Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  32. ROZSTZRYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Wymian臋 25 szt. okien PCV w budynku Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach z dnia 07.12.2006 r.
  OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA

  Sko艂yszyn, dn. 2007-01-02


  znak sprawy: 1/ZP/12/06/GSK
   

  OG艁OSZENIE O UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64
   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:  聞Wymiana 25 szt. okien w Szkole Podstawowej w 艢wi臋canach聰.

   

  NAZWA WYKONWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin,
  ul. Ceramiczna 4
  tel. (081) 718-80-12
  Data udzielenia zam贸wienia: 29-12-2006 r.
  Warto艣膰 zam贸wienia: 31.329,03 z艂.
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Zenon Szura
   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2006-12-20

  znak sprawy: 1/ZP/12/06/GSK

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Wymiana 25 szt. okien w Szkole Podstawowej w 艢wi臋canach聰.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 14
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 31.329,03 z艂
  najdro偶sza - 55.871,51 z艂

  Wybrano ofert臋:
  Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin,
  ul. Ceramiczna 4
  tel. (081) 718-80-12

  Cena wybranej oferty: 31.329,03 z艂

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Zenon Szura

  ROZSTRZYGNI臉TY

  SKO艁YSZYN, dnia 2006-12-07

  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj膮cego: 1/ZP/12/06/GSK

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64

  o g 艂 a s z a
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Na: 聞Wymiana 25 szt. okien PCV w budynku Szko艂y Podstawowej w 艢wi臋canach聰.

  Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅: 45321100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych element贸w
  Lokalizacja budowy: 艢wi臋cany 529 38-242 Sko艂yszyn
  Termin wykonania zam贸wienia: od dnia 28 grudzie艅 2006 r. do 31 stycze艅 2007 r.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 18 grudzie艅 2006 r. do godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 18 grudzie艅 2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych - mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w GZOEAS Sko艂yszyn 聳 Sko艂yszyn 215 - budynek Przedszkola w Sko艂yszynie w godzinach od 730 do 1530.
  Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl
  Upowa偶nionym do kontaktu z oferentami jest P. Grzegorz Sza艅ski w sprawie procedury oraz udost臋pnienia SIWZ 聳 (tel. 013 4491820).
  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.

  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. W celu potwierdzenia spe艂niania warunku zobowi膮zani s膮 przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
  - aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
  - o艣wiadczenie Wykonawcy z艂o偶one na formularzu ofertowym;
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania W celu potwierdzenia spe艂niania
  warunku zobowi膮zani s膮 przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
  - o艣wiadczenie Wykonawcy z艂o偶one na formularzu ofertowym;
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. W celu potwierdzenia spe艂niania warunku zobowi膮zani s膮 przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
  - aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 100.000 z艂
  - o艣wiadczenie Wykonawcy z艂o偶one na formularzu ofertowym;
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). W celu potwierdzenia spe艂niania warunku zobowi膮zani s膮 przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
  - o艣wiadczenie Wykonawcy z艂o偶one na formularzu ofertowym.

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 17 stycznia 2007 r.
  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004r.
  z p贸聼n. zm.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2046
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych
  Rysunek okna b臋d膮cego przedmiotem post臋powania
  Kosztorys inwestorski
  Przedmiar rob贸t
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.067 sekund