 2006 r. do godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 23 pa聼dziernika 2006 r. o godz. 11.00
  w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 za op艂at膮 20,00 z艂 z VAT w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie pok. Nr 13 w godzinach pracy Urz臋du lub za zaliczeniem pocztowym.
  Upowa偶nionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Maria Furman (tel. (013)4491062-64).
  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.

  Kryteria oceny ofert:
  - wysoko艣膰 oprocentowania (wyra偶ona w %) w stosunku rocznym oparta na stawce zmiennej WIBOR 3M z ostatniego dnia m-ca poprzedniego kwarta艂u, tj. dn. 30.09.2006r. powi臋kszona (lub pomniejszona) o mar偶臋 banku 聳 warto艣膰 kryterium 聳 warto艣膰 wagi - 90 %;
  - wysoko艣膰 prowizji od udzielenia kredytu 艂膮cznie z prowizj膮 od rozpatrzenia wniosku kredytowego (wyra偶ona w %) - warto艣膰 wagi 聳 10 %.

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci zgodnie z ustaw膮
  z dnia 29.06.1997r. 聳 Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z p贸聼n. zm.);
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie do wykonania zam贸wienia, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat (pa聼dziernik 2003 r. 聳 wrzesie艅 2006 r.), a je偶eli
  okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie, co najmniej 2 podobne zam贸wienia (tj. udzielili kredytu d艂ugoterminowego) 艣wiadczone na rzecz jednego
  podmiotu o warto艣ci nie mniejszej ni偶 550.000 z艂 ka偶de;
  3/ posiadaj膮 niezb臋dny potencja艂 techniczny do wykonania zam贸wienia oraz dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania w/w us艂ugi;
  4/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj. posiadaj膮 艣rodki finansowe w wysoko艣ci co najmniej: 1.000.000 z艂 ( w tym w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp. );
  5/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
  6/ z艂o偶膮 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone art. 22 ust. 1 ustawy.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zlecanie wykonania zadania podwykonawcom.

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany z艂o偶on膮 ofert膮 30 dni od daty sk艂adania ofert, tj. do dnia 21.11.2006r.

  Przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zani s膮 do potwierdzenia spe艂niania warunk贸w (okre艣lonych w SIWZ) wynikaj膮cych z art. 22 i 26 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004r. z p贸聼n. zm.).

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2006-10-30

  znak sprawy:GPIR-i-340/20/06 

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)449 10 62 do 64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 530.000,- z艂 z terminem sp艂aty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etowego na 2006 rok聰.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 1 
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza 
  - oprocentowanie 聳 4,22 %,
  - prowizja 聳 0 %.

  Wybrano ofert臋:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie
  Adres siedziby Banku - Biecz Rynek 15,
  Adres Oddzia艂u - 38-242 Sko艂yszyn 250.

  Warto艣膰 zam贸wienia (koszt kredytu) 124.818,54 z艂.

  Stanis艂aw Go艂osi艅ski
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1923
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.076 sekund