Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie: Nab贸r na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych z dnia 2007-01-02


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn 2007-01-02
   

  Og艂oszenie: Nab贸r na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie
   

  1. Okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego
  Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych

  2. Wymagania:
  - obywatelstwo polskie,
  - wykszta艂cenie minimum 艣rednie,
  - minimum dwuletni sta偶 pracy zawodowej,
  - znajomo艣膰 minimum jednego j臋zyka obcego w stopniu podstawowym, umo偶liwiaj膮cym porozumiewanie si臋,
  - znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o samorz膮dzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu post臋powania administracyjnego oraz przepis贸w o dost臋pie do informacji publicznej,
  - obowi膮zkowo艣膰, staranno艣膰, samodzielno艣膰, komunikatywno艣膰, wysoka kultura osobista, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - bieg艂a obs艂uga komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz poczty elektronicznej i Internetu,
  - niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione z winy umy艣lnej,
  - dobry stan zdrowia

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  - prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 gminy,
  - opracowywanie materia艂贸w promocyjnych o gminie i regionie,
  - przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla Gminy Sko艂yszyn,
  - prowadzenie pe艂nej dokumentacji dotycz膮cej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia zadania,
  - uczestniczenie w szkoleniach zwi膮zanych z problematyk膮 przygotowania wniosk贸w o 艣rodki z funduszy zewn臋trznych,
  - monitorowanie termin贸w naboru wniosk贸w w sprawie pozyskiwania funduszy oraz zg艂臋bianie przepis贸w i wiadomo艣ci dotycz膮cych prawa unijnego,
  - przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy w zakresie realizowanych zada艅,
  - prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
  - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  - organizacja wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi,
  - wydawanie gazety gminnej,
  - wsp贸艂praca z lokalnymi mediami,

  4. Wymagane dokumenty:
  - 偶yciorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - kwestionariusz osobowy,
  - o艣wiadczenie kandydata o niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
  - kserokopia dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie oraz sta偶 pracy,
  - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach, opinie, referencje.
  - za艣wiadczenie lub o艣wiadczenie kandydata o znajomo艣ci j臋zyka obcego,
  - aktualne za艣wiadczenie o stanie zdrowia,
  - o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

  Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw膮 z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zmianami)聰.
  Wymagane dokumenty nale偶y przesy艂a膰 poczt膮 na adres:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn lub sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w pokoju Nr 10 w terminie do 17.01.2007r. w zamkni臋tych kopertach z nast臋puj膮c膮 adnotacj膮: 聞Nab贸r na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych 聞

  Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urz臋du
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura

     Rejestr zmian odwiedzin: 6199
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.085 sekund